6 grunner til at Facility Management ikke passer for degSnuser du på Facility Management og hørt rykter om at det kan spare deg mye kostnader og penger, men er skeptisk til om det faktisk stemmer? Tja, kanskje skepsisen din er berettiget. Det er ikke alle bedrifter Facility Management passer for. Kjenner du deg igjen i disse seks punktene, kan det hende du bør la være å anskaffe Facility Management-tjenester.

Vi har tidligere snakket om typiske symptomer som kan indikere at tiden er inne for bedrifter å vurdere Facility Management. Her snur vi på flisa og peker på seks grunner til at Facility Management ikke nødvendigvis passer for deg. 

Last ned gratis guide til Facility Management 

1. Du er ikke villig til å redusere ledelsesressurser i egen organisasjon

All outsourcing innebærer en viss grad av overdragelse av ansvar og kontroll. Det er også her mye av verdiforslaget ved å outsource Facility Management ligger; ved å overlate fasilitetsstyringen til en ansvarlig samarbeidspartner, kan du frigi kapasitet hos medarbeiderne dine og ledelsen din for verdiskapende arbeid knyttet til bedriftens kjernevirksomhet.

Er du ikke villig til å redusere ressursene du bruker på oppgaver knyttet til fasilitetsstyring i dag, vil ikke Facility Management passe for deg. For dem som er villig til å frigi ledelsesressurser, venter imidlertid betydelige effektivitets-, produktivitets- og kostnadsgevinster.

Les også: Hva er Facility Management?

2. Du har god kapasitet i egen organisasjon til å ivareta administrasjon

Et annet sentralt verdiforslag innen Facility Management, er at driften av ulike typer servicetjenester føres innunder én ledelse, som tar seg av administrasjon, jobber for å utnytte synergier på tvers av tjenesteområdene og strømlinjer arbeidsprosesser. For de fleste bedrifter er dette langt mer gunstig enn å hyre inn en rekke ulike, enkeltstående servicetjenesteleverandører. 

Om du derimot har mer enn nok kapasitet i organisasjonen din for å ivareta administrasjon på tvers av de ulike tjenestetilbyderne, bryr deg lite om store mengder fakturaer og papirarbeid, er det ikke sikkert Facility Management vil gjøre det helt store for deg. Ser du derimot en effektivitetsgevinst i det å legge ledelsen, administrasjonen og driften av fasilitetsstyringen din i hendene på en samarbeidspartner, er det verdt å grave litt mer i hva Facility Management er og hvordan det kan komme deg til gode.

3. Du har ikke stramme kostnadsbudsjetter

Å drifte fasilitetsstyring in-house kan spise av både kostnadsbudsjetter og arbeidstimer. Har du høye personell- og medarbeiderkostnader knyttet til fasilitetsstyringen, eller finner besparingsmuligheter i prosessforbedring og optimalisering av arbeidskraft, kan Facility Management være en fornuftig løsning. 

De færreste er i denne situasjonen, men om du ikke har stramme kostnadsbudsjetter og generelt føler et lite behov for å effektivisere driften av næringsbygget eller anlegget ditt, kan det hende du bør rette fokuset et annet sted enn Facility Management. 

4. Du har intern kompetanse på innovasjon og bærekraft innenfor servicetjenester

Facility Management er et fag i rivende utvikling, både teknologisk og etisk. På en side har de siste årenes radikale teknologiske utvikling påvirket både utstyr, prosesser og arbeidsmetoder. Sensorteknologi, «tingenes internett», kunstig intelligens, robotikk og automasjon er like revolusjonerende for fasilitetsstyring som det er for andre bransjer.  

På den andre siden får miljøpåvirkning, sosialt ansvar og økonomisk bærekraft stadig mer fokus på tvers av sektorer og bransjer. Facility Management har som mål å koordinere etterspørsel og tilbud, og finne energi-, vann- og avfallsbesparende metoder som kommer både miljøet, samfunnet og bedriften til gode. 

Det er de færreste forunt, men har du fullgod in-house kompetanse på hvordan innovasjon og bærekraft innenfor de ulike servicetjenestene, er du kompetent nok til å drifte fasilitetsstyringen på egen hånd.

5. Du har nødvendig intern fagkompetanse innen servicetjenester

Bedrifter som stadig mottar klager på servicetjenestene som leveres i kontorbygget eller anlegget, enten det er kantinetilbudet eller renholdsarbeidet, bør vurdere å gjennomføre en endring eller to. Som regel bør denne endringen involvere en styrket fagkompetanse innen de ulike servicetjenestene, fordi servicetjenester er fagtunge områder.

Ta renhold som eksempel. Har du den nødvendige interne fagkompetansen, vet du at dette omfatter langt mer enn en vaskebøtte, et vaskemiddel og en vaskemopp. Renhold er et fag som krever innsikt i og kunnskap om både kjemi, riktige arbeidsmetoder, kvalitetsstandarder, innovasjon og bærekraft. 

Enkelte bedrifter investerer tungt i å ha den nødvendige kompetansen innenfor renhold og andre servicetjenester, som kantinedrift, vakthold og eiendomsdrift, in-house. Om du gjør det samme, eller generelt bryr deg lite om kvaliteten på servicetjenestene i kontorbygget ditt, er det ikke sikkert Facility Management er for deg.

Les også: Fellesnevnere hos de bedriftene som lykkes med Facility Management

6. Du ønsker ikke å gjennomføre interne endringsprosesser

Vellykket Facility Management krever større organisasjonsendringer. Facility Management sikrer optimal funksjonalitet i et næringsbygg ved å integrere mennesker, steder, prosesser og teknologi. Det er ikke mulig å få til uten en viss grad av endring. Er du ikke villig til å gjennomføre disse endringene, eller ikke har en ledelse som forplikter seg til endringene, vil ikke Facility Management være løsningen for deg og bedriften din.

For de fleste bedrifter, derimot, vil Facility Management være en gunstig løsning. Såpass ubeskjedne må vi tillate oss å være. Ikke bare opplever bedrifter som anskaffer Facility Management-tjenester fra en profesjonell, sertifisert og dyktig leverandør oppnå effektivitetsgevinster og kostnadsbesparelser, de vil også få en strategisk samarbeidspartner, færre kontaktpunkter å forholde seg til og oppleve strømlinjede prosesser på tvers av de ulike tjenesteområdene.

New Call-to-action