Hva er Facility ManagementLesetid: 3 minutter

Alle bedrifter er avhengig av en rekke tjenester for å fungere optimalt, enten det er teknisk drift, vakthold, kantinedrift, kontorstøtte eller renhold. FM samler alle disse tjenestene under én felles ledelse, slik at du kan fokusere på det som er viktigst for deg – din egen kjernevirksomhet.

En kort introduksjon

Facility Management er et samlebegrep for en lang rekke ulike tjenester til bygninger og eiendommer. Om vi skal tillate oss å bli litt formelle og tekniske, er Facility Management en interdisiplinær forretningsmodell som har til hensikt å koordinere etterspørsel og tilbud i private og offentlige organisasjoner. Sagt med litt enklere ord, er det en koordinering av bygg- eller eiendomsdrift for å effektivisere hele organisasjonen.

 

Last ned gratis guide til Facility Management

 

De 3 P-ene

En populær modell for å forstå Facility Management-konseptet, er det vi kaller «de 3 P-ene». I 1982 skrev David Armstrong, en av grunnleggerne av FM Institute, en mer eller mindre berømt artikkel innen fasilitetsstyring, der han beskrev kjerneverdiene til Facility Management: å integrere mennesker (people), steder (places) og prosesser (processes).

  • People: Mennesker, både de som leverer tjenestene og de som skal dra nytte av dem, står sentralt i Facility Management. Målet er å tilrettelegge for at alle involverte aktører oppfyller sine hovedmål, enten de er studenter, leger, kontormedarbeidere eller renholdsmedarbeidere. Et essensielt mål for en Facility Management-leverandør er dermed å sørge for at disse menneskene kan fokusere fullt og helt på sine arbeidsoppgaver.
  • Places: Som navnet tilsier, står fasiliteter helt sentral innen Facility Management. Og med fasiliteter mener vi alle områder, steder, rom og utstyr som er i bruk i eller utenfor et bygg. Alle disse fasilitetene trenger både strøm, varme, renhold og vedlikehold.
  • Processes: For at alle de ovennevnte leveransene skal være av tilfredsstillende kvalitet, er man helt avhengig av prosesser og systemer som støtter opp om alle menneskene som jobber med fasilitetsstyringen fm og alle de som jobber med kjernevirksomheten. Facility Management har til syvende og sist til hensikt å støtte opp under en organisasjons kjernevirksomhet.

I senere år har også en fjerde bestanddel blitt introdusert i dette økosystemet: teknologi. Ifølge den største og ledende internasjonale assosiasjonen for Facility Management, The International Facility Management Association (IFMA) er Facility Management en profesjon som omfatter ulike disipliner for å sikre funksjonaliteten i et bygningsmiljø ved å integrere nettopp mennesker, steder, prosesser og teknologi.

Tjenester som vanligvis inngår i Facility Management

Facility Management omfatter en rekke ulike tjenesteområder:

  • Renhold: Dette kan omfatte alt fra effektivt renhold og periodisk renhold til matteutleie.
  • Kantine: Kantine dreier seg om lunsjservering, møtemat, selskapsmat, kaffemaskiner og fruktservering.
  • Kontorstøtte: Dette omfatter tjenester tilknyttet resepsjonen, sentralbordet, møterom, rekvisita og posthåndtering. Flere Facility Management-leverandører utvider også resepsjonistens ansvarsområder ved å utnevne en servicekoordinator. Denne koordinatoren blir et fast kontaktpunkt for kunden, følger opp servicenivåavtaler og kontrollerer at tjenestene oppfyller avtalte krav om tidsfrister, kvalitet og kostnader, og tar hånd om den daglige ressursfordelingen.
  • Vakthold: Dette omfatter ulike typer sikkerhetstjenester og -produkter, alt fra vektertjenester og patruljering til alarmovervåking og alarmutrykning.
  • Eiendomsdrift: Dette  kan være teknisk drift og forvaltning, vaktmester- og håndverkstjenester til fasadevask, snø- og istappfjerning, samt landscaping, bedre inneklima, utvendig og løpende vedlikehold.

Facility Management samler disse i en helhetlig enhet for å effektivisere driften på tvers av tjenesteområdene. Og jo flere tjenester man har, desto bedre leveranse oppnår man.

«Single Service» vs. «Facility Management»

Alle disse tjenestene kan også leveres som enkeltstående tjenester – eller «single services». Du kan kjøpe renholdstjenester av én leverandør, vaktholdtjenester av en annen og kantinedrift av en tredje. Men det har sine utfordringer.

Det krever at du er i stand til å styre og lede en rekke underleverandører, integrere tjenesteområdene på tvers av leverandørene og selv håndtere alle risikoer som måtte oppstå. Det kan bli en tidkrevende operasjon, om bedriften din vokser eller aktiviteten i bygningene dine endrer seg.

Med en integrert totalleverandør av alle tjenestene innen Facility Management, tar de seg av alle tjenesteleveranser og all administrasjon, kursing, driftsledelse, integrasjon og innovasjon. Det vil frigi tid hos dine interne ressurser, redusere antallet kontaktpersoner du må forholde deg til, redusere kostnader og skape heldige synergier på tvers av de ulike tjenesteområdene.

Fordelene med Facility Management er mange. Hvis du vil finne ut mer om Facility Management, hvilke muligheter det kan gi deg og bedriften din og hvordan du kan komme i gang, kan du ta en kikk på vår «Guide til Facility Management», tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

 

New Call-to-action