Bedre kvalitet på renholdet med behovsstyrt renhold

Lesetid: 3.5 minutter

Gårsdagens rengjøringssystem med renhold til faste tidspunkter og med fastlåste rutiner erstattes av behovsstyrt renhold, med høyere kvalitet og økt motivasjon blant renholdsmedarbeiderne.

Tidligere var det vanlig å gjennomføre rengjøring til faste tidspunkter med faste intervaller. Man moppet gulvene én dag, vasket veggene en annen og støvsugde en tredje. Det er et forutsigbart rengjøringssystem, men også et dyrt et. I dag blir det stadig vanligere med det langt mer effektive rengjøringssystemet behovsstyrt renhold. 

Last ned gratis guide «Veikart for valg av renholdleverandør»

Hva er behovsstyrt renhold?

Den tradisjonelle og vanligste formen for renhold innebærer å rengjøre til faste dager med faste intervaller, altså et frekvensbasert renhold. Renholdsoppgavene utføres uavhengig av det faktiske renholdbehovet og det er hyppigheten av renholdet som i praksis avgjør kvaliteten.

Behovsstyrt renhold er også avhengig av at renholdet utføres regelmessig, på frekvens, men det er ikke frekvensen i seg selv som avgjør kvaliteten på renholdet. Behovsstyrt renhold fokuserer heller på hvor ofte et rom, lokale eller areal skal oppnå en gitt kvalitet på renholdet og et godt innemiljø, det vi kan kalle kvalitetsfrekvens. Et slikt rengjøringssystem tar høyde for at behovet for renhold varierer fra bedrift til bedrift, fra næringsbygg til næringsbygg og fra bransje til bransje.

Fremfor å fokusere på frekvens og isolerte oppgaver til gitte tidspunkt, setter behovsstyrt renhold resultatet i sentrum. Man tar heller utgangspunkt i mål og forventninger over et lengre tidsperspektiv, for eksempel ett år, og utvikler en plan for hva som skal rengjøres, hvor ofte det skal vaskes, hvor rent det skal være og hvor mange timer personellet skal bruke på de forskjellige oppgavene. Konsekvensen er at man unngår unødvendig eller mangelfullt renhold. Det er mer praktisk, mer hygienisk og mer effektivt.

Les også: Dette må du tenke på når du kjøper renholdstjenester

NS-INSTA 800

Mye av æren for behovsstyrt renhold må tillegges kvalitetssystem NS-INSTA 800, et system som fastsetter og bedømmer renholdkvalitet – behovsstyrt renhold satt i system. I praksis baserer systemet seg på et kvalitetssystem med fem nivåer, der «kvalitetsnivå» 1 vil oppleves som dårlig rengjøringskvalitet og «kvalitetsnivå 5» tilsvarer meget høy kvalitet på rengjøringsresultatet. Ved å definere hvilket kvalitetsnivå som er tilstrekkelig for hvert enkelt bygg, lokale eller areal på forhånd, vil det bli mye enklere å vurdere hvorvidt rengjøringen er tilstrekkelig og tilfredsstillende.

Som Renholdsportalen til NHO Handel og Service skriver, viser standarden følgende:

  • Kvalitetsnivåene etter utført renhold
  • Gruppering av byggets ulike rom inn i romprofiler
  • Kvalitetsnivåer for hver romprofil
  • Måling og oppfølging av renholdet i kontroller

Standarden, som har nordisk opprinnelse, har også fått internasjonal oppmerksomhet. Ifølge det internasjonale tidsskriftet  European Cleaning Journal har både kvaliteten og de ansattes motivasjon økt som en følge av å forlate de fastlåste rutinene og heller vaske etter behov. 

Ny teknologi muliggjør behovsstyrt renhold

Teknologiens hurtige utvikling åpner også flere muligheter for behovsstyrt renhold. Fremveksten av sammenkoblede enheter og utstyr som er i stand til å generere data og kommunisere med hverandre over internett («tingenes internett», IoT), gir renholdsmedarbeidere tilgang til helt ny informasjon og innsikt om bruksmønstre, renholdsrutiner og produktforbruk. 

Denne teknologien kan komplementere et behovsstyrt renholdsystem ved å samle inn data fra sensorer og enheter, som kan brukes som grunnlag for når og hvor det skal rengjøres. Istedenfor å bruke tid på å kontrollere og rengjøre toalettrom ingen har brukt, kan renholderne heller fokusere arbeidskraften sin på mer akutte behov. Fremfor å fylle opp tomme dispensere og rydde opp i rotete toalettrom etter at det kommer en klage, kan dataene gi rengjørerne innsikt som lar dem fikse problemene fortløpende. 

Les også: Robotene inntar renholdsbransjen

Behovsstyrt renhold kan redusere renholdkostnadene

Behovsstyrt renhold er i prinsippet en rengjøringsmetode som lener seg mye på visuell kvalitetssikring. Man rengjør det man ser må rengjøres når behovet melder seg. Det er for eksempel meningsløst å vaske et resepsjonsområde like grundig i juni som i februar, når folk trekker med seg mer søle og møkk fra utsiden. På samme måte er det ikke sikkert det er nødvendig å støvsuge et helt teppelagt lokale hver eneste gang det rengjøres, men heller velge ut kritiske arealer som blir fortere møkkete. 

Slike eksempler illustrerer hvordan behovsstyrt renhold kan bidra til å redusere renholdkostnadene. Likevel er det verdt å bemerke at rengjøringskvaliteten som bestemmes på forhånd vil påvirke prisbildet. «Kvalitetsnivå 5» vil kreve mer ressurser og tid enn «kvalitetsnivå 1».

Like fullt er behovsstyrt rengjøring langt mer effektivt enn de tradisjonelle frekvensbaserte metodene. Det er vel verdt å ha i bakhodet om du planlegger å anskaffe renholdstjenester for kontorbygget eller -lokalet ditt. 

Les også: 5 kvalitetstegn du bør se etter hos renholdsleverandører

Om du trenger flere råd og tips til hva som kjennetegner effektivt renhold av høy kvalitet, må du gjerne ta en kikk på vårt «Veikart for valg av renholdsleverandør», som gir deg de fem viktigste kjennetegnene på kvalitetsleverandører av renholdstjenester. Du kan laste den ned, helt gratis, nedenfor.

Guide til valg av renholdsleverandør