9 tegn som kjennetegner de mest bærekraftige kantineleverandøreneLesetid: 4.5 minutt 

Det har blitt stadig viktigere for bedrifter innen alle bransjer å kommunisere en bevissthet rundt hvordan egen forretningsvirksomhet påvirker planeten og samfunnet forøvrig. En bærekraftig tilnærming til kantinedrift vil ikke bare spare kroner og klimautslipp, det kan også gjøre deg mer attraktiv for den miljøbevisste forbrukeren.

Her følger en liste på ni tiltak som går igjen hos kantineleverandørene som er best på bærekraft.

Last ned gratis guide «Slik skaper du den optimale kantinen»

1. Kutter i matsvinn

Ved å redusere matsvinnet vil man også etterlate et mindre fotavtrykk miljømessig. Det er mange måter å gjøre dette på, og selv om mye av dette kan virke helt selvsagt, er det fortsatt et potensial for forbedring. I hovedsak dreier det seg om å kjenne behovet i den enkelte kantine, slik at man ikke kjøper inn mer råvarer enn det som blir brukt og spist.

Bevisstgjøring av kantinemedarbeiderne står sentralt for å lykkes med å kutte i matsvinnet. Eksempelvis bør enkelte råvarer kjøpes inn i mindre kvanta for å unngå at de råtner eller blir uspiselige før de tas i bruk. Kunnskap og rutiner for best mulig effektivt innkjøp og utnyttelse av råvarer spiller en sentral rolle for å lykkes med å kutte matsvinnet.

Gir man de kantinemedarbeiderne spillerom til å være kreative og improvisere med de råvarene de til enhver tid har til rådighet, vil man kunne redde de grønnsakene som har blitt litt myke fra å havne i søpla, og heller sørge for at de går i en gryte eller stuing som kan serveres til en litt billigere penge. 

Samtidig er det mye å hente på å bevisstgjøre gjestene på matsvinn. Et godt tiltak er å tilrettelegge serveringen slik at gjestene ikke forsyner seg med meg mer mat enn de spiser. Nordic Choice Hotels har for eksempel valgt å servere mat med mindre tallerkener, mens The Kitchen i Industri Energi Holdings lokaler i Oslo har fjernet serveringsbrettene. 

Les også: Kantinetrender: Hva ser leietagere etter i dag?

2. Kaster ikke bra mat

En utbredt problemstilling i buffetkantiner er ferdigsmurte baguetter eller sandwicher som ikke blir solgt under lunsjen. En effektiv måte å unngå å kaste disse på er å pakke dem i en miljøvennlig emballasje og selge dem til redusert pris mot slutten av arbeidsdagen. Kommuniseres dette effektivt ut til alle brukerne av huset, vil man se at baguettene får ben å gå på. Denne tankegangen kan tas videre til at man oppbevarer de gjenværende baguettene i kjølerom over natta og selger dem til en «gårdags-pris» rundt frokosttider neste dag.

Les også: Slik forbedrer du kildesorteringsgraden i næringsbygget ditt 

3. Serverer rødt kjøtt i begrensede mengder

Som kantine kan man være med på å påvirke folks matvaner. Skal vi ha sjans til å nå klimamålene satt i Parisavtalen må forbruket av rødt kjøtt reduseres. Dette betyr ikke at man trenger å peke finger mot noen, men ved å tilby rikelig med kjøttfrie alternativer, blir det lettere for forbrukerne å kutte kjøttet. 

Les også: 4 tips til å skape en kantine dine ansatte vil trives i

4. Reduserer mengden plast

Plastikken florerer over alt omkring oss, og forsøpler både havet og naturen ellers. Forbrukerne får ofte skylda for dette, og som kantine kan man gjøre det lettere for folk å ta riktige valg også her. Ved å velge leverandører som etterstreber et minimum av emballasje og som bruker riktig type emballasje, unngår man at kantinedriften forsøpler mer enn absolutt nødvendig.

Fjerner man i tillegg plastbestikk og -kopper i kantina, unngår man å etterlate seg en haug med søppelsekker fylt med plastavfall på slutten av dagen. Er det behov for engangsbestikk og -kopper, finnes det en rekke mer miljøvennlige alternativ til dette.

5. Samdistribusjon med leverandør

Dersom man samarbeider med en leverandør som kan skaffe til veie så mange produkter som mulig av det man trenger, vil det spare miljøet for mye forurensning. Vi har et eksempel på en kantine som gikk fra å bruke frukt- og grønt-leverandøren kun til frukt og grønt og over til at samme leverandør også leverte fisk, skalldyr og sjømat. En slik samdistribusjon, kombinert med en økende andel elbiler i bruk innen distribusjon, sparer miljøet mye unødvendige CO2-utslipp.

6. Benytter underleverandører som har sertifiserte produkter

De bærekraftige kantineleverandørene er nøye med hvilke produktleverandører de benytter seg av. Ved å etterstrebe et produktutvalg bestående av så stor andel sertifiserte, økologiske og kortreiste produkter som mulig, reduserer man sitt eget avtrykk. Må man ut av landet for å finne et produkt, bør man ha en bevissthet rundt Fair Trade-merking, UTZ og andre indikatorer på at produksjonen og reisen har foregått så etisk og miljømessig riktig som mulig. 

7. Tenker helse, sunnhet og ernæring

En sunn befolkning er mer bærekraftig. Ved å tilby mat laget på råvarer som er så lite prosessert og som inneholder lite mettet fett, bidrar man som kantine til bedre helse for både ansatte og gjester. 

Les også: Kantines innvirkning på sykefraværet

8. Utviser sosialt samfunnsansvar i praksis

De mest bærekraftige kantinene har inkludering som en uttalt verdi. En kantine som rekrutterer mennesker som sliter med å komme seg ut i arbeidslivet, tar samfunnsansvar og bidrar til å redusere arbeidsledighet og utenforskap.

Ved å ta inn de som står utenfor kan man gi verdifull arbeidstrening, erfaring og kompetanse. For noen blir det en livslang karriere, mens andre bruker denne muligheten som et springbrett videre ut i andre deler av arbeidslivet. Jo flere mennesker som står i jobb, jo bedre både for økonomien og samfunnet. 

9. Kortreist mat

Jo kortere reisevei det er fra råvarens vekst- eller tilholdssted og til sluttbrukeren, desto mer bærekraftig er utvekslingen. En miljøbevisst kantineleverandør velger produktleverandører som etterstreber kortreist mat. Man kan også tenke på kortreist med tanke på hvordan maten tilberedes: ideelt sett vil en kantine selv lage all maten fra bunnen av.

Guide til hvordan du drifter kantinen i kontorbygget ditt