5 kvalitetstegn du bør se etter i en renholdsleverandør

Lesetid: 4 minutter

Renholdere gjør et arbeid som ofte ikke synes. Likevel blir det svært merkbart hvis jobben de utfører ikke gjøres godt nok, eller hvis de gjør feil som fører til materielle skader. Derfor lønner det seg å velge renholdere med en helhetlig kompetanse.

Har du kjøpt et gulv til flere hundre tusen kroner, er det kjedelig hvis det blir ødelagt av feil kjemikalier. Må du skifte ut lister på grunn av fuktskader, er dette en ekstra kostnad som lett kunne vært unngått. Billig kan fort bli dyrt dersom renholderne du bruker ikke har nok kunnskap om jobben de utfører. Uhell kan selvfølgelig skje, men med en kvalifisert renholdsleverandør skjer det i langt mindre grad.

Disse fem kjennetegnene bør du se etter når du kvalitetssjekker renholderne som jobber i bygget ditt.

Last ned gratis guide «Veikart for valg av renholdleverandør»

1. Riktig grunnkompetanse i renholdsarbeidet

Opplæring er alfa og omega for godt renhold. Alle renholdere bør ha en grunnopplæring i bunn, slik at de verken skader seg selv eller lokalene når de vasker. Her bør det inngå kunnskap om kjemikalier, vaskemidler, dosering, blanding av bruksløsninger, vannmengde og bruk av forskjellige typer mopper. I tillegg bør renholderne ha kjennskap til forskjellige typer gulv, og hvordan disse skal rengjøres uten å ta skade.

Mange profesjonelle leverandører av renholdstjenester sørger for at alle ansatte får samme opplæring. Det sikrer at du oppnår kvalitet i renholdet og bedre inneklima uansett hvem som er på jobb.

Les også: Dette må du tenke på når du kjøper renholdstjenester

2. Følger etablerte standarder for renhold


Renholdsarbeidere som er godt kjent med relevante standarder bør være et kvalitetstegn. NS-INSTA 800 er et system som fastsetter og bedømmer renholdskvalitet og tilrettelegger for behovsstyrt renhold. Kunden bestemmer kvalitetsnivå ut ifra behov, og renholdere lærer seg hva dette innebærer i praksis. Det vil si at renholder forstår hva som skal vaskes, når og hvor grundig.

Ved å definere hvilket kvalitetsnivå som er tilstrekkelig for hvert enkelt bygg, lokale eller areal på forhånd, vil det bli mye enklere å vurdere om renholdet er tilfredsstillende.

Ta gjerne en kikk på Renholdsportalen til NHO Handel og Service som beskriver hvordan kvalitetsnivåene skal være etter utført renhold.

Les også: Behovsstyrt renhold. Hva er det og hvorfor er det viktig?

3. Har riktig innstilling til renholdsarbeid

Renholdere gjør en viktig jobb fordi resultatet av arbeidet deres betyr mye for menneskene som bruker bygget. En ting er at folk flest liker seg bedre i et bygg som er rent og pent. Trivselen øker for eksempel hvis vinduene er rene på en solskinnsdag.

En annen ting er hensynet til astmatikere og allergikere, som påvirkes fysisk av et dårlig inneklima. Renhold er forebyggende helsearbeid, og har også direkte sammenheng med slimhinneirritasjon, astma og allergi

En renholdsarbeider som forstår viktigheten av sin egen innsats, er gull verdt. Hvis brukerne av bygget trives, vil det bidra til fornøyde og stabile leietakere. En profesjonell renholdsleverandør jobber aktivt med interesse og engasjement hos renholdspersonalet allerede i rekrutteringsprosessen.

Ved å rekruttere folk som har den riktige innstilligen er det mulig å skape en kultur rundt yrkesstolthet.  Forskning viser at stolthet over eget arbeid bidrar til å øke jobbengasjement, samarbeid og produktivitet.

4. Renholdere med lang erfaring

Renholdere med lang erfaring er en verdifull ressurs. Dessverre kan dette være sjelden vare i renholdsbransjen, da utskiftningen av ansatte er høy. Derfor kan det være lurt å satse på en renholdsleverandør der mange av renholderne har fagbrev.

Disse vil ha høyere kunnskap om kjemikaliebruk, inneklima, hygiene og forebygging av slitasje, og dermed koste noe mer. Men du vil også minske risikoen for skader på utstyr og kontormateriale som følge av renholdere med manglende kompetanse om kjemikaliebruk og metoder.

Renholdere med erfaring vil lønne seg på sikt. Renhold er tross alt en del av byggets vedlikehold. Gjør man ikke dette skikkelig kan bygget forfalle. Oslo kommune har for eksempel valgt å satse på kvalitet fremfor pris, og bruker renholdsleverandører som tilbyr renholdere med lang erfaring og fagbrev. 

5. Renholdere som ikke utsettes for uakseptabelt tidspress

Noen aktører i renholdsbransjen lar seg presse så hardt på pris at det går ut over arbeidsforholdene til de ansatte. Ifølge en guide til etablering av profesjonelt renhold fra NHO Service er planlegging av tidsbruk og beregning av rengjøringstid to av de viktigste faktorene til effektivt renhold. 

En profesjonell renholder er en viktig del av byggets drifts- og vedlikeholdsteam. Derfor bør du velge en leverandør som prioriterer nok ressurser til renholdsplanlegging og opplæring av ansatte. Gevinsten ved å jobbe faglig smart fremfor hardt og primitivt er stor. Velg en løsning som gir mest verdi fremfor lavest pris.

Hvis kravet til effektivitet går på bekostning av kvalitet, er det et dårlig tegn. Når renhold blir venstrehåndsarbeid for en allerede overarbeidet person, er det rett og slett dårlig bedriftsøkonomi.  

Det at renholdsarbeiderne dine har tilstrekkelig tid til å gjøre jobben sin vil sikre kvaliteten. Derfor lønner det seg å kjøpe renholdstjenester fra en aktør som garanterer for ansattes lønns- og arbeidsvilkår.  

Nøkkelen til kvalitet i renholdstjenester i dag, er å ha et personale som har nok kunnskap til å forstå at godt renhold er viktig for å ivareta verdier og miljø. Skal du gå til anskaffelse av renholdstjenester gjør du fornuftig i å velge en leverandør som kan dokumentere at de kan faget. Hvis du vil vite mer om hvordan du skal velge riktige renholdstjenester for din bedrift, har vi laget en guide du kan laste ned gratis her.

Guide til valg av renholdsleverandør