Har vaktmesteren din kompetansen for å drifte morgendagens bygg?Byggene våre blir stadig mer teknologisk drevne, noe som stiller høyre kompetansekrav til driftspersonell. For å sikre god teknisk drift av smarte bygg er det avgjørende at ansatte blir utdannet, etterutdannet og kurset.

Vi i Toma kaller de som drifter byggene våre fortsatt for vaktmestere, selv om arbeidsoppgavene deres krever langt mer fagkunnskap enn det yrkesbetegnelsen tradisjonelt skulle tilsi. Våre vaktmestere må kunne drifte alle anleggene i et bygg, enten det er snakk om ventilasjonsanlegg, varmestyring, energioptimaliseringssystem, behovsstyrte anlegg, og drive tilsyn og internkontroll på disse.

Last ned gratis guide til Facility Management

Mangler fagkunnskap innen teknisk drift

Teknisk drift har blitt så komplekst at det kan være vanskelig å få tak i folk som har nok kunnskap til å utføre jobben. Ifølge NHOs kompetansebarometer for 2018 oppgir 62 prosent av bedriftene at de har behov for yrkesfaglig kompetanse de neste fem årene, spesielt innen bygg, anlegg og elektrofag. I vår bedrift vet vi at fagkunnskap er helt avgjørende for teknisk drift. Derfor satser vi tungt på kompetansebygging gjennom kontinuerlig utdanning og etterutdanning av vaktmesterne våre.

Tilby fagbrev og etterutdanning innen teknisk drift

Byggdrifter er en forholdsvis ny utdanning, og det utdannes ikke nok byggdriftere til å dekke behovet i markedet. For å løse dette problemet, tilbyr vi våre ansatte fagbrev i byggdrift. Videre kartlegger vi byggdrifterne våre opp mot kompetansenivåer som er viktige for oss, og sammenligner funnene våre med Norsk Standard – bygningsdeltabell. Ut av dette lager vi en matrise som viser kompetansehull i bedriften, både totalt og for hver enkelt ansatt, og gjennomfører kursing for å sikre kvalifisert fagkunnskap i alle ledd.  

Les også: Derfor bør du vurdere å outsource teknisk drift i bygget ditt 

Energiledelse og teknisk drift

Fagkompetanse er spesielt viktig innen energiledelse. Energiledelse dreier seg i korte trekk om hvordan effektiv energiutnyttelse sikrer optimal produksjon og bruk av energi i virksomheter. Enova anslår at implementeringen av et energioptimaliseringssystem (EOS) er den viktigste enkeltaktiviteten for å redusere energibruk i Norge. Men det finnes andre gode grunner til å drive med dette også, blant annet reduserte energiutgifter, forbedret feil- og avvikshåndtering og positiv profilering av bedriftens bærekraftengasjement.

Det kreves imidlertid kompetanse for å styre kompliserte EOS-anlegg. Velger du en profesjonell aktør til å drifte bygget ditt, vil skreddersydde løsninger og tilpassede systemer være en del av kontrakten med tjenestetilbyderen. På denne måten sikrer du at bygget ditt driftes mest mulig effektivt med riktig kompetanse i alle ledd.

Les også: 6 quick wins for teknisk drift: Praktiske eksempler fra virkeligheten 

Kompetanse er viktigere enn pris når det gjelder teknisk drift

Hvis du eier ett eller flere moderne bygg i dag, sitter du antakelig på bygg som er teknisk kompliserte å drifte. Du har kanskje anlegg som krever fagkunnskap å drifte hver for seg, men disse anleggene skal også integreres og spille sammen. Hvis noe går skeis, og de driftsansvarlige mangler riktig kompetanse, kan det gå så lenge som til neste servicebesøk før noen registrerer at noe er galt. Og selv da risikerer du at den ene feilen blir behandlet isolert, uten forståelse for de andre anleggene som er en del av integrasjonen. Resultatet av dette er bygg som sløser store og unødvendige ressurser, bare fordi de mangler faglig oppdatert kompetanse innen teknisk drift. 

Hvis du eier et teknisk bygg bør du prioritere kompetanse over pris når du velger byggdrifter. Du kan lett ende opp med å doble driftsbudsjettet om du velger feil.

New Call-to-action