shutterstock_1074584222

Lesetid: 4 minutter

Fasadevask er mye mer enn å rette enn høytrykkspyler mot en fasade. HMS, kvalitet, effektivitet og utstyrskapasitet bør stå i fokus for å sikre at bygget ditt ser rent og pent ut og at du unngår varig skade på fasaden din. Med denne sjekklisten i hånden, er du godt rustet for å velge en leverandør som kan tilføre bygget ditt den optimale fasadevasken.

Last ned gratis guide til Facility Management

1. Velg en seriøs aktør som kan faget

Husk at det er stor forskjell på fasadevask og daglig renhold, fasadevask er et eget fag. Velg et firma som har spisskompetanse, med ansatte som har fasadevask som hovedgeskjeft.

Erfarne fasadevaskere er trent opp til å gjøre gode vurderinger når det gjelder følgende problemstillinger: 

 • Hvor omfattende vask trenger bygget?
 • Holder det med vindusvask, eller bør persienner og fasadeplater også vaskes?
 • Hvilken kjemi bør brukes?
 • Hvilket trykk og hvor høy varme skal det spyles med for å gi best resultat, samtidig som man ikke skader underlaget?
 • Bør man bruke børste eller annen mekanisk rengjøring?

Vi ser ofte useriøse aktører gjøre feil vurderinger, både når det gjelder oversalg og feil bruk av utstyr og kjemi. I verste fall kan det gi omfattende skader på fasaden og vinduer.

2. Sikker kvalitet i høyden

Fasadevask foregår ofte i høyden. Sørg for å velge en leverandør som har de nødvendige sertifiseringene og gjennomført de nødvendige kursene, og kan bruke alle metoder. Dette kan være bruk av fasadeheis, forskjellige typer lifter, klatring i tau og teleskopstenger.

Da vil også vanskelig tilgjengelige områder på bygget bli vasket. En erfaren aktør vil også kunne vurdere hvilken teknikk som er best å bruke i ethvert tilfelle. Dette for å sikre minimal slitasje og god miljøprofil. 

3. Vannteknologi og rentvannsystemer

Miljøvennlighet har stått i fokus i mange år. De beste fasadevaskerne vet å ta høyde for det i fasadevaskarbeidet sitt. Fremfor å bruke vann og vaskemidler kan man ta i bruk såkalte rentvannsystemer som ioniserer vannet og tiltrekker seg skittet fra vinduer og fasader bedre, uten bruk av vaskemidler.

Ikke bare er det miljøvennlig, det effektiviserer også fasadevasken betraktelig. Sjekk om leverandøren har rentvannsystem og om det kan brukes med godt resultat på ditt bygg. 

4. Vedlikehold

Mange vindusvaskere vasker ikke fasader, og mange fasadevaskere vasker ikke vinduer. Ei heller er det alle som gjennomfører persiennevask, rengjøring av utvendig solskjerming eller rens av teglsteinstak eller takrenner.

Velg en totalleverandør som tenker helhetlig på den utvendige rengjøringen av bygget ditt. Det gir høyere kvalitet på arbeidet som utføres, effektiviserer rengjøringsarbeidet og gjør at du slipper å forholde deg til flere aktører.

Fasadevask bidrar til at bygget ditt ser fint og presentabelt ut. Men fasadevask er ikke bare viktig av estetiske grunner, det er også en del av vedlikeholdsarbeidet på fasaden. For det første bidrar fasadevask til å fjerne rester av sur nedbør, som tærer på bygget ditt.

For det andre sørger regelmessig fasadevask for at du lettere oppdager direkte feil ved fasaden. For eksempel kan en fasadevasker oppdage eventuelle løse takplater og takrenner eller krakelering i murfasader etter frostspreng. 

5. Frekvens

På generell basis mener vi at fasadevask bør gjennomføres hvert år på de fleste bygg. Men det er et viktig geografisk forbehold her. Befinner bygget ditt seg for eksempel i et område med mye sur nedbør eller i nærheten av motorveier, kan det lønne seg å øke frekvensen på fasadevaskarbeidet. En profesjonell leverandør kan hjelpe deg med å vurdere hvor hyppig du bør gjennomføre fasadevask for bygget ditt. 

6. HMS

Fasadevask er ikke helt blottet for farer og usikkerheter. Vaskerne må ofte opp i høyden og være i stand til å arbeide i tidvis usikre omgivelser. Velg en leverandør med profesjonell tilnærming til HMS-arbeidet med tilstrekkelig sikkerhetskursing. Sjekk gjerne om leverandøren har følgende ting på plass:

 • Lift-kurs
 • Kurs i vaskeheissystemer
 • Kurs i varsling og sikring av arbeidsområdet
 • Fallsikringskurs
 • HMS-kurs
 • Kurs i bruk av kjemikalier

New Call-to-action