Slik gjør du resepsjonen om til en koselig kaffebar-209012-editedGratis kaffe er standard i de fleste kontorlokaler. Men de bedriftene som virkelig vil skille seg ut, transformerer resepsjonsområdet sitt til en koselig kaffebar.

Skillelinjene mellom arbeidslivet og privatlivet viskes ut i større og større grad. Vi innreder kontorlokalene våre med møbler som ligner på de vi har hjemme, og vi forlater det tradisjonelle skrivebordet til fordel for sosiale soner og originale kontorløsninger som har til hensikt å ta hensyn til et økende behov for fleksibilitet på arbeidsplassen.

Ikke minst søker stadig flere kontormedarbeidere seg vekk fra kontoret for å finne mer avslappede og kreative miljøer de kan arbeide i. Ikke sjelden finner de veien til en nærliggende kaffebar. Mye tyder nemlig på at vi jobber bedre i kaffebarer enn på kontoret. En artikkel i Harvard Business Review forteller oss at forskning viser at en viss grad av bakgrunnsstøy gjør oss mer produktive og kreative på jobben. 

Last ned gratis guide til Facility Management

Endringer i arbeidsplassdesignet

Ideen om å bruke kaffebarer som arbeidsplasser er ikke noe nytt. På 1600-tallet var de mer enn 80 kafeene i London sentre for både handels- og entreprenørekspertise. I dag er dette langt mer formalisert. Den amerikanske møbelprodusenten Steelcase, for eksempel, har lansert konseptet WorkCafé for å hjelpe bedrifter til å skape kaffebarer i kontorlokalene og næringsbyggene sine. Det holder medarbeiderne innenfor husets fire vegger, samtidig som de ansatte får den fleksibiliteten de behøver for å kunne løse oppgavene sine på den mest effektive og produktive måten.  

Dette er helt i tråd med de endringene vi ser i arbeidsplassdesignet i dag. I presentasjonen «Shape your culture, drive your strategy: Aligning corporate culture with strategy», publisert av konsulentfirmaet Deloitte og basert på innsamlet data fra 7000 forretnings- og HR-ledere, forteller 82 prosent av respondentene at kultur er en potensiell konkurransefordel. Ifølge en artikkel publisert av Forbes kom kultur til uttrykk i en optimal balanse mellom jobb og fritid og flate organisasjonsstrukturer. I dag, derimot, rettes fokuset mot å bruke arbeidsplassdesignet for å øke medarbeidertilfredsheten og produktiviteten. 

Men kaffebarer i resepsjonsområdet forbedrer ikke bare medarbeiderproduktiviteten. Det fungerer også som et hyggelig velkomstmiljø, designet for å gi gjester et godt førsteinntrykk. 

Et hyggelig velkomstmiljø

Resepsjonsområde er gjerne det første området kundene og gjestene ser når de besøker kontorlokalene. Og, et godt førsteinntrykk av lokalene vil ofte generere positive følelser hos bedriften du besøker. Interiørfirmaet Bishop Interiors forteller at en kundes førsteinntrykk av resepsjonen din kan gjøre at merkevaren din brister eller bærer i vedkommenes øyne, og effekten av designet på en arbeidsplass kan være et effektivt middel for å tiltrekke nye medarbeidere.

Effektiv arealutnyttelse

Ikke minst kan resepsjonsområder over store arealer i mange tilfeller utnyttes bedre. Å utnytte arealet i kontorlokaler og næringsbygg optimalt er en vanskelig øvelse i seg selv, og inneholder ofte unødvendige kostnader. Her ligger det et merverdipotensiale. Kaffebarer kan være en effektiv måte å skape merverdi for felleskostnadene ved å utnytte areal på en effektiv måte.  

Fra resepsjonist til barista

I en tidligere publisert artikkel på denne bloggen, stilte vi oss spørsmålet om hvor relevant resepsjonisten er i 2018. Stadig mer av arbeidsoppgavene til resepsjonisten automatiseres og tas over av robotteknologi, virtuelle resepsjonstjenester og automatiserte systemer som tar imot gjester og besøkende uten menneskelig hjelp.

Ikke alle bedrifter og kontorlokaler får nok gjester og besøkende i løpet av en dag til å forsvare en resepsjonist i en 100 % stilling. I slike tilfeller, og med økende automatisering tatt i betraktning, kan den tradisjonelle resepsjonistrollen transformeres til andre roller. De som arbeider i kaffebaren kan også få oppgaven om å svare på henvendelser fra gjester og besøkende. På den måten slår man to fluer i en smekk: man får en kaffebar som både gjester og medarbeidere nyter godt av, og man kan effektivisere den tradisjonelle resepsjonistrollen betraktelig. 

New Call-to-action