Digitaliseringens frukter: Klare for å høstes av Facility Management?Digitalisering er et av de buzzordene som ligger på alles lepper innen de fleste bransjer om dagen, også innen Facility Management. Men hvor langt har vi egentlig kommet med digitalisering innen Facility Management?

I 1982 skrev David Armstrong, en av grunnleggerne av FM Institute, en mer eller mindre berømt artikkel innen fasilitetsstyring, der han beskrev kjerneverdiene til Facility Management. Disse kjerneverdiene har fått kallenavnet «De 3 P-ene» og handler om å integrere mennesker (people), steder (places) og prosesser (processes). Men med oppblomstringen innen digitalisering og en radikal teknologiutvikling, har også en fjerde komponent blitt introdusert i dette økosystemet: teknologi.

Les også: Hva er Facility Management? 

Digitalisering er én av fruktene som høstes av denne teknologiutviklingen innen Facility Management. Digitalisering handler om å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. På samme måte som robotikk og automatisering heves til et nytt nivå ved hjelp av «tingenes internett» (IoT) og datafangst innen industrien i det såkalte Industri 4.0-rammeverket, vil den samme teknologien utløse et helt nytt handlingsrom for effektivisering av driften av kontor- og næringsbygg. 

Last ned gratis guide til Facility Management

Digitalisering innen Facility Management: Hva gjør man i dag?

Men vi har ikke kommet helt dit enda. Per dags dato er det ikke et mangfold av digitaliseringsløsninger innen Facility Management. Det finnes flere enkeltpiloter, men få har foreløpig tatt ut det fulle potensialet innen digitalisering.

La oss nevne noen eksempler på hvordan digitalisering finner sitt uttrykk innen Facility Management i dag:

  • Frekvensstyrt fremfor behovsstyrt drift: Tidligere gjennomførte man rutineoppgaver til faste tidspunkter med faste intervaller, som for eksempel rengjøring. Ved hjelp av sensorer (som per i dag er både store og synlige) har man muligheten til å styre rengjøringen etter behov. Det vil si at for eksempel et rengjøringssystem baserer seg på innsamlet data fra sensorer som grunnlag for når og hvor det skal rengjøres. Dette kan være behovsstyrt renhold av toaletter og påfylling av dispensere, for å nevne noe.
  • Roboter: Et annet eksempel, som i alle fall på overflaten virker veldig science-fiction, er bruken av roboter. Dette kan være renholdsroboter, støvsugerroboter, automatiserte gressklippere, resepsjonsroboter og droner. LG, for eksempel, har allerede testet bruken av renholdsroboter på flyplasser.
  • Automatiserte resepsjonstjenester: I resepsjonen har virtuelle resepsjonister allerede tatt over telefonlinjene og automatiserte systemer tar imot og skriver inn besøkende gjennom et enkelt tastetrykk. Drar du til London eller Belgia, for eksempel, kan det hende du blir møtt av en robot i resepsjonen.
  • Automatisert avfallshåndtering: Også innen avfallshåndtering skjer det ting. Det finske selskapet ZenRobotics har laget det første avfallssorteringssystemet i sin klasse. Systemet remodellerer måten avfall prosesseres på ved å fjerne menneskelige feil og øke produktiviteten.

Digitalisering innen Facility Management: Hva gjør man i morgen?

Som de fleste andre bransjer står Facility Management overfor en radikal digital disrupsjon. Det gamle forkastes til fordel for nye, mer effektive metoder og muligheter. Selv om vi ikke er helt der i dag, er veien dit kort. Teknologien utvikler seg i et vanvittig tempo og, som Moores lov forteller oss, blir kostnadene for teknologien bare lavere og lavere. Om relativt kort tid vil det utløse en rekke nye muligheter innen Facility Management: 

