Millennials på arbeidsplassenInnen år 2020 vil millenniumsgenerasjonen utgjøre halvparten av det globale arbeidsmarkedet, og ha stor innflytelse på hvordan arbeidsplassene vil se ut. Det sies at de er enkle å nå, men vanskelige å forstå. Denne artikkelen forteller deg hva du må vite for å gjøre dem fornøyd.

Last ned gratis guide til Facility Management

 

1. Millennials forventer fleksibilitet på arbeidsplassen

Millenniumsgenerasjonen, eller millennials, betegner den generasjonen som er født etter 1980. Denne generasjonen skiller seg ut fra de foregående blant annet ved at de ønsker seg både fleksible arbeidstider og arbeidsplasser i større grad enn foregående generasjoner.

En undersøkelse publisert av International Workplace Group viser at 83 prosent ville valgt en jobb som tilbyr fleksibelt arbeid fremfor en som ikke gjør det. Samme undersøkelse viser også at 75 prosent av arbeidsgivere bruker fleksibelt arbeid aktivt for å tiltrekke unge medarbeidere. 

Det er ingen hemmelighet at millennials er tilhengere av coworking og har vært en viktig driver for denne trendens raske vekst. Coworking er en ny type kontorfellesskaper der ulike virksomheter kommer sammen for å dele lokaler, fasiliteter og bygge nettverk. Et godt utviklet coworking-milljø, som tar hensyn til teknologiske krav og skaper en god community-følelse, vil være attraktivt for mange i millenniumsgenerasjonen.

Les også: Hva gårdeiere må vite om coworking og Facility Management

2. Yngre arbeidstakere er opptatt av teknologi

Millennials skiller seg også fra den eldre generasjonen ved å være gode på og interessert i ny teknologi. Mange av dem har fått internett og digitale løsninger inn med morsmelken, og de er vokst opp med digitale innretninger som gir dem mulighet til å styre hele livet sitt fra mobilen. Også når de er på jobb.

Den generasjonen som nå etablerer seg på arbeidsmarkedet har mer omfattende kunnskap om digitale verktøy enn noen annen. Ifølge en undersøkelse utført av PwC er tilgangen til ny teknologi essensiell for rekrutteringen av millennials. 78 prosent mener at teknologi gjør dem mer effektive på jobb, og 41 prosent kommuniserer heller digitalt enn via møter og telefon. 

PropTech, eller eiendomsteknologi, er på full fart inn i eiendomsbransjen. For å gjøre bygget ditt attraktivt for milleniumsgenerasjonen bør du ta proptech på alvor. Proptech betegner ny teknologi som inntar eiendomsbransjen.

Dette er et marked som vokser i rekordfart. Ifølge KPMGs globale PropTech-undersøkelse tror hele 97 prosent at digitale og teknologiske nyvinninger vil forandre måten eiendomsbransjen drives. 93 prosent mener at tradisjonelle eiendomsforvaltere må alliere seg med proptech-selskaper for å tilpasse seg forandringene som er i emning.

3. Millenniumsgenerasjonen tar bærekraft på alvor

Millenniumsgenerasjonen er en verdidrevet generasjon. De er opptatt av at bedrifter og merkevarer skal ha et tydelig formål utover de rent økonomiske. Derfor liker de bedrifter som har tatt tydelige verdivalg og skaper vekst uten å være likegyldig til hvordan dette innvirker på omgivelsene.

Omdømmebygging kan være nyttig for å nå millennials. Det å ta vare på miljøet, gjøre noe for lokalsamfunnet og være sosialt ansvarlig kan føre til at millennials knytter seg sterkere til en bedrift. Hele 46 prosent sier det er viktig at bedriften de jobber for deler de samme verdiene.

For yngre arbeidstakere vil det sånn sett være attraktivt å jobbe i et bygg som kan utnytte energi bedre ved hjelp av for eksempel sensorteknologi, eller spise i en kantine som satser på kortreist eller ureist mat. Faktisk har én av tre unge mellom 18 og 29 år endret matvanene sine for å bidra til et mer bærekraftig samfunn og at én av to har endret vaner knyttet til avfallshåndtering. Fokus på matsvinn og gjenbruk av mat bør være elementært, og hvis du har et ukritisk forhold til bruk av plast i bygget, må du regne med at anseelsen din faller.

Å tilrettelegge for miljøvennlig transport blir også stadig viktigere for å møte yngre arbeidstakeres behov. Gjør det lett å være el-bilist eller syklist med trygg og sikker parkering, nok ladeplasser og gode garderobefasiliteter. Bedrifter som har innført incentivordninger og blitt sertifisert som en sykkelvennlig arbeidsplass blir typisk møtt med godvilje av millenniumsgenerasjonen.

Les også: Slik kan Facility Management bidra til din bedrifts miljøprofil

4. Millennials stiller høye krav

Millenniumsgenerasjonen har vokst opp i en privilegert tid, der avansert teknologi, økonomisk trygghet, høy utdannelse og spennende jobber er tilgjengelig og mulig for de fleste. Ifølge professor Linda Lai ved Handelshøyskolen BI har millennials derfor råd til å stille høye krav til ledere, arbeidsliv og kolleger.

For noen bransjer kan det å tilby varer og tjenester av meget høy kvalitet være virkningsfullt i en rekrutteringsstrategi. Millennials som luksuskonsumenter er mer opptatt av selve opplevelsen enn fysiske ting. Opplevelser som bygger eller bekrefter identitet kan være en viktig motivasjonsfaktor for mange. For eksempel tilbyr Höegh Eiendom concierge-tjenester for leietakerne sine i Parkveien 53-55, som et ledd i å skape en sømløs arbeidsdag for alle brukere av byggene.

Det er ingen tvil om at millenniumsgenerasjonen nå gjør sitt inntog i arbeidsmarkedet og kommer til å påvirke dette drastisk. Det å drifte et bygg som ivaretar den unge generasjonens forventninger til teknologi, bærekraft og fleksibilitet, kan være en krevende oppgave. En Facility Management leverandør vil kunne tilby en mengde løsninger tilpasset dine leietakeres behov og ønsker. Vil du vite mer om hvordan en Facility Management-leverandør kan forberede ditt bygg for fremtiden, kan du lese mer her.

New Call-to-action