Nå kommer vinteren 5 ting du må tenke på i bygget dittFør vinteren setter inn for alvor må du forberede bygget ditt på å tåle måneder med kuldegrader, snø og vind. God planlegging betyr at både bygningsmassen og brukerne av bygget vil komme seg gjennom vinteren i god behold.

Vi har laget en huskeliste med noen av de viktigste tingene du bør huske på for å ivareta sikkerheten til både bygg og brukere når vinteren kommer for fullt.

Last ned gratis guide til Facility Management

1. Sikre mot istapper og takras

Sørg for at det ikke oppstår fare for snøras eller fallende istapper fra bygget ditt. Istapper oppstår når smeltevann fra tak fryser til is ved takrenner som holder kaldere temperatur. For å motvirke dette er rens av takrenner, varmekabler i takrenner og isolering av tak tiltak du kan vurdere.

Legg en plan for rask fjerning av istapper og snøskavler fra tak dersom problemet likevel skulle oppstå. Ifølge plan- og bygningsloven er det huseiers ansvar å sikre mot takras. Du blir med andre ord stående ansvarlig for eventuelle skader på personer eller eiendeler dersom farlige istapper faller ned. Husk å sette opp varselflagg inntil istappene er fjernet. I Oslo kan du også bli bøtelagt med opptil 5000 kroner per dag dersom ikke istapper fjernes.

Les også: 7 tegn på at bedriften din trenger Facility Management

2. Frostsikring

Vann og frost er sjelden en god kombinasjon. Om vinteren kan vann fryse og blokkere sluk og avløp. Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Derfor bør alle vannledninger som er utsatt for frost stenges av og tømmes.

  • Rens renner og nedløpsrør på taket. En full takrenne kan fryse eller bli tett når regnet kommer
  • Sprenging av is i takrenner kan forårsake lekkasjer og redusert levetid på taket
  • Sprekker i utvendige nedløpsrør fra takrenner kan føre til vannskader på fasaden

Varmekabler i takrennene er et effektivt tiltak mot ising. Dersom du har dette må du sjekke at de virker før kuldegradene kommer.

3. Planlegge fremkommelighet

Hvis du eier et bygg i et tettbefolket område er det du som har ansvar for å brøyte og strø utenfor egen eiendom og på nærliggende fortau. For å sikre sikkerhet og fremkommelighet for alle brukere av bygget ditt bør du lage et brøytekart som viser hvilke veier, gangveier og plasser som skal måkes, saltes og strøs. Ha dette klart i god tid før snøen faller.

Pass på at tilgang til rømningsveier ikke blir forhindret av snø. Sjekk hvilken vei branndører slår, slik at vaktmester kan måke der de slår utover.

4. Forberede uteområdene

Uteområdet trenger også en overhaling før kulda setter inn. Ødelagte busker, plener og takterrasser kan fort bli en uforutsett utgift til våren.

Følgende tiltak sørger for at uteområdene er forberedt på vinteren:

  • Dekk til prydbusker slik at de tåler frost. 
  • Busker som tuja, barlind, rosebær og hengebjørk bør beskjæres om høsten. Da får de penere ny vekst og fasong. 
  • Klipp gresset før snøen kommer. Da får det fin grønnfarge igjen til våren.
  • Sikre takterrassen mot høststormer, snø og vind for å unngå skade på materiell og personer.
  • Rens alle renner, nedløp og sluk slik at du slipper oversvømmelser når store vannmengder skal gjennom på høsten og våren.

5. Sjekk at elektriske anlegg er klare til vinterdrift

Det er mange elektriske anlegg i et stort bygg – alt fra varmekabelstyring og fjernvarme til el- og oljekjeler. Alle slike anlegg og installasjoner trenger tilsyn og vedlikehold fordi de blir slitt med tiden, avhengig av bruk. Det er eier og bruker av installasjonene som plikter å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn, slik at de til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Benytt anledningen til å gi de elektriske anleggene dine en service før vinterkulda setter inn. Erfarne kontrollører vil oppdage feil på et tidlig tidspunkt slik at du unngår kostbar driftsstans på anlegget midt på vinteren.

6. Sjekk fasaden

Dårlig vedlikehold er ofte årsaken til unødvendige utgifter på bygget. Tar du vare på fasaden forhindrer det forringelse av bygget ditt. Da slipper du uforutsette kostnader og hendelser i fremtiden.

Klimaendringer med mye nedbør om sommeren og kalde vintre øker problemet med frostsprengning. Spesielt gamle fasader, med teglstein og kalkpuss på utsiden, tiltrekker seg mye fukt og kan lett løsne og ramle av når frosten slipper til våren. Eier du et gammelt bygg, bør du sjekke fasaden to ganger i året – både høst og vår.

Forurensning som eksos, sur nedbør og støv kan forårsake skader og skitne til vegger. Skitne vegger tiltrekker seg fukt som gir grobunn for alger og svertesopp. Derfor kan fasadevask også være nødvendig.

Hvis du vedlikeholder bygget ditt systematisk, vil du oppnå en bedre bygningsmasse som gir lavere vedlikeholdskostnader over tid. På den måten kan du ta tak i eventuelle skader før de utvikler seg og forringer bygget. Følgeskader grunnet dårlig drift er tross alt både kostbart og unødvendig.

New Call-to-action