Slik kan Facility Management bidra til din bedrifts miljøprofilEn sterk miljøprofil har stor betydning for bedrifters rykte og renommé. Gjennom Facility Management kan miljøprofilen forsterkes betraktelig.

Flere og flere forbrukere velger grønne alternativer fremfor de mest tilgjengelige og billigste produktene og tjenestene. Som en konsekvens, snur flere og flere bedrifter seg mot grønne initiativer for å gjøre bærekraft til en sentral strategisk fordel og til en integrert del av forretningsmodellen sin.

Det er fornuftig. Ifølge Boston Consulting Group er en bedrifts bærekraftprestasjon kritisk for investeringsbeslutningene til 75 prosent av toppledere i investeringsfirmaer og nærmere halvparten vil ikke investere i et firma med manglende meritter innen bærekraft. Ifølge The Natural Marketing Institute er 58 prosent av forbrukere opptatt av å kjøpe produkter eller tjenester fra merkevarer med et bevisst forhold til miljøpåvirkning og bærekraft. Og, en artikkel i Harvard Business Review fremhever alt fra konkurransefortrinn, forbedret risikostyring, innovasjon og forbedret økonomisk resultat til økt kundelojalitet og attraktivitet som arbeidsgiver som gevinster som følge av et forsterket fokus på miljø og bærekraft.

Last ned gratis guide til Facility Management

Miljøfokus er lønnsomt

Det er lønnsomt for bedrifter å ha et fokus på miljøet. Ifølge konsulentfirmaet McKinsey kan bedrifter oppnå lønnsomhet gjennom miljøarbeid på flere fronter, blant andre: 

  • Økt omsetning som følge av markedsføring basert på miljø- og bærekraftsattributer
  • Forbedret ressursstyring og redusert miljøpåvirkning på tvers av verdikjeden for å redusere kostnader
  • Reduserte driftskostnader gjennom intern ressursstyring, som blant annet vann, avfall og energi

Miljøinitiativer i et bærekraftig økosystem

Aktivt arbeid for miljøet er en del av et større bærekraftarbeid, der miljø sammen med sosialt ansvar og økonomisk bærekraft utgjør de kritiske komponentene som skal til for å utvikle et bærekraftig samfunn. De samlede initiativene bedriften gjennomfører på miljøfronten, utgjør bedriftens miljøprofil – en profil som kommuniserer ut til de aktuelle og relevante interessentene. 

Og, mye tyder på at norsk næringsliv er godt på vei med å gjøre miljø til en kjernesak. I en undersøkelse utført av konsulentfirmaet PwC, og utgitt i 2017, har 80 prosent av selskapene som deltok i undersøkelsen definert KPIer for bærekraft og samfunnsansvar. 65 prosent rapporterer at bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av forretningsstrategien, 75 prosent rapporterer kvantitative resultater for deres klimautslipp og 39 prosent av selskapene har tallfestede mål for deres innvirkning på klima.

Ved hjelp av Facility Management kan disse initiativene forsterkes ytterligere og fungere som et sterkt bidrag til bedriftens miljøprofil. La meg gi deg noen eksempler. 

Kontroll på underleverandører

De fleste bedrifter forholder seg til et vell av ulike underleverandører. Det kan være renholdsleverandører, matleverandører og kantinedriftere, som hver for seg kan ha mer eller mindre gode miljøprofiler. Dyktige Facility Management-leverandører skaper orden i rekkene, reduserer antallet underleverandører og velger de aktørene som viser at de tar miljøpåvirkningen på alvor.

Facility Management-leverandører som plasserer miljøet i forsetet, velger leverandører som er sertifiserte Miljøfyrtårn. Dette er et verktøy som sørger for at leverandørene har gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, for å sikre en miljøvennlig og lønnsom drift.  

Miljøstyringssystemer

Miljøstyringssystemer har til hensikt å hjelpe bedrifter å skape orden innenfor husets fire vegger. Ved hjelp av slike systemer, kan bedrifter synliggjøre at de tar miljøpåvirkningen sin på alvor og oppfyller krav fra myndighetene, gjennom konkrete målsettinger og definerte strategier.

ISO 14001 er den mest brukte standarden for miljøledelse. Standarden krever at bedrifter presenterer en årlig miljørapport hvor de forteller om alt de bruker av og på flyreiser, biler, kjemikalier, avfallssortering og lignende. Facility Management har som målsetting å koordinere tjenestebehov, etterspørsel og tilbud. Settes det inn i en kontekst med ISO 14001, får du et verktøy som synliggjør miljøinitiativene dine, setter mål for dem og måler effekten av dem. 

Les også: Dette må du tenke på når du velger Facility Management-leverandør

Forbedret kildesorteringsgrad

Facility Management tar den fremvoksende sirkulære økonomien på alvor, en økonomi som sørger for at ressursene vi bruker forblir i økonomien selv etter at et produkt har utspilt sin rolle. Rent praktisk kommer dette til uttrykk blant annet i et stort fokus på å øke kildesorteringsgraden i næringsbygg. Gjennom en samkjørt totalleveranse av servicetjenester, forbedrer, effektiviserer og optimaliserer Facility Management alle ledd i avfalls- og kildesorteringsprosessen. For eksempel fraktes det i dag mange avfallscontainere med så lite som 60-65 prosents fyllingsgrad. Det er både kostbart og forurensende. I stedet kan man utnytte avfallscontainere installert sensorteknologi som automatisk bestiller henting ved 90-95 prosent fyllingsgrad. Ikke minst kan Facility Management-leverandører hjelpe deg med å kvitte deg med avfall via leverandører sporer avfallet.

I tillegg kan en kompetent Facility Management-leverandør hjelpe bedrifter til å tenke nytt og annerledes ved anskaffelser , for eksempel i form av materialvalg og muligheten for å dele anskaffelsene med andre

Les også: Slik forbedrer du kildesorteringsgraden i næringsbygget ditt

Mer fremtidsrettet bygg

Stadig flere næringsbygg bringes nærmere mot fremtiden, etterhvert som ideen om «smarte bygg» blir stadig mer utbredt og populær. Smarte bygg er bygg som utnytter teknologi og digitale løsninger for å effektivisere driften av bygget og spare miljøet for unødig belastning. Dette kan være sensorer, enheter og utstyr som kommuniserer over internett for å optimalisere energiforbruket. Miljøvennlige Facility Management-leverandører utnytter blant annet sensorteknologi i slike henseender og bruker gjerne verktøyet BREEAM-NOR, den norske versjonen av verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy. Det dokumenterer miljøprestasjonen til bygninger i ni ulike kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, og forurensning.

Miljøvennlige produkter

Produktene som brukes innen de ulike servicetjenesteområdene, påvirker ofte miljøet mer enn man tenker over. Ta renhold som eksempel. I dag er det mer eller mindre allmennkunnskap at et «grønt» renholdsprogram, sammen med proaktive fasilitetsprogrammer, er best for miljøet og samtidig forbedrer både helsen og produktiviteten til brukerne av et bygg.

Miljøbevisste Facility Management-leverandører bruker som regel produkter som er bra for miljøet, for eksempel Svanemerkede produkter. Svanemerket er et Nordisk miljømerke som dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. 

Hvis du er interessert i å finne ut hvilke andre fordeler du kan oppnå gjennom Facility Management, kan du sjekke ut vår «Guide til Facility Management». Det er langt flere gevinster å hente ut enn en forbedret miljøprofil.

New Call-to-action