6 quick wins for teknisk driftDet er fort gjort å kjøre seg fast i et mønster av driftsrutiner i hverdagen. Noen lever kanskje ut fra regelen om «never change a winning team», men også et vinnerlag kan bli bedre. Her får du noen enkle tips til små ting i den tekniske driften av bygget ditt, som kan gjøre en betydelig forskjell for bunnlinja.

Last ned gratis guide til Facility Management

1. Senk temperaturen med én grad

Når det kommer til temperaturstyring er det store summer å spare på relativt små inngrep. I vinterhalvåret bør du sørge for en jevn temperatur på rundt 20-21 grader, mens det om sommeren sjelden er behov for at det skal stå på så mye varme. Ved å skru ned temperaturen med bare én grad, vil du kunne se store økonomiske besparelser.

Les også: 5 ting du bør fokusere på for å skape et bedre inneklima

2. Kontroller driftstider på ventilasjonsanlegg

Med auto-innstillingen kan man programmere ventilasjonsanlegget til å følge driftstiden slik at det kun står og går når det er behov for det. På den måten kan du sikre at driftsmodus blir riktig i forhold til den faktiske bruken og det reelle behovet. Men selv om du setter ventilasjonsanlegget på auto, er det sjelden kontrollpanelet er gjemt eller skjermet for brukerne. Dette kan bli fristende for noen, og uten at du vet om det, kan noen skru på innstillingene. Det fører som regel til at anlegget blir stående og gå selv etter at rommene er tømt, altså helt bortkastede kostnader. 

3. Sett driften i system

Vi ser at svært mye av bygg- og anleggsdriften der ute drives ad-hoc. Dette er sjelden den mest effektive eller økonomisk gunstig ste løsningen. Hvis du ser for deg en stor, spredt bygningsmasse med flere titalls ansatte, vil det uten et system ende opp med at den som melder fra om et avvik først er den som først får hjelp. Setter du derimot brukerhenvendelser i system, vil det gi en bedre brukeropplevelse og ikke minst forenkle optimaliseringen av driften som helhet.

Les også: Systematisert drift er bra for vedlikeholdet

4. Nattvandring på bygget

Som regel er du ikke til stede i bygget du drifter annet enn på dagtid, mens det er helt naturlig at alle slags systemer surrer og går døgnet rundt. Ideelt sett skal bygget ha så lav aktivitet som mulig på nattestid, men dette er vanskelig å kontrollere skikkelig uten at du eller noen andre faktisk er der. Nattvandring er en tjeneste du kan bestille, med overordnet mål om å redusere grunnlastene. Den viktigste forutsetningen for å få noe ut av en slik tjeneste er at det må være klart hva vedkommende skal se etter. Dersom telleren på vannet også går om natten, kan det være en indikasjon på at det er en lekkasje i et rør eller lignende. Lag en sjekkliste for den som skal inspisere bygget nattestid og send vedkommende innom teknisk rom for å sjekke. Ved å få kontroll på og oversikt over lastene som går også nattestid, kan du gjøre store besparelser.

5. Reduser vannforbruket

Både BREEAM og Svanemerket stiller krav til regulering av vannforbruk i bygget. Her er det en rekke mindre tiltak som sammen vil resultere i redusert antall liter per bygg. Både toaletter, vask og dusj kan reguleres slik at du har bedre kontroll på hvor mye vann som brukes. Stiller du hvert toalett til å spyle litt mindre vann, justerer ned hvor mye vann du har i sisternen, vil selv små reduksjoner utgjøre en stor forskjell samlet. Installerer du en sensor på vasken så brukes det mindre vann per håndvask. Dette er spesielt effektivt på offentlige toaletter, hvor mange er innom og vasker hendene i løpet av en dag. Her kan du også spare en god del på å senke temperaturen, de fleste står ikke og venter til vannet blir glovarmt, og du trenger heller ikke kokende vann for å vaske hendene.

Les også: Derfor bør du vurdere å outsource teknisk drift av bygget ditt 

6. Evaluer leverandøravtalene dine

Som med alle avtaler vi inngår, er det lurt å ta en evaluering av dem med jevne mellomrom. Du lar neppe bank- eller forsikringsavtalene dine løpe flere år i strekk uten at du har sjekker innom, og dette gjelder også for avtaler på teknisk drift.

La oss bruke en service- og vedlikeholdsavtale på ventilasjon som eksempel. I denne inngår det filterskift og alt du trenger, og den koster deg kanskje 300 000 kroner i året.  Reforhandler du ikke avtalen hvert andre år, så vil indeksreguleringen gjøre det dyrere og dyrere for deg.

Ta også en sjekk på om du trenger det tjenesteomfanget du har i dag. Selv om avtalen gir deg to filterbytter i året, kan det jo hende det holder med ett skifte? Slike vurderinger bør foregå løpende, her kan det være store summer å spare.

Har du et nytt bygg, er du gjerne forpliktet til en service- og vedlikeholdsavtale hos de som leverer bygget. Denne har ofte en varighet på fem år. Når den går ut er det spesielt viktig å reforhandle avtalen, her kan det være store besparelser på å få inn noen nye leverandører.

Velger du en Facility Management-leverandør, drar du også store fordeler av gunstige innkjøpsavtaler. Ved at leverandøren kan kjøpe inn produkter i store volum gir det svært god pris også for de som kommer i neste ledd.

New Call-to-action