bærekraft

Lesetid: 5 minutter

Et av våre mål i Toma er å bli en av de beste i bransjen på bærekraft og inkludering. For å klare det, har vi innført noen konkrete grep som vi skal praktisere daglig. For oss i Toma AS er det viktig å alltid bevege oss mot nye og bedre bærekraftige mål for å optimalisere hverdagen ‒ både for våre ansatte og for planetens fremtid.

Det er en av hovedgrunnene til at vi går med blikket hevet mot fremtidens teknologi og produkter som hjelper oss med å forbedre den daglige driften. For å gjøre en innsats for klimakampen har vi meldt oss på FN-initiativet, «Global Compact», for å nå bærekraftsmålene enda raskere. 

En renere hverdag – for deg og for planeten  

renholdFordi vi er en Svanemerket renholdsleverandør, skal vi alltid bruke de mest bærekraftige renholdsproduktene, slik at vi når målet om å redusere kjemikaliebruk med 10 prosent hvert år fra 2021 til 2023. Noen av grepene vi tar er å bruke tørre rengjøringsmetoder kombinert med riktig utstyr for å unngå unødvendig kjemikaliebruk – samtidig som vi oppnår best mulig resultater. 

50 prosent elektrisk bilpark 

I dag er transport og trafikk en av verstingene på CO2-utslipp i Norge og det vil vi gjøre noe med! Målet vårt er å redusere den totale bilparken vår og å øke andel el-biler. Innen 2021 skal halvparten av våre transportløsninger være elektriske. Allerede i 2020 hadde vi nådd en andel på elektriske biler på 29,9 prosent og herfra går det tallet bare oppover! 

Kildesortering med Grønt Punkt 

Like viktig som å kutte ned bilparken og bruke mer miljøvennlige rengjøringsmidler, er det å ta enkle grep i vår daglige drift, som å kildesortere. Som medlem i Grønt Punkt har vi implementert gode rutiner for kildesortering og retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Vi ønsker også at våre vareleverandører tar bærekraft på alvor og vi stiller derfor krav om at våre vareleverandører er medlem av Grønt Punkt eller lignende organisasjoner. 

Digitalisering gjør fremtidens bygg grønnere

digitalisering

Energibesparelse er et viktig fokus for å unngå unødvendige CO2-utslipp. I dag står bygg for 40 prosent av det globale klimautslippet. Slik vi ser det, kan mye oppnås ved å enkelt skreddersy byggene vi oppholder oss i til å tilpasse seg våre behov.

Vi ønsker å forvandle fremtidens bygg til å bli behovsstyrt fremfor tidsstyrt. Ved å installere sensorikk i bygg, kan byggene styres digitalt basert på behov og ikke tid. Målet er å digitalisere 300 bygg i løpet av 2021 og oppnå en energibesparelse på 124 GWh innen 2023, og dette løser vi gjennom smarte og effektive samarbeid som vi har med en rekke bedrifter i bransjen.

Fokus på sunn og bærekraftig mat 

Visste du at storfekjøtt fører til nesten 8 ganger så mye CO2-utslipp som kjøtt fra kylling, og 25 ganger så mye som fra linser? Det er grunnen til at vi nå ønsker å redusere vårt innkjøp av storfekjøtt og i stedet fokuserer på å tilby en bredere meny i våre kantiner – både når det kommer til et grønnere menyutvalg, men også på kompetanse innenfor vegetar- og vegantilbud. I dag er målet å nå 75 prosent reduksjon av storfekjøtt innen 2022.

Inkluderende arbeidsplass øker verdiskapingen 

Det er viktig at alle får en sjanse til å være en del av og bidra til velferdsstaten vi lever i. Inaktivitet er en av de største truslene for fremtiden, og vi mener at alle i næringslivbransjen som kan, bør bidra til å hindre nettopp dette. I dag finnes det mange ressurssterke, viljesterke og smarte mennesker som har lyst til å jobbe og bidra til verdiskaping for fremtiden.

Hos oss ønsker vi at 100 prosent av alle som har behov for norskkurs får tilbud om å starte på norskkurs kombinert med fagbrev i løpet av 2021. Målet er at minst 60 av våre medarbeidere har påbegynt fagbrev og norskkurs ved behov i løpet av året.

 

Mangfold og inkludering bærer oss fremover

Toma mangfoldI Toma mener vi at mangfold og inkludering styrker og beriker bedriften - og det gjør oss bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer. I dag består Toma av 80 nasjonaliteter og vi setter gjensidig respekt høyest på listen, uavhengig av kjønn, etnisitet, legning, religion eller alder. Vi er alle mennesker og vi mener at alle har rett til å føle seg velkomne på arbeidsplassen sin. Videre samarbeider Toma med «Helt med!» – en organisasjon som jobber med å få personer med utviklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.


Vinn, vinn for alle! 

Vi setter også søkelys på et sunnere kosthold for våre ansatte via en tilslutningsavtale i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å redusere inntak av salt, sukker og mettet fett, og å øke inntak av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og sjømat – der mesteparten av råvarene er miljøsertifiserte. Med andre ord: Vinn, vinn for alle! En annen viktig side av bærekraftig matproduksjon er å samtidig fokusere på å nå målet om å halvere matsvinnet innen 2030. Dette gjør vi i henhold til NHO sin bransjeavtale, «Kutt Matsvinn». 

Toma har alltid tatt, og vil alltid ta, bærekraft og inkludering på alvor fordi vi erfarer at alle monner bidrar. Uansett om det er små eller store grep, spiller det en rolle i det store klimabildet! 


Har du spørsmål om vårt arbeid med bærekraft og inkludering ‒ som rengjøringstjenester, våre energibesparende bygg eller oss som arbeidsplass? Kontakt oss i dag!