Dette må du tenke på når du kjøper renholdstjenester-961478-edited

Lesetid: 4 minutter

De fleste er enig i at renhold er viktig, men de færreste av oss kan mye om renhold. Det kan gjøre det utfordrende å orientere seg i jungelen av ulike renholdsleverandører. Derfor har vi sammenfattet de viktigste tingene du bør tenke på når du kjøper renholdstjenester.

Renhold har stor innvirkning på omgivelsene og godt renhold er en viktig bidragsyter for å forebygge sykdommer og smitte, skape et velkomment miljø for gjester og etablere et godt arbeids- og innemiljø. Men hva slags renhold trenger du for å skape et godt miljø og bedre inneklima ? Hvilke kriterier utgjør godt og effektivt renhold? Og, hvilke kriterier bør være førende når du leter etter en leverandør? 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Hva slags type renhold trenger du?

Før du inngår en avtale med en renholdsleverandør, bør du orientere deg om de ulike typene renholdstjenestene som eksisterer på markedet. Her nevner vi noen av de viktigste som du bør kjenne til:

 • Regelmessig renhold
 • Periodisk renhold, som hovedrengjøring, tepperens, vindusvask og fasadevask

Hva kjennetegner effektivt og godt renhold i næringsbygg?

NS-INSTA 800 er en standard for å fastsette og bedømme renholdskvalitet. Standarden gir et felles grunnlag for rengjøringskvalitet som letter samarbeidet mellom kunder og leverandører på renholdsområdet. Et felles språk reduserer risikoen for at det oppstår misforståelser.

Kunden bestemmer kvalitetsnivå eller sitt behov for renhold innenfor de forskjellige romtyper og objektgrupper. Kontrollen er visuell, men kan også baseres på kontroll med måleinstrumenter. Den sier imidlertid ingenting om hvordan renholdet skal utføres, og det er opp til hver enkelt å finne de rette metodene for å nå målet.

Vi mener at følgende faktorer er typiske kjennetegn på effektiv og godt renhold i næringsbygg:

 • Renhold baseres på de konkrete renholds- og vedlikeholds behov i bygget. Eiendommens befatning, slitasje, materialer med mer
 • Renholdet baseres på antall brukere. Sensorteknologi på møterom, toaletter og andre hyppig frekventerte kan utnyttes for å spore hvor mange brukere som har oppholdt seg i et rom som anses som viktig å rengjøre hyppig
 • Renholdet settes i et langsiktig perspektiv hvor det lages et årshjul over frekvens for utførelse av de forskjellige periodiske oppgaver
 • Det brukes riktige miljøvennlige vaskemiddel i renholdet
 • Det utnyttes bærekraftige og innovative løsninger, metoder og teknologier for å optimalisere driften av og kvaliteten på renholdsarbeidet 

Hvilke krav bør du stille til en leverandør av renholdstjenester?

Når du først skal ta det store steget og outsource renholdstjenester til en tjenestetilbyder, bør du stille deg følgende kritiske spørsmål før du inngår en avtale:

 • Har leverandøren faglig sterke renholdsmedarbeidere? Renhold omfatter langt mer enn en vaskebøtte, et vaskemiddel og en vaskemopp. Renhold er et omfattende fag som krever innsikt i og kunnskap om både kjemi, riktige arbeidsmetoder, arbeidsplan renhold, kvalitetsstandarder, innovasjon og bærekraft innenfor fagfeltet
 • Har leverandøren et sterkt fokus på teknologisk innovasjon? Vet de hvordan de kan utnytte «tingenes internett» (IoT), sensorteknologi og robotteknologi for å forbedre og effektivisere renholdstjenestene sine? Har renholdsmedarbeiderne tilgang på arbeidsplaner på nettbrett?
 • Bruker de miljøvennlige produkter? «Grønne» renholdsprogrammer forbedrer både helsen og produktiviteten til brukerne av en bygning
 • Har leverandøren tilstrekkelig fokus på HMS og sosialt ansvar? I en gjennomgang av en fireårig satsning på renholdsbransjen, avdekket Arbeidstilsynet brudd på reglene i 75 prosent av de godkjente renholdsbedriftene
 • Bruker de kvalitetssystemer? Kan de vise til referanser om at de følger en gitt metode eller standard?
 • Kan leverandøren tilby behovsstyrt renhold og ikke bare frekvensbasert renhold? Den tradisjonelle renholdsmetoden er å gjennomføre rengjøring til faste tidspunkter med faste intervaller. Fremoverlente renholdsleverandører kan tilby et frekvensbasert rengjøringssystem, der man gjennomfører renholdsoppgavene når det er behov for det 

Vi har utarbeidet et hjelpemiddel som har til hensikt å gjøre det lettere for deg å manøvrere i jungelen av ulike leverandører av renholdstjenester. Vårt «Veikart for valg av renholdleverandør: 5 kjennetegn på kvalitetsleverandører av renholdstjenester», graver mer i dybden på de ulike kriteriene du bør legge til grunn når du skal kjøpe renholdstjenester. Du kan laste den ned nedenfor.

Last ned gratis guide: «Veikart for valg av renholdleverandør» Last ned nå