Godkjent renhold: 5 tips til å velge riktig leverandørDet har lenge vært mye grums i renholdsbransjen og vanskelig å skille de useriøse fra de seriøse renholdsleverandørene. Med disse rådene i ermet, er du langt bedre rustet til å identifisere leverandører med rutiner og arbeidsmiljø på stell.

Renholdsbransjen er på mange måter en utsatt bransje. Etter en gjennomgang av en fireårig satsning på renholdsbransjen, avdekket Arbeidstilsynet brudd på reglene i 75 prosent av de godkjente renholdsbedriftene. Gjengangere er manglende verneombud, lite systematisk HMS-arbeid, manglende kontroll på arbeidstid og lite kjennskap til regelverket. 

Det er behov for en oppvask i renholdsbransjen, og du som kjøper renholdstjenester kan og bør ta ansvar. Her gir vi deg fem tips til hva du bør tenke på for å unngå å havne i et samarbeid med en leverandør som ikke har orden i vasketrallene sine. 

Les også: Dette må du tenke på når du kjøper renholdstjenester

1. Sjekk Arbeidstilsynets registre

Alle renholdsleverandører må være godkjent av Arbeidstilsynet. Er de ikke godkjent, er det heller ikke lov til å kjøpe tjenester av dem.

Arbeidstilsynet har opprettet et renholdsregister, som lister opp alle de virksomhetene de har godkjent. Sjekk om renholdleverandøren du vurderer å kjøpe tjenester av, er godkjent av Arbeidstilsynet her. 

Hvis virksomheten står oppført med at søknaden deres er under behandling eller at HMS-kortbestillingen er under behandling, kan du lovlig kjøpe fra dem. Om firmaet ikke finnes i registeret eller står oppført som «ikke godkjent», bør du styre unna.

2. Vær oppmerksom på lave priser

Godkjenningsordningen til Arbeidstilsynet har en liste med tydelige krav. Men selv om man blir godkjent, finnes det likevel en mulighet for at leverandøren forsøker å sno seg unna lovgivningen på en eller annen måte. I og med at flere og flere leverandører blir godkjent av Arbeidstilsynet, er ikke godkjenningsstempelet lenger nødvendigvis et godt innsalgsargument. Enkelte leverandører finner dermed andre, tvilsomme metoder for å bli konkurransedyktige på pris.

For eksempel kan enkelte leverandører benytte seg av trygdede medarbeidere som hjelper til i bytte mot lavere betalinger. Andre kan hente inn bekjentskaper og familiemedlemmer for å rengjøre uten at de er ansatt i selskapet. 

Skrur vi tiden tilbake noen år, var det nesten et handikapp for renholdsleverandører å ha organiserte medarbeidere og tariffavtaler. Markedet etterspurte nesten bare laveste mulige pris. Heldigvis har dette endret seg. Flere og flere selskaper innser at det ikke bare handler om å finne leverandøren med den laveste prisen, men også at arbeidsforhold følger lover og regler. Det bør du også gjøre. Tilbyr en leverandør en spesielt lav pris, bør du gå de nærmere i sømmene. 

3. Samle inn referanser

I bunn og grunn er en renholdsleverandør godkjent om den finnes i Arbeidstilsynets registre. Men selv om en leverandør følger lovene og reglene til punkt og prikke, betyr det ikke nødvendigvis at de leverer det beste renholdet for dine behov. Godt og tilpasset renhold er mer enn bare godkjent renhold.

Renholdsbehovene kan variere fra bransje til bransje og fra bygg til bygg. Opererer du innenfor for eksempel næringsmiddelindustrien, er sjansen stor for at du har andre krav til renholdet enn en skole vil ha. Undersøk om leverandøren har referanser fra lignende virksomheter som din egen. 

4. Sjekk leverandørens sertifiseringer

Ved siden av referanser, er sertifikater en annen god indikator på kvalitet. Er renholdsleverandøren sertifisert eller godt kjent med relevante kvalitetsstandarder, kan du anse det som et kvalitetsstempel.

Sjekk gjerne om leverandøren har et forhold til noen av følgende relevante sertifikater og kvalitetsstandarder:

  • ISO 9001, som gir oppskriften på hvordan man skal tilby produkter og tjenester som oppfyller kundenes kvalitetskrav og -forventninger
  • ISO 14001, som er verdens mest brukte standard for miljøledelse
  • OHSAS 18001, et styringssystem som gir organisasjoner verktøyene de trenger for styring av arbeidsmiljørisikoer
  • Miljøfyrtårn, et sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere miljøinnsatsen og samfunnsansvaret sitt
  • Svanemerket, den offisielle miljømerkeordningen, som gjør det lettere å velge mer miljøvennlige produkter, redusere miljøskader og tilrettelegge for grønn innovasjon i næringslivet
  • INSTA 800, et system som fastsetter og bedømmer renholdskvalitet og tilrettelegger for behovsstyrt renhold

Les også: Behovsstyrt renhold: Hva det er, og hvorfor det er viktig 

5. Undersøk om leverandøren fokuserer på innovasjon

Den teknologiske utviklingen og digitaliseringen vi ser i alle deler av samfunnet vårt i dag, har utvilsomt satt sine spor i renholdsbransjen. I dag kan renholdsleverandører utnytte sensorteknologi og mobile enheter for å forbedre kommunikasjonsløsningene og rapporteringsmulighetene sine og effektivisere renholdsarbeidet sitt.

For eksempel er den samme teknologien som driver smarttelefonene, smartklokkene og smart-TV-ene våre på full fart inn i renholdsbransjen. Denne teknologien, kalt «tingenes internett» (IoT), tillater renholdsleverandører å koble sammen ulike enheter og apparater via internett og gi renholdsmedarbeiderne tilgang på helt ny data og innsikt om bruksmønstre, renholdsrutiner og produktforbruk. 

Slike data kan deretter visualiseres i form av et digitalt rengjøringskart, som dirigerer renholdsmedarbeideren til lokalene, rommene og områdene som skal rengjøres i løpet av en dag. Istedenfor å bruke tid på å kontrollere toalettrom ingen har brukt, kan rengjørerne fokusere arbeidskraften sin på mer akutte behov. Istedenfor å fylle opp tomme dispensere og rydde opp i rotete toalettrom etter at det kommer ren klage, kan dataene gi rengjørerne innsikt som gjør det mulig å rette opp i dette før det kommer en klage. 

Teknologiens muligheter er mange. Det viktigste er å finne leverandører som er innovative, enten i form av teknologi, utvikling av effektive arbeidsmetoder eller bedre utstyr. Da vil også resultatet bli bedre.

Mer profesjonalitet i bransjen

Det har tidvis vært mye urent vann i renholdsbransjen. For å rydde opp har de store renholdsaktørene i bransjen har sammen med NHO Service og Norsk Arbeidsmandforbund vært opptatt av å bringe seriøsitet og profesjonalitet inn i bransjen. Men det er fortsatt lett å trå feil og fort gjort å velge en leverandør som ikke har kvalitet i fokus og rutiner og arbeidsmiljø på stell.

Skal du kjøpe inn renholdstjenester er det viktig at du tar de nødvendige forholdsreglene og unngår de som måtte drive lyssky virksomhet, samtidig som du klarer å identifisere de som har høyest kvalitet på leveransene sine. Jeg håper denne artikkelen har hjulpet deg litt på vei.

Ta gjerne også en kikk på vårt «Veikart for valg av renholdsleverandør» for flere tips og råd. Du kan laste den ned helt gratis ved å klikke på linken nedenfor.

Guide til valg av renholdsleverandør