vekter_50A2005_Toma Security tilbyr nå nasjonal grunnutdanning for vektere og bedriftsinterne sikkerhetskurs for å sikre at fremtidens virksomheter og ansatte får den nødvendige tryggheten de trenger. 

Toma Security er et av de største vekterselskapene i Norge og vår administrative ledelse har styrt leveranser innen vakthold og servicetjenester til privat og offentlig virksomhet gjennom flere år. Kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom disse oppdragene, ønsker vi nå å dele med pålitelige, handlekraftige, engasjerte og sosiale personer som ønsker seg en karriere innen vekteryrket.

Derfor har vi i Toma Security nå opprettet vår egen opplæringsavdeling, der vi tilbyr nasjonal grunnutdanning for vektere, samt bedriftsinterne kurs som har til hensikt å trene opp ansatte og ledere til å håndtere utfordrende situasjoner på arbeidsplassen. 

Nye krav til vekterutdanningen

En vekter utfører en rekke ulike oppgaver i løpet av en arbeidsuke, enten de reiser rundt til bygg og anlegg om nettene for å sikre at ingen bryter seg inn, transporterer verdisaker fra et sted til et annet eller opprettholder sikkerheten på kjøpesentre, flyplasser og andre knutepunkter. For å håndtere alle de ulike situasjonene som kan oppstå i løpet av en arbeidsdag, er det kritisk at opplæringen og utdannelsen dekker alle relevante fagområder og utfordringer vekterne kan møte på i arbeidet sitt. 

Tidligere kunne vektere gå ut i jobb uten noe mer enn et 15 timers kurs. Slik er det ikke lenger. Fra 2018 har det blitt stilt strengere krav for å bli godkjent som vekter. For det første har utdanningen blitt lenger og studentene må gjennom klasseromsundervisning, e-læring, praksis og eksamener før de kan kalle seg vektere. For det andre er kvaliteten på undervisningen hevet gjennom nytt undervisningsmateriale. For det tredje har eksamenene blitt strengere og kravene til godkjenning som vekter må fornyes med jevne mellomrom. Ikke minst må studentene nå følges tett opp av kvalifiserte instruktører gjennom hele praksisperioden sin. 

Vektere har alltid gjort en viktig og god jobb, men sammenlagt bidrar disse endringene til at vekterutdannelsen og arbeidet vekterne utfører blir langt mer profesjonalisert enn tidligere. Det er en velkommen endring og en endring vi i Toma Security har tatt på største alvor i vår egen vekterutdannelse.

Les mer og meld deg på vekterkurs her

Toma Securitys vekterutdanning

Gjennom flere timers e-læring, klasseromsundervisning og praktisk opplæring ønsker vi å utdanne vektere med riktig serviceinnstilling og kompetanse samt å redusere avstanden mellom operativt personell og administrativ ledelse. Det gjør vi ved å samarbeide med Bevoktningstjeneste om å tilby nasjonal grunnutdanning for vektere og å gi vekterstudentene kompetanse innenfor følgende fagområder og temaer:

 • Kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger
 • Service og kvalitet
 • HMS
 • Risikovurdering
 • Fysiske, tekniske, manuelle og administrative tiltak
 • Beredskapsplaner
 • Rapportlære
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss 

Er du interessert i å lese mer om Toma Security sin vekterutdanning? Da kan du lese mer her.

Bedriftsinterne kurs

Å sørge for at de ansatte og ledelsen jobber i så trygge omgivelser som mulig er vekternes viktigste jobb. Men ofte er det nyttig å gi de ansatte i virksomheten kurs i hvordan de selv kan øke sikkerheten og tryggheten på arbeidsplassen. Derfor tilbyr vi også sikkerhetskurs skreddersydd for medarbeidere i ulike virksomheter:

 • Ransforebyggende kurs: Dette er kurs som lærer opp ansatte og ledere å takle eventuelle ranssituasjoner på best mulig måte.
 • Svinnforebyggende kurs: Et kurs som bevisstgjør de ansatte om hvilket ansvar de har i forbindelse med svinn og gir en innføring i lover, regler og fremgangsmåter for å avdekke og forebygge svinn.
 • Konflikthåndteringskurs: Bråkmakere finnes overalt. Dette kurset gir de ansatte tryggheten de trenger for å gjenkjenne slike konfliktskapere og håndtere dem på en god og profesjonell måte.
 • Førstehjelp-og hjertestarterkurs: Akutte situasjoner der sykdom eller ulykker er årsaken oppstår fra tid til annen. Førstehjelpskurset gir deltakerne en grunnleggende innføring i livbergende førstehjelp, slik at de kan handle riktig i slike situasjoner. Toma Security tilbyr også bedriftsinterne hjertestarter- og førstehjelpskurs tilrettelagt for ansatte i barnehager.
 • Brannvernskurs: Oppstår det brann i et bygg eller på et anlegg, kan det stå om liv og død. Brannvernskurset gir medarbeidere kunnskap og praktiske evakueringsøvelser i hvordan de kan håndtere branntilløp. Samtidig tilbyr Toma brannvernlederkurs, som gir deltakerne en innføring i hvilke krav som stilles, hvile tiltak virksomheten må gjøre for å tilfredsstille kravene og hvordan dette skal dokumenteres. 

Om du ønsker mer informasjon om disse kursene, kan du ta en kikk på denne nettsiden

Sikkerhetskunnskap er en lønnsom investering som gjør medarbeidernes hverdag tryggere. Økes trygghetsfølelsen blant de ansatte, økes også verdiskapningen i bedriften. Ikke minst bidrar sikkerhetskunnskap til at de ansatte føler seg tryggere og blir dermed et positivt bidrag til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Å jobbe i trygge omgivelser tillater ansatte og ledere å fokusere på det de er best på, sin egen kjernevirksomhet. Det er målet til Toma Security, å holde mennesker og eiendeler trygge, og vår vekterutdanning skal sørge for at virksomheter og ansatte holdes trygge også i mange år fremover.

Les mer og meld deg på vekterkurs her