5 PropTech-selskaper du bør kjenne tilEiendomsbransjen står overfor en digital revolusjon, der ny teknologi og digitale løsninger spiller hovedrollen i en stor endrings- og transformasjonsprosess. En industriell fortid vil erstattes av en digital framtid, og gamle konvensjoner vil falle bort til fordel for nye designprinsipper, nye teknologier og nye behov. Disse fem selskapene befinner seg i teten av denne transformasjonen. 

PropTech er ikke lenger et nisjefenomen, men et stadig voksende marked. Kun på få år har investeringene i PropTech økt til betydelige høyder, fra 186 millioner USD i 2011 til nærmere 12 milliarder USD i 2017. For å gi deg et innblikk i noen av de mulighetene du kan gripe fatt i for å optimalisere byggene, anleggene og eiendommene dine, og vise noe av bredden i markedet, trekker vi frem noen av de viktigste PropTech-aktørene du bør kjenne til i dag.

Last ned gratis e-bok om PropTech - Alt du trenger å vite om eiendomsteknologi

1. Airthings

Vi nordmenn oppholder oss nærmere 90 prosent av tiden vår innendørs, noe som gjør det kritisk at inneklimaet i lokalene vi oppholder oss i er optimalt. Men inneklimaet vårt forverres både av utendørskilder og avgasser fra ting vi har stående i de lokalene vi oppholder oss mye i, som flyktige organiske forbindelser (VOC), CO2 og den radioaktive gassen radon.

Airthings tilbyr en innendørs luftkvalitetsløsning som forbedrer helsen, produktiviteten og livskvaliteten vår. Selskapet, som er premiert med innovasjonsutmerkelser, drives av erfarne forskere, ingeniører og utviklere som har som mål å informere om radon og andre kilder til luftforurensning og utvikle helsefremmende løsninger.

Siden sin grunnleggelse i 2008 har Airthings produkter gjort det enklere og mer brukervennlig å identifisere radon på en nøyaktig måte. De bryter med tradisjonelle metoder for å måle radon og tilbyr sensorer som i tillegg til å måle radon også måler alle de vanligste inneklimaparameterne, som utslipp av CO2, luftfuktighet, temperatur, lufttrykk og flyktige organiske forbindelser (VOC).

Les mer om Airthings.

2. Disruptive Technologies

Bruken av sensorteknologi og utnyttelsen av «tingenes internett» (IoT) er helt essensielt i PropTech. Sensorer, det vil si enheter som fanger opp og responderer på ulike typer input fra de fysiske omgivelsene, som lys, varme, bevegelse og temperatur, kan gjøre enorme datamengder tilgjengelig for både brukere, driftsansvarlige, gårdeiere og andre.

Disse sensorene kan kobles sammen i et nettverk med annet utstyr og andre systemer, og kommunisere med hverandre via Internett («tingenes internett», Iot devices), med mål om å optimalisere tilstanden til bygget, utnytte arealene i bygget på en bedre måte og forbedre energieffektiviteten til bygget.

Disruptive Technologies er en raskt voksende aktør i IoT-markedet og utvikleren av verdens minste kommersielle trådløse sensor. Disse mini-sensorene kan integreres på enhver arbeidsplass, uten å være til sjenanse for noen, og lar eiendomssjefer og facility managers overvåke tilstanden og forbedre ytelsen til boliger, offentlige bygg og næringsbygg – alt fra hoteller, kontorbygninger og flyplasser til togstasjoner, konsertlokaler og idrettsstadioner.

PropTech Bergen, for eksempel, har installert fire sensorer fra Disruptive Technologies for å verifisere virkningsgraden på ventilasjonsanlegget. Forskjellen på virkningsgrad på en roterende gjenvinner i et ventilasjonsanlegg kan utgjøre betydelige summer, og det var en mistanke at virkningsgraden på PropTech Bergens ventilasjonsanlegg var lavere enn beregnet. Sensorene bekreftet hypotesen og PropTech Bergen må supplere med varmebatteri på høyere utetemperaturer enn prosjektert.

Les mer om Disruptive Technologies.

3. Spacemaker

I løpet av de neste 30 årene vil verdens storbyer se en eksplosiv vekst i antall innbyggere. I dag bor nærmere 55 prosent av i urbane områder, mens det er antatt at hele 68 prosent av verdens befolkning vil samle seg i byer innen 2050. Dette vil skape et betydelig press på byene, som må bygge høyere, mer og raskere enn noen gang før, samtidig som de ivaretar levestandarden til innbyggerne på best mulig måte. For byggebransjen utgjør dette en betydelig utfordring.

Som et bidrag til å løse denne utfordringen, har Spacemaker utviklet en kunstig intelligens (AI) som lar brukerne løse byplanlegging og plassering av bygninger på tomter på en smartere måte. Spacemakers løsning lar brukeren generere og utforske en rekke ulike byggeforslag, identifisere de beste forslagene og utarbeide avanserte analyser for dem alle. Brukeren vil dermed sitte igjen med en optimal løsning som tar hensyn til alt fra reguleringsplaner, utearealer og byggekostnader til utsikt, lys og støy, for å nevne noe.

Les mer om Spacemaker.

4. EasyIO

Det sies at nærmere 80 prosent av dagens bygg ikke har et overordnet system, såkalte SD-anlegg, som ivaretar driftseffektiviteten. Det vil si at en stor andel av dagens bygg og anlegg har enkeltstående ventilasjonsanlegg, romstyringsløsninger, varmeanlegg og lignende som ikke kan kommunisere med hverandre eller sende fra seg driftskritiske data til teknikere og vedlikeholdspersonell.

EasyIO leverer IO-moduler på WIFI BACnet eller MQTT, som kan snakke direkte med en skyløsning. Data beveger seg direkte fra inn- og utganger til skyen, helt trådløst og uten mellomledd. Det gjør det enklere å få kontroll på alle tekniske bygningsdeler, som tradisjonelt har befunnet seg i egne siloer, slik som heis, brannalarmanlegg, adgang og lignende.

Les mer om EasyIO.

5. Mapiq

Måten vi arbeider på er i ferd med å endre seg. Vi blir stadig mer opptatt av fleksibilitet, trivsel og sosialiseringsmuligheter på arbeidsplassen, en ny generasjon medarbeidere stiller større krav til utviklingsmuligheter, samarbeid og mindre hierarkiske forretningsmodeller, og en betydelig andel av arbeidsstokken vil bestå av frilansere, vikarer og selvstendig næringsdrivende innen få år.   

Som en konsekvens må kontorlokalene og arbeidsplassene våre endres, utvikles og forbedres. Med et team bestående av ingeniører, designere, programvareutviklere, markedsførere, psykologer og arkitekter, har Mapiq som målsetting å skape smarte kontorlokaler hvor medarbeidere og ansatte faktisk har lyst til å oppholde seg.

Selve fundamentet til Mapiqs smarte kontorlokaler er en skybasert plattform som enkelt knytter seg opp mot ulike systemer og anlegg i byggene for å opprette fleksible arbeidsplasser som alle trives. Det lar brukerne av bygget kontrollere sine egne omgivelser og lett finne kollegaer, ledige kontorplasser og møterom

På Mapiqs kundeliste finner vi blant annet Deloittes bygg The Edge, beskrevet som den grønneste og smarteste bygningen i verden.

Les mer om Mapiq.

Ta gjerne en kikk på vår nye e-bok om PropTech, om du ønsker å få mer innsikt i hvilke muligheter som finnes ved å ta i bruk og utnytte eiendomsteknologi.

Last ned gratis e-bok - PropTech for nybegynnere