5 tiltak for økt bærekraft i din bedriftLesetid: 4 minutter 

Mye har skjedd siden Gro Harlem Brundtland lanserte uttrykket «bærekraftig utvikling» for over 30 år siden. Likevel er det mange bedrifter som har et lite bevisst forhold til hvorfor bærekraft er relevant for dem. Min påstand er at det er mer relevant enn noensinne. Her tar vi for oss fem tiltaksområder som kan motivere ditt byggs brukere til å adoptere en mer bærekraftig adferd. 

Last ned gratis guide til Facility Management

1. Fokuser på bærekraftig avfallshåndtering

Sorteringsgrad

betegner hvor stor andel av avfallet som har gått til material- eller energigjenvinning. Hvilken sorteringsgrad har du oppnådd i bedriften din? Et godt kildesorteringssystem og opplæring av renholdspersonale er et naturlig sted å starte.

Gjør det enkelt for renholderen ved å ha store og mange nok merkede dunker på avfallsstasjonen. Husk at det er penger å spare på kildesortering, da mange av avfallsfraksjonene kan leveres inn mot betaling om det er sortert. Det er enklere å lykkes om avfallet sorteres der det oppstår.

Les også: Rådene du trenger for å øke kildesorteringsgraden i næringsbygget ditt

2. Bruk sensorteknologi til å ta kontroll over forbruket ditt

Hvis du allerede har investert i sensorteknologi

vil du også kunne samle inn data om vannforbruk og energiforbruk fra lys og ventilasjon og lignende. Ved å installere sensorer som registrerer tilstedeværelse og bevegelser av personer, får du en oversikt over hvilke rom som er i bruk eller ikke. Lys, varme og behov for rengjøring kan styres i forhold til denne innsikten.

Sensorer i dører og inngangspartier kan fortelle deg hvor mange som til enhver tid er i bygget. På bakgrunn av denne informasjonen kan kjøkkenet bedre beregne mengden mat som skal tilberedes, noe som gir mindre svinn og bedre økonomi.

3. Motiver byggets brukere til å bli mer bærekraftige

Drar du sensorteknologi enda et steg videre, er det også mulig å gi brukere av bygget insentiver til å minske sitt  økologiske fotavtrykk. Økologiske fotavtrykk er et vanlig mål på bærekraft og handler om tenkte områder økosystemet blir belastet med på grunn av vårt energiforbruk.

Forestill deg for eksempel en sensor som forteller deg hvor mye energi du har spart hvis du velger trappen fremfor heisen eller en sensor som sier noe om hvor mye energi du forbruker på forskjellige vanntemperaturer i dusjen. Avansert sensorteknologi kan påvirke enkeltindividers valg i hverdagen i en mer bærekraftig retning.

Les også: Slik kan Facility Management bidra til din bedrifts miljøprofil

4. Bli mer bærekraftig ved å sette krav til underleverandører

Krev at underleverandørene dine også tar grønnere valg. Du kan forsikre deg om at dine leverandørers varer og tjenester er bærekraftige ved å stille krav til bruk av emballasje, transport og lignende. Aller helst bør du velge miljømerkede leverandører og ikke godta leverandører som overemballerer eller bruker unødvendig mye plast. Be om at leverandørene dine finner miljøvennlige transportalternativer og håndterer og resirkulerer avfall på riktig måte.

Les også: Bærekraftig utvikling innenfor Facility Management

5. Sats på en bærekraftig kantine

I en kantine er det mange tiltak du kan gjøre for å bli mer miljøvennlig. Ifølge Norske Spisefakta vil miljøvern og matsvinn være faktorer som påvirker vårt valg av mat fremover. Ta hensyn til dette når menyer planlegges, og innfør gjerne en «bruk hele dyret»-mentalitet.

Hvis det er koteletter på tirsdag, kan du koke suppe på restene dagen etter. I en større sammenheng kan du innføre bærekraftige matkonsepter, som «kjøttfri dag» eller Eat-inspirerte konsepter, for å få redusert kjøttforbruket. Kantinemeny med grønn mat. For å bevisstgjøre kantinegjestene, kan du for eksempel ha et regnestykke som beregner økologisk fotavtrykk på hver meny og informer gjestene om hvor mye svinn vi produserer i kantinen, og hvordan man jobber for å redusere matsvinn. Det kan også være smart å minske størrelsen på serviset.

 

Les også: 9 tegn som kjennetegner de mest bærekraftige kantineleverandørene

Bærekraft er verdt investeringen

Hvis du har lest gjennom hele dette innlegget tenker du kanskje at det å gjøre bedriften mer bærekraftig er en kostbar og ressurskrevende prosess. Jeg vil påstå at kost og bærekraft er to sider av samme sak. Ifølge Harvard Business Review vil bedrifter som har bærekraft som en integrert del av forretningsmodellen sin, merke en tydelig positiv effekt på alt fra risikostyring til lønnsomhet.

Det skal være lønnsomt å tenke miljø, om det skal kalles bærekraft.

New Call-to-action