Disse servicetjenestene er det vanlig å outsourceStadig flere bedrifter ser verdien av å sette vekk servicetjenestene til én eller flere underleverandører. Her forteller vi deg hvilke servicetjenester det er vanligst å outsource og gir deg noen ideer om hvordan du kan gjøre outsourcingen mer effektiv. 

I konsulentfirmaet Deloittes undersøkelse «2016 Global Outsourcing Survey» fremheves kostnader, understøtting av kjerneområder i forretningen og kapasitetsbegrensninger som de primære driverne bak outsourcing generelt. I tillegg bruker ledende organisasjoner outsourcing for å drive frem transformerende endringer og forbedre forretningsresultatene. I dag benytter flere og flere bedrifter ny teknologi for å gjøre outsourcingen enda mer effektiv og som et ledd i å bli enda mer konkurransedyktige.  

Når det gjelder servicetjenester spesielt, sitter gjerne større servicebedrifter på ressurser og spisskompetanse innenfor en rekke ulike områder som en intern serviceavdeling sjelden kan forvalte og utvikle på egen hånd. Det er mye av grunnen til at stadig flere bedrifter outsourcer servicetjenester for å samarbeide med et eksternt firma som kan bidra til innovasjon i servicerollen og videreutvikle de ulike tjenestene. 

Men hvilke servicetjenester er det vanlig å outsource?

Last ned gratis guide til Facility Management

Servicetjenester og Facility Management

Servicetjenestene vi snakker om her, samles gjerne innunder paraplybegrepet Facility Management, eller fasilitetsstyring. Facility Management er et samlebegrep for en lang rekke ulike tjenester til bygninger og eiendommer. Det er en interdisiplinær forretningsmodell som har som sin primære målsetning å koordinere etterspørsel og tilbud i private og offentlige virksomheter.

Vi ser at mange organisasjoner går ofte til anskaffelse av renholdstjenester fra én leverandør, kantinedrift fra en annen, kontorstøtte fra en tredje, vakthold fra en fjerde og eiendomsdrift fra en femte leverandør. Facility Management samler alle disse tjenestene under én ledelse for å effektivisere driften på tvers av tjenesteområdene.

Typiske servicetjenester som outsources

NHO Service og Handel anslår at totalmarkedet for Facility Management-tjenester i Norge er 100 milliarder kroner. De antar at nærmere halvparten befinner seg i offentlig sektor. I sin rapport «Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV): Statistikk og trender 2018», opplyser samme organisasjon om at medlemsbedriftene i Facility Management-relaterte tjenester hadde en samlet omsetning på tilsvarende 19 milliarder kroner i 2016. Hvordan denne samlede omsetningen fordeler seg på de ulike tjenesteområdene, illustrerer hvilke servicetjenester som er vanlig å outsource:

  • Renhold og eiendomservice utgjør 38 prosent av den samlede omsetningen
  • Kantinetjenester utgjør 29 prosent av den samlede omsetningen
  • Sikkerhet, både mobil og stasjonær vakt, utgjør 7 prosent av den samlede omsetningen
  • Parkering utgjør 3 prosent av den samlede omsetningen
  • Andre Facility Management-tjenester, som vaktmestertjenester, eiendomsdrift, kombinerte Facility Management-tjenester og logistikk utgjør 23 prosent av den samlede omsetningen

Outsourcing av enkelttjenester og outsourcing av Facility Management

Fordelen med å bruke ulike tjenestetilbydere for individuelle enkelttjenester, er at du får erfarne eksperter som håndterer disse oppgavene. Å inngå slike enkeltstående avtaler med enkeltstående leverandører, er i mange tilfeller en god inngangsport til en vellykket outsourcing-erfaring. Men over tid til vil vanskelighetene og utfordringene melde seg. Du må håndtere andre tjenester som krever oppmerksomhet, og du risikerer å bruke unødvendig mye tid på å styre flere outsourcing-kontrakter. Mange fakturaer må betales, flere kontaktpersoner må involveres og økte risikoer introduseres. 

Et alternativ er å slå hodet sammen med en integrert totalleverandør av tjenestene som vanligvis faller innunder Facility Management. Da legger du ansvaret for alle støttefunksjoner over i hendene på en partner. Leverandøren tar seg av tjenesteleveransene og all administrasjon, kursing, driftsledelse, integrasjon og innovasjon. Istedenfor å forholde seg til en rekke underleverandører, kan du samarbeide med én bedrift som har sine egne erfarne medarbeidere innenfor en rekke ulike tjenesteområder. Ikke minst kan en dyktig Facility Management-leverandør bistå med strategisk rådgivning rundt effektivisering av driften av organisasjonen din. 

Stadig flere bedrifter ser verdien av å samle servicetjenestene hos én tjenestetilbyder. Det er grunnen til at markedet for outsourcing innen Facility Management i verden er antatt å vokse fra 959 milliarder dollar i 2012 til 1314 milliarder dollar i 2018. I Europa, for eksempel, har behovet for effektivitet og kostnadsreduksjoner bidratt til at Facility Management har blitt et av de raskest voksende markedene.

Flere av oss i Toma har gått sammen for å utarbeide en lettlest, men omfattende guide til Facility Management, for å gi deg den innsikten og informasjonen du trenger for å komme i gang med fasilitetsstyring. Om du er interessert i å lese mer om hvilke fordeler du kan oppnå med vellykket Facility Management, er du velkommen til å laste den ned ved å klikke på linken nedenfor.

New Call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 02.08.2018, og har siden blitt oppdatert og revidert.