digitalisering

Lesetid: 4 minutter 

Målet for satsingen er å effektivisere drift og forvaltning av eiendommer. Energisparing, bedre inneklima og behovstyring er viktige nøkkelord. 

En viktig del av Tomas IoT-satsing er å digitalisere eksisterende bygningsmasse ved hjelp av godt utprøvd teknologi. Da Property Management Norge er en viktig samarbeidspartner, var det helt naturlig at de også ble med på laget. 

– Satsingen skal være vinn-vinn for begge parter; både for oss som drifter eiendommene og for kundene våre, forteller Tor-Arne Bergum, daglig leder i Property Management Norge. 

Selskapet utfører teknisk eiendomsforvaltning og forvalter i dag en eiendomsportefølje på nærmere 600 000 kvadratmeter bruksareal fordelt på cirka 56 eiendommer.

Property Management Norge så behovet for å digitalisere eiendommene sine og tok kontakt med Toma for å inngå et samarbeid. 

– Toma er en markant aktør innenfor Facility Management. De tekniske tjenestene Toma utfører passer godt med våre tjenester, som er en stor fordel for samarbeidet, sier Bergum. 

 

Sensorstyrte bygg 

Prosjektet går ut på å bruke data fra sensorer eller andre tilgjengelige datakilder slik at byggene kan overvåkes digitalt. Denne løsningen har i første omgang blitt etablert på fem av eiendommene i porteføljen til Property Management Norge. 

– Hovedfokuset er å kartlegge energi, strøm og ventilasjon. Dette gir oss blant annet muligheten til å overvåke byggene slik at vi kan være proaktive og løse eventuelle utfordringer før leietaker eller kunde ser at noe er galt, forklarer Bergum. 

– Vi ønsker å ha totaloversikt over byggene for å sørge for et bedre sluttprodukt til kundene våre, legger han til. 

 

Behovsstyrt fremfor tidsstyrt 

Alle dataene som sensorteknologien sanker inn gjør det mulig for driftsorganisasjonen å energioptimalisere samt effektivisere vedlikeholdet betraktelig. Driftspersonell kan enkelt logge seg på en digital plattform og få oversikt over hvordan bygget har det og bruke denne informasjonen til å styre bygget etter behov. Ikke bare resulterer dette i færre kostbare reparasjoner og klager fra brukerne – sensorikken hjelper også ansatte til å effektivisere arbeidsdagene sine.

– Selv om teknologi ikke erstatter fysisk menneskekraft, sørger sensorene for at byggene trenger mindre tilsyn slik at for eksempel driftsteknikeren kan fokusere på andre, mer spennende oppgaver i arbeidstiden, sier Bergum.

 

Kostnadseffektivt inneklima og spart energi 

Ifølge Forskningsrådet står bygg for omlag 40 prosent av alle klimautslipp i verden, og omtrent ⅓ av energiforbruket i Norge. Sensorikk er et av Tomas viktigste tiltak for å bidra til håndteringen av denne problematikken. 

– Sensorikken vi installerer og tar i bruk bidrar til god energiledelse. Den måler blant annet CO2, temperaturforandringer og fuktighet og forteller oss dermed mye om inneklimaet, forteller Endre Johannessen, leder for kvalitet og innovasjon i Toma Eiendomsdrift. 

– Dataene kan også benyttes til å se når lokalet er i bruk. I et normalt kontormiljø vil man kunne se at CO2-nivået stiger når det er flere mennesker der. Om folk ikke kommer på jobb før klokken 08.00, så trenger kanskje ikke ventilasjon å starte klokken 06.00, men heller klokken 07.00 eller kanskje enda senere. På denne måten sparer vi energi – og ikke minst strøm, legger han til. 


Alle må være med på reisen  

Tomas mål er å kutte minimum 20 prosent av energibruket for bygg ved å digitalisere driften gjennom deres IoT-løsning.

– 80 prosent av byggene vi skal bruke i fremtiden er allerede bygd. Disse byggene må gjøres smartere slik at vi ikke blir sittende med de gamle og utdaterte byggene vi har i dag, sier Johannessen. 

Det sier Bergum seg enig i, og understreker at det er helt nødvendig at alle ledd i bransjen blir med på reisen for å kunne tilrettelegge for den digitale fremtiden. 

– Mange små aktører har kanskje ikke det digitale fokuset i dag, men vi ser likevel at når større aktører er i gang, så henger de mindre seg på, sier Bergum. 

– Et samarbeid med en så stor bransjeaktør som Toma er viktig for oss fordi vi trenger noen som drar oss med på digitaliseringen, slik at vi kan være med å påvirke og bidra til å skape mer bærekraftige bygg og en grønnere fremtid, avslutter Bergum.


Ønsker du å vite mer om Tomas IoT-løsning? Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.