  • Utstrakt bruk av sensorer: Gartner spår at det vil være over 20 milliarder sammenkoblede enheter, det såkalte «Internet of Things», innen 2020. Når det skjer, vil antallet installerte sensorer i næringsbygg øke massivt, noe som vil øke muligheten for å samle inn større mengder data som kan utnyttes i eiendomsdriften, renholdet, kantinedriften, vaktholdet og resepsjonen, for å nevne noe.
  • Mer datainnsamling: Etter hvert som flere og flere sensorer installeres i næringsbygg, vil det strømme inn massive mengder data fra enheter og utstyr tilkoblet internett. Disse dataene kan utnyttes for å optimalisere driften av byggene og gi servicemedarbeidere presis informasjon om tiltak som må iverksettes straks det er behov for det.
  • Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring: Med sensorer som produserer store mengder data, kan dataene analyseres ved hjelp av avanserte metoder for å optimalisere driften av bygg. Tenk deg at sensorer samler inn informasjon om hvor medarbeidere beveger seg til ulike tidspunkt i løpet av dagen, data som kan analyseres av kunstig intelligens og maskinlæring for å forbedre trivselen til alle brukere av bygget. De avanserte algoritmene som ligger til grunn for teknologien vil stadig lære mer jo mer data de samler inn, og vil kunne forutsi behov blant annet for temperaturendringer, renhold og matinnkjøp. Ett annet senario. Med data fra ett bygg med kunstig intelligens, som har lært seg byggets år syklus og bruk. Kan vi laste inn denne data i ett nybygg av samme type og bruk. Da vill prøvedriftsperioden gå ned og kanskje forsvinne. De høye energikostnadene i prøvedriftsperioden vil bli kraftig redusert.
  • Smarte bygg og smarte byer: Når de ovennevnte teknologiene kommer sammen i et helhetlig økosystem, vil vi se fremveksten av smarte bygg som igjen blir smarte byer. Slike smarte bygg og byer er sammenkoblede bygg som automatisk eller fjernstyrt kan kontrollere temperatur, belysning og andre mekaniske komponenter. En studie publisert av Dell og Intel viser at 57 prosent mener de vil jobbe i et smart kontorlokale i løpet av de neste fem årene. 

Vil roboter ta over jobbene innen Facility Management?

En artikkel som tar for seg digitalisering, uansett hvilken bransje det gjelder, kommer ikke utenom en diskusjon rundt hvorvidt arbeidsplasser vil forsvinne til fordel for roboter – en bekymring som har kommet til overflaten innen de fleste bransjer og sektorer.  

En grundig undersøkelse utført av konsulentfirmaet Deloitte, viser at teknologi har skapt flere jobber enn det har fjernet jobber i løpet av de siste 144 årene. Likefullt er det rimelig å anta at enkelte arbeidsoppgaver vil bli automatiserte, og at andre vil endre seg og bli mer analytiske. Med en stadig økende datamengde som strømmer inn fra smarte bygninger og byer, vil mange av rollene som er knyttet til driften av disse bygningene og byene bli mer datadrevne.

Med tanke på at stadig flere medarbeidere og leietakere ser frem til en fremtid i digitale og smarte omgivelser, bør fasilitetsstyrere, gårdeiere og eiendomsdriftere forsøke å tiltrekke seg digitale, teknologiske og datadrevne talenter som kan demme opp for en mangel på nødvendig kompetanse. En forholdsvis fersk undersøkelse publisert av International Facility Management Association (IFMA) og Royal Institution of Chartered Surveyours (RICS) viser at bransjen står overfor et betydelig behov for å tiltrekke yngre, digital kompetanse.

For deg som vurderer å inngå et partnerskap med en leverandør av Facility Management-tjenester, er det kritisk at du inngår et samarbeid med en aktør som har et realistisk forhold til dagens muligheter med teknologi og digitalisering, men som setter innovasjon og teknologi i forsetet, snur seg raskt når det kommer nye løsninger og muligheter på banen og står parate til å høste fruktene av digitaliseringen  Da kan du høste potensiale som ligger i digitaliseringen.

New Call-to-action