Å gi mennesker en bedre arbeidsdag er selve kjernen i alt Toma gjør, og nettopp derfor har vi et økt fokus på digitale grep som gjør tjenestene våre mer smidige – og ikke minst bærekraftige. 

Lesetid: 3 minutter 

Smarte bygg med sensorikk 

Vi ønsker å gjøre en forskjell for planeten vår, og digitalisering av eksisterende bygningsmasse er selve nøkkelen til mer bærekraftige bygg. To av FNs bærekraftsmål er å sikre ren energi til alle ved å blant annet forbedre energieffektivitet, og sørge for ansvarlige forbruks- og produksjonsmønstre. Gjennom bruk av ulike type sensorer som overvåker energiforbruk, inneklima og bygningsdeler i bygg, bidrar vi til å nå disse klimamålene.

Sensorene vi installerer samler inn data som blant annet energiforbruk i sanntid, CO2-nivå, radon, temperaturforandringer og fuktighet. De er designet for å gjøre det mulig å «se», «høre», «føle» og «forstå» «ting» i miljøet de er plassert i. All denne informasjonen gir oss nødvendig innsikt og muligheten til å drifte bygget basert på faktisk bruk og behov. For eksempel, ved å registrere og analysere CO2-verdier gjennom en tidsperiode kan vi med stor sannsynlighet vite noe om behov for ventilering og følgelig kan ventilasjonsanleggene styres etter bruksmønster av bygget.

Slik bidrar vi til et godt inneklima og effektiv energibruk. Sensorene bidrar også til å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre da driftsrelaterte avvik konstant blir overvåket, som forebygger overforbruk av energi. 

Vi har som mål å koble på over 300 bygg med denne løsningen i løpet av året 2021 – som tilsvarer ⅓ av Toma AS sin portefølje.

Les også: Toma og Property Management Norge går sammen for å digitalisere fremtidens bygg

Digitale tjenester innen mat og drikke 

Toma har 150 kantiner og personalrestauranter over hele Norge, og stadig flere av disse blir satt opp med digitale betalingsløsninger som gjør det enklere for både gjester og personale å betale for varer. Flere av spisestedene er også satt opp med appen, Toma Kantinesom blant annet lar brukere få oversikt over ukens meny, møtemat-menyer og åpningstider. 

Videre utvikles det per dags dato en app med tilhørende kassasystem der ansatte kan legge inn bestillinger digitalt og få beskjed når deres matbestilling er klar. Her vil det også bli mulig å legge inn bestillinger for selskaps- og møtemat. Slike smidige, digitale løsninger sparer gjester for lange køer og løfter helhetsopplevelsen av kantinen.

Les også: Slik kan teknologi endre opplevelsen i din personalrestaurant

Effektive, digitale kommunikasjonssystemer 

Mer effektive, interne og eksterne kommunikasjonssystemer er en viktig del av digitaliseringsreisen til Toma. Nettopp derfor innfører vi helhetlige driftsløsninger som legger til rette for enkel kommunikasjon og dokumentasjon mellom kunder, ansatte og ledere. I tillegg er flere sluttbruker-apper for våre Facility Management-tjenester under testing hos ulike kunder – som blant gir leietakere full oversikt over hvordan bygget har det samt eventuelle avvik

Ønsker du å vite mer om hva Toma gjør innenfor digitalisering? Ta kontakt med oss her.