Dette må du tenke på når du velger Facility Management-leverandør.jpg

Lesetid: 4 minutter 

Dette må du tenke på når du velger Facility Management-leverandør. Skifte tjenestetilbyder eller å outsource tjenester for første gang kan oppleves som en krevende prosess. Ikke bare gir du fra deg kontrollen av deler av forretningen din til en annen bedrift, men du setter også din lit til at de skal forvalte verdiene dine på best mulig måte. For at samarbeidet skal fungere optimalt, er det helt essensielt at du velger riktig leverandør.

Facility Management er en langsiktig strategi og en betydelig investering for virksomheten din. Velger du feil samarbeidspartner er sjansen stor for at det får store, negative konsekvenser for resultatene du oppnår. For å være sikker på at du går inn i et suksessfullt partnerskap med en Facility Management-leverandør, har vi samlet noen viktige momenter du bør tenke gjennom før du inngår et samarbeid.

Last ned gratis guide til Facility Management

Leverandøren bør tilby alle tjenestene du trenger

En leverandør som ikke tilbyr alle tjenestene du trenger, setter deg i en situasjon hvor du er nødt til å gå til anskaffelse av øvrige tjenester utenom. Det krever tid og vil trekke fokuset ditt vekk fra kjernevirksomheten din. 

I et optimalt samarbeid driver leverandøren tjenestene i egen regi, så du kan fokusere på arbeid som genererer verdi, ikke oppfølging av en rekke eksterne samarbeidspartnere. Dette er optimalt fordi Facility Management-leverandøren oppnår synergieffekter i form av ressursutnyttelse, koordinere ressurser, beredskap, effektivisere driften og innkjøpsavtaler. Leveres alle tjenestene du trenger av en rekke ulike underleverandører, er det vanskelig å oppnå disse fordelene.

Leverandøren må ha fokus på innovasjon

Virtual reality, big data, droner, robotikk, kunstig intelligens og maskinlæring. Digitaliseringen og de seneste årenes radikale teknologisk utvikling har truffet Facility Management-bransjen. Intelligent teknologi, som sensorteknologi, smart overvåkning, sikkerhetsapplikasjoner og smarte roboter, vil automatisere stadig flere aktiviteter innen FA. 

Det er kritisk at leverandøren du inngår et samarbeid med er oppdatert på disse trendene og utviklingene, forstår hvordan det kan forbedre, effektivisere drift og vedlikehold samt redusere kostnader i deler av virksomheten din, og er bevisst på hvordan det vil påvirke prosesser, medarbeidere og organisasjonen som helhet. 

Leverandøren må fokusere på bærekraftig utvikling

På samme måte som leverandøren må være oppdatert på den kontinuerlige utviklingen innen teknologi, digitalisering og innovasjon ,bør de ha et sterkt fokus på bærekraftig utvikling, samt etikk og samfunnsansvar.

I møte med fremtidens økte energikostnader, myndighetsreguleringer og begrensede tilgang til naturressurser, blir stadig flere virksomheter bevisste på at miljø og bærekraft bør nøye overveies.  Og med god grunn. En internasjonal studie utført av Unilever viser at  en tredjedel av forbrukerne nå velger å kjøpe fra merkevarer som setter samfunnsansvar og bærekraft høyt på agendaen.

En dyktig Facility Management-leverandør kan hjelpe deg å høste fruktene av dette potensialet. Og vær oppmerksom på at bærekraftig utvikling ikke kun handler om miljøforhold og miljøpåvirkning. Økonomiske og sosiale forhold er like viktige. Undersøk i hvilken grad leverandøren du velger forstår hva bærekraftig utvikling dreier seg om, hvilket fokus de har på dette og hvordan de kan hjelpe deg til å utvikle en «grønn» profil.

Les også: Fellesnevnere hos de bedriftene som lykkes med Facility Management

Leverandøren må ha de nødvendige sertifiseringene

Det finnes et utall ulike sertifiseringer som påvirker aktører innen Facility Management, som alle har til hensikt å holde et gitt kvalitetsnivå på tjenesteleveransene. Undersøk hvilke sertifiseringer leverandøren du går i dialog med har. Jo flere de har, desto mer viser de at de tar kvalitet på alvor.

Spør gjerne leverandøren om følgende sertifiseringer:

  • ISO 9001: Selve flaggskipet av alle internasjonale standarder for ledelsessystemer for kvalitet. Ved hjelp av prosessledelse og veiledning for økt effektivitet, gir ISO 9001 oppskriften på hvordan man skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og forventninger til kvalitet.
  • ISO 14001: Verdens mest brukte standard for miljøledelse, som har til hensikt å hjelpe bedrifter med å redusere sin belastning på miljøet, samt tilrettelegge for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet.
  • OHSAS 18001: Et styringssystem for arbeidsmiljø som gir organisasjoner et verktøy som kan brukes ved styring av arbeidsmiljøet og som kan brukes for å oppnå mål knyttet til arbeidsmiljø og økonomi. Standarden har til hensikt å hjelpe virksomheter å styre arbeidsmiljørisikoen sin og dermed oppnå bedre resultater.
  • Miljøfyrtårn: Miljøfyrtårn er det mest brukte sertifikatet for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsatsen og vise samfunnsansvaret i Norge. Det er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som har til hensikt å hjelpe private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter har gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Det finnes også en rekke bransjespesifikke sertifiseringer. Aktører i olje- og gassbransjen bør undersøke om leverandøren er kvalifisert etter Achilles. Bedrifter i energibransjen bør undersøke leverandørens forhold til kvalifiseringen Sellihca. TransQ er viktig for aktører i transport- og samferdselsbransjen, mens Startbank stiller krav til tjenester for bygg- og anleggsbransjen.

Leverandøren må forstå behovene dine

Alle virksomheter er ulike, og hva som kan ha fungert bra i et tidligere samarbeid behøver ikke nødvendigvis å gjøre det for bedriften din. Derfor bør du finne en Facility Management-leverandør som investerer tid i å forstå organisasjonen og forretningen din, arbeidsprosessene dine, og overordnede strategier, måten du leder medarbeiderne dine og håndterer forretningsrelasjonene dine på. Ikke minst må de forstå hvor bedriften din befinner seg nå og hva visjonen din er for fremtiden.

Facility Management-leverandøren du velger må være fleksibel nok til å tilpasse tjenestetilbudene sine etter dine behov etterhvert som bedriften din forandrer seg og vokser i nye retninger. Skulle det skje endringer i markedet du opererer i, må leverandøren være i stand til å henge med. Det krever at servicemedarbeiderne til leverandøren opparbeider seg nok tillit og får myndighet til å ta avgjørelser, endre prosesser og innovere når det er behov for endring.New Call-to-action