Nettbrett, sensorteknologi og datainnsamling i renholdsarbeidet

Lesetid: 3 minutter

Tenk deg en virkelighet der dopapirholdere, såpe- og papirdispensere, søppelbøtter og dørhåndtak er koblet til internett. Tenk deg en arbeidshverdag der alle renholdsmedarbeidere har et nettbrett festet til trallen sin som til enhver tid gir dem eksakt informasjon fra alle byggets elementer. Ved hjelp av sensorteknologi og datainnsamling, kan renholderne få fullstendig oversikt over bruken av bygningen.

Internet of Things (IoT devices), eller «tingenes internett», byr på endeløse muligheter. Konseptet bygges på digitale løsninger, der maskiner snakker med maskiner og genererer data som er tilgjengelig for mennesker gjennom apper eller andre type programmer. Sensorteknologi og datainnsamling vil bidra til bedre utnyttelse av ressursene og en jevnere og høyere kvalitet på renholdet.

Gartner anslår at det vil være over 20 milliarder sammenkoblede enheter innen 2020. Når det skjer, vil antallet installerte sensorer i næringsbygg øke massivt, noe som vil øke muligheten for å samle inn større mengder data som kan utnyttes blant annet av renholdsmedarbeidere.

Last ned gratis guide «Veikart for valg av renholdleverandør»

Sensorteknologi effektiviserer renholdsarbeidet

Sensorteknologi fungerer på den måten at sensorer registrerer endringer og sender data til en datamaskin eller til skyen, som igjen gjør denne informasjonen tilgjengelig for oss, for eksempel i en app. På denne måten er det mulig å styre renholdsoppgaver på bakgrunn av behov. Du kan rett og slett lede renholdsmedarbeiderne til steder som trenger ettersyn.

Ved å montere sensorer i dører kan renholdere vite hvilke rom som har blitt brukt – av hvor mange. Hvis det i tillegg sitter sensorer i alle dispensere og søppelbøtter vil disse fylles og tømmes til riktig tid. Når renholderne skal pakke vogna om morgenen, vet de akkurat hvor mye de trenger av påfyll. De får også en oversikt over hvilke rom som trenger ekstra tilsyn, og hvilke rom som har stått ubrukt og ikke trenger renhold.

Les også: Godkjent renhold: 5 tips til å velge riktig leverandør

Nettbrett er renholdernes beste hjelpemiddel

Vi i Toma bruker et digitalt kommunikasjons- og planleggingsverktøy som gir renholdsmedarbeiderne våre tilgang på arbeidsplaner på nettbrett. Clean Pilot er en app som tas i bruk ved at et nettbrett festes på renholdstrallene. Programmet lærer av renholderen som bruker arbeidsplanen ved at det etterhvert lærer seg ruten som renholdsarbeideren tar.

Appen fungerer som et digitalt rengjøringskart, hvilket gjør planlegging, dokumentasjon og kommunikasjon rundt renholdsarbeidet til en ukomplisert prosess. Tegninger av arealene som skal rengjøres, digitaliseres og legges inn i programmet. De interaktive tegningene gjør det enkelt for renholderne å registrere arbeid i riktig rom, samtidig som fargekoder og symbolbruk gir renholderen løpende oversikt over eget arbeid.

På nettbrettet har renholderne full oversikt over alle rommene; når de sist var rengjort, på hvilket nivå de skal rengjøres og hvem som var der sist. Programmet legger opp et forslag til en arbeidsløsning, og alle endringer og avvik registreres her. Det er også mulig å kommunisere med tilkallingsvakter, som automatisk får beskjed om at de for eksempel kan jobbe i morgen. For ledere gir all den dataen renholderne samler, tilgang til nyttige statistikker og rapporter.

Teknologi har kommet for å bli i renholdsarbeidet

Innovasjon og teknologi i renholdsindustrien startet for over 100 år siden med den elektriske støvsugeren. 

Så fulgte den elektriske vaskemaskinen i 1908 og den elektriske oppvaskmaskinen i 1929. Disse oppfinnelsene forandret måten renholdet ble utført. I dag er det teknologi som sensorikk og robotikk som er i ferd med å revolusjonere prosesser og metoder i renholdsarbeidet.

I løpet av de kommende årene vil sensorteknologi, robotikk og digitale løsninger både bli bedre og mindre kostbare. Det vet de innovative renholdsleverandørene å utnytte. Er du på utkikk etter renholdstjenester lønner det seg å finne de leverandørene som er innovative, har god teknologikunnskap og er oppdatert på systemene som finnes. 

Guide til valg av renholdsleverandør