inkluderende-arbeid_optimized-(1)_optimized

Lesetid: 4.5 minutter 

For å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, har Toma i løpet av 2021 gitt 48 ansatte muligheten til å ta norskkurs og fagbrev i deres fagfelt. 

To av dem som fikk dette tilbudet er renholder, Aira Vete og renholdsleder, Jovita Juozapaviciute. 

– Jeg takket gladelig ja til tilbudet da jeg har lang erfaring i renholdsbransjen, og ønsker å få dokumentert min fagkompetanse, forklarer Juozapaviciute. 

Hun holder til i Tomas avdeling i Bergen og tar i skrivende stund fagbrev som renholdsoperatør. 

– Fagbrevet gir meg økt kunnskap i renholdsfaget og er et fysisk bevis på denne kompetansen, sier hun. 


Norskkunnskaper er avgjørende 

renholder

Mange har utfordringer med å ta fagbrevet hvis de strever med det norske språket. Derfor tilbyr Toma en kombinasjon av fagbrev og norskkurs for dem som har behov for det. Juozapaviciute mener at norsskursene har bidratt til å heve kommunikasjonsnivået på arbeidsplassen. 

– Norskkursene har hjulpet meg med å kunne kommunisere bedre med både kollegaer og kunder, sier hun.  

At norskkursene har forbedret kommunikasjonen med kunder, er Aira Vete helt enig i. 

– Jeg har fått bedre norskkunnskaper som gjør at jeg føler meg mindre stresset når det gjelder kommunikasjonsutfordringer, sier Vete. 

 Vete har jobbet som renholder i Toma siden 2015. Ved siden av norskkursene er hun også godt i gang med fagbrevkurset, som hun mener gir henne verdifull fagkunnskap.  

– Fagbrevet i renholdsoperatør gir meg bedre kunnskap om bruk av kjemikalier, effektivt renhold, bedre inneklima, arbeidsplan renhold, utstyr, systemer og rutiner samt planlegging og kundebehandling, forklarer Vete. 

 

 

Renholdsleder, Jovita Juozapaviciute.

Viktig for sosial bærekraft og inkluderende arbeid

Ifølge HR Direktør, Line Molland, er kompetanseheving og norskkurs viktige fokusområder i Tomas bærekraftsmål for inkluderende arbeid. 

– Mange av våre ansatte har ikke norsk som morsmål, og det å kunne norsk er essensielt for å bli integrert og delta i arbeidslivet. Samtidig må man kunne norsk for å klare å ta fagbrev, forklarer Molland. 

– Når norskferdighetene er på plass kan vi videreutvikle og heve kompetansen til våre ansatte ved å gi dem fagbrev, som er en viktig yrkesutdanning innenfor en rekke servicetjenester hos oss, legger hun til.

 

Les også: Bærekraft i praksis: Slik jobber Toma med bærekraft og inkludering

Kunder forventer kvalitet 

Line Molland i Toma lokaler (1) 2Denne kompetansehevingen er høyt verdsatt både internt hos Toma AS og hos kunder. 

– Vi har sett at kunder i større grad enn tidligere krever at en viss andel av de ansatte på kontrakten har fagbrev. I tillegg har det blitt et minimumskrav at de ansatte på kontrakten kan kommunisere på norsk og/eller engelsk. 

– I tillegg skal vi heller ikke legge skjul på at denne kompetansen også vil gjøre våre ansatte mer attraktive blant andre arbeidsgivere, sier hun. 


HR Direktør, Line Molland. 

 

Fagutlærte innen våren 2023 

I første omgang er det ansatte innen renhold som har fått tilbud om norskkurs og fagbrevkurs. Av de 48 ansatte som har fått tilbudet har 46 stykker startet på norskkurs og fagbrevkurs. Disse vil være fagutlærte innen våren 2023. 

– I løpet av 2022 vil vi ha fokus på å kunne gi flere av våre ansatte muligheten til å ta fagbrev innen våre servicetjenester, kombinert med norskkurs ved behov. Det innebærer at vi aktivt søker midler til dette via vår samarbeidspartner, Studieforbundet AOF, sier Molland. 

 

Overveldende respons 

Responsen på initiativet har ifølge Molland vært overveldende. 

– Tilbakemeldingene fra regionledere, avdelingsledere og ansatte har utelukkende vært positive, og det har vært meldt på flere enn det vi har ressurser til å kunne ta inn per nå, sier hun. 

Juozapaviciute er en av dem som applauderer initiativet. 

– Det er et helt fantastisk initiativ. Det er fint å få muligheten til å bli kurset av profesjonelle lærere og gå dypere inn i renholdsfaget, sier Juozapaviciute. 

 

Ønsker du å få mer informasjon om initiativet? Ta gjerne kontakt med oss her.