Kantine og personalresturant - forskjeller, likheter og valgmuligheterHvorfor skal man ha en kantine som bare er åpen to timer om dagen? Kan man ikke heller ha en restaurant som er åpen og tilgjengelig for flere enn kun husets egne leietakere og medarbeidere? Om du har tenkt disse tankene, er du ikke alene. De senere årene har såkalte personalrestauranter poppet opp i en rekke næringsbygg landet over.

Stadig flere gårdeiere anser personalrestauranter som et mer attraktivt tilbud enn det tradisjonelle kantinetilbudet. Industri Energi Holding introduserte en personalrestaurant i sitt nye bygg på Youngstorget i Oslo i 2017. 

Men hva er egentlig en personalrestaurant, hvorfor har det blitt så populært, og er det noe som passer for alle? 

Last ned gratis e-bok: Din guide til vellykket drift av kantine og  personalrestaurant

Hva er en personalrestaurant?

En personalrestaurant blir ofte definert som det høyeste kvalitetskonseptet innenfor bedriftskantiner. Det er enklest å sammenligne en personalresturant med sitt motstykke, den tradisjonelle kantinen. Personalrestauranter og kantiner skiller seg hovedsakelig fra hverandre på fem ulike områder:

  • Sortiment: I forhold til en tradisjonell kantineløsning, har en personalrestaurant et bredere tilbud i løpet av dagen og et større spenn i sortimentet. Du finner ofte alt fra baguette med ost og skinke til full pakke.
  • Interiør og design: Selv om det ikke er noen standard for hvordan en personalresturant ser ut, har likevel personalrestauranter ofte et større preg av å se ut som en restaurant. «High-end» og «luksus» er begreper som innimellom brukes for å definere interiøret og designet. Kantinen, derimot, har gjerne enklere interiør og fasiliteter, og bærer større preg av å være et spiserom eller en spisesal.
  • Servicegrad: Servicenivået er gjerne høyere i en personalrestaurant enn i en kantine. Det kan hende begge serverer vafler, men der du må steke den selv i kantinen er den ferdigdandert med en myntekvast i personalrestauranten. Ofte er personalrestaurantene også selvbetjente, med moderne kasseløsninger.
  • Målgruppe: Der kantinen har ansatte som sin primære og eneste målgruppe, har personalrestauranten ofte målgrupper som strekker seg utenfor byggets fire vegger og søker etter å tiltrekke seg gjester som ikke nødvendigvis jobber i bygget. Personalrestauranter fungerer ofte også som lokaler for happenings, kurs, events og lignende.
  • Åpningstider: Med tanke på at en personalrestaurant også forsøker å tiltrekke seg gjester fra utenfor bygget, har de gjerne også lengre åpningstider. En personalrestaurant kan også ha et kaffehjørne som dekker frokost- eller middagsbehovet til medarbeidere som må jobbe lange dager. 

Til syvende og sist har en kantine og en personalrestaurant to ulike funksjoner. For å sette det litt på spissen: I en kantine skal du fores, i en personalrestaurant skal du begeistres. 

Hvorfor er personalrestauranter aktuelt?

En rekke gårdeiere ser på personalrestauranter som en spennende mulighet for å utnytte det som ellers ville vært kantineområdet, til et tilbud som strekker seg ut over den tradisjonelle åpningstiden mellom kl. 11 og 13. Ikke minst ser de verdien av å kikke etter nye, potensielle målgrupper utenfor byggets egne fire vegger. 

Er en personalrestaurant aktuelt for mitt bygg?

En personalrestaurant kan virkelig bli et pulserende hjerte i bygget ditt, men skal du introdusere konseptet bør det være et gjennomtenkt valg. Hvorvidt en personalrestaurant er aktuelt for deg og ditt bygg avhenger av en rekke faktorer. 

Hva er økonomien i prosjektet? Hva slags matkultur befinner seg blant leietakerne? Hvilke forventninger har de? Hvordan er konkurransen i nærområdet? Er det attraktive kantiner, kafeer eller restauranter i nærheten av bygget? Er det muligheter for å leie ut lokalet til møter, happenings, events og lignende? Trenger dere utvidede åpningstider for medarbeidere som jobber lange dager? Slike spørsmål er det avgjørende at dere besvarer før dere eventuelt bestemmer dere for om dere bør gå for kantine eller en personalrestaurant.  

Så, hva bør man velge? Kantine eller personalrestaurant? Det kommer helt an på. Har man en godt trafikkert restaurant som også tiltrekker besøkende fra utenfor byggets fire vegger, er det klart det er god avkastning på investeringen. Men driver man en kommersiell restaurant som står tom mesteparten av dagen, er det mindre økonomisk fornuftig. 

Les også: 5 ting du må tenke på når du skal etablere kantine i et kontorbygg

Tenk konseptutvikling, finn riktig samarbeidspartner og etabler en SLA

Valget mellom kantine og personalrestaurant koker til syvende og sist ned til hva slags konsept du vil ha, hva gjestene dine vil ha og hva som vil være økonomisk mest fornuftig å implementere. Med andre ord må det planlegges godt.

Og, uansett hva du velger å gå for er det kritisk at du inngår et samarbeid med en leverandør av kantinetjenester som forstår behovene dine og er rustet til å levere på kravene dine. Disse behovene, kravene og forventningene må også defineres tydelig i en konkretisering av servicenivået på tjeneste som leveres, en såkalt «service level agreement».

Å velge riktig kantinekonsept og sørge for optimal kantinedrift er ingen enkel sak, men med god planlegging er det fullt mulig. For å hjelpe deg med å skape den beste kantine- eller personalrestaurantløsningen i kontorbygget ditt, har vi laget en artikkelsamling som gir deg de rådene og tipsene du trenger for å komme i gang med planleggingen, implementeringen og av din neste kantine eller personalrestaurant, tilgjengelig for nedlasting nedenfor.

Din guide til vellykket drift av kantine og personalrestaurant