Fordeler bedriften oppnår med Facility ManagementEn effektiv styring av mennesker, prosesser, bygninger og teknologi i et helhetlig økosystem, er kritisk for suksessen til enhver bedrift. Effektive Facility Management-programmer sørger for at dette økosystemet opererer på det høyeste mulige nivået – og, ikke minst, genererer en rekke fordeler og gevinster for bedriftene.

Facility Management, eller fasilitetsstyring, påvirker både bedrifter på makronivå og mikronivå. På en side har det en avgjørende effekt på bedriftens merkevare, image og renommé. På den andre siden påvirker Facility Management hver enkelt brukers opplevelse av tjenestetilbudene. Gjennomføres fasilitetsstyringen på en optimal måte, vil det også høstes betydelig gevinster.

Last ned gratis guide «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør»

Kostnadsbesparelser

Å samarbeide med en Facility Management-leverandør kan spare deg både tid, penger og energi. Det er særlig tre områder som skiller seg ut som spesielt kostnadsbesparende gjennom et Facility Management-program:

  • Mindre administrasjon: Et vellykket partnerskap med en Facility Management-leverandør frigir kapasitet hos medarbeiderne dine, som slipper å administrere flere enkeltstående underleverandører. Det blir mindre fakturaer, mindre papirarbeid, mindre kontrakter og mindre møter med og oppfølging av ulike leverandører.
  • Bedre innkjøpsbetingelser: En profesjonell Facility Management-leverandør har ofte bedre innkjøpsbetingelser fra sine underleverandører enn enkeltstående bedrifter har på egen hånd. Det er ofte utfordrende for mindre aktører å få de samme innkjøpsavtalene som store aktører innen servicetjenester, og en Facility Management-leverandør kan lett identifisere besparelsesmuligheter om de ser at du bruker for mye penger på innkjøp av for eksempel mat til kantinedriften.
  • Strømlinjede prosesser: Facility Management-leverandører investerer ofte i egne verktøyer, ny teknologi og kursing av medarbeidere for å holde kvaliteten på tjenesteleveransen på topp og for å strømlinje og optimalisere prosesser. Det kan være alt fra å installere bevegelsesstyrte sensorer for å identifisere antallet mennesker som befinner seg i bygget til enhver tid for bedre planlegging av mat i kantinen eller å ta i bruk teknologi for å effektivisere kommunikasjonen mellom renholdsarbeidere.

Les også: 7 tegn på at bedriften din trenger Facility Management

Strategisk fokus

Tjenestene som vanligvis inngår innen Facility Management – renhold, kantinedrift, kontorstøtte, vakthold, eiendomsdrift – kan leveres som enkeltstående tjenester. Og, det er ingen tvil om at outsourcing av disse tjenestene hver for seg kan gi deg betydelige gevinster. Men det du ikke får om du outsourcer enkeltstående tjenester, er et strategisk fokus.

En renholdleverandør er kun engasjert for å vaske. En kantinedrifter er kun engasjert for å holde kantinen i gang. Og, en sikkerhetsleverandør er kun engasjert for å sikre bygget ditt. Tjenestene isolert sett kan være vel og bra, men det vil alltid være null kommunikasjon, null prosessoptimalisering og null strategiplanlegging mellom de ulike partene. 

En Facility Management-leverandør, derimot, er opptatt av å støtte opp under kjernevirksomheten din på best mulig måte. De vil søke etter å bli din strategiske sparringspartner og å gi deg gode råd om hvordan du kan forbedre driften av de ulike tjenesteområdene. Kombinert med en spesialisert ekspertise, vil dette strategiske fokuset generere effektivitets-, produktivitets- og kostnadsfordeler for deg og bedriften din.

Les også: Fellesnevnere hos de bedriftene som lykkes med Facility Management

Færre kontaktpunkter

En uheldig bieffekt av å hyre inn og jobbe med flerfoldige underleverandører, som hver for seg leverer enkeltstående servicetjenester, er at du blir nødt til å forholde deg til flerfoldige kontaktpunkter. Du må i leverandørmøter med de som er ansvarlig for kantinedriften og du må sette deg ned med de som tar seg av renholdsarbeidet. Har du outsourcet vaktholdet og eiendomsdriften må du følge disse opp på samme måte.

I og med at Facility Management handler om å effektivisere de ulike servicetjenestene og samle driften av dem under én felles ledelse, stiller leverandørene gjerne også med ett enkelt kontaktpunkt. En «site manager» får oppgaven med å koordinere oppgaver, foreslå effektiviseringstiltak og ta hånd om situasjoner før det eventuelt blir et problem. For å understreke den ovennevnte fordelen, blir det langt mindre tid brukt på administrasjon for deg og bedriften din. 

Les også: Dette må du tenke på når du velger Facility Management-leverandør

Synergier på tvers av siloer

Facility Management er en integrert modell der alle involverte medarbeidere trenes i å jobbe på tvers av de ulike tjenesteområdene, under én felles ledelse. En Facility Management-leverandør kan kombinere flere enkeltstående tjenester og drifte dem sammen for å øke effektiviteten og strømlinje funksjoner på tvers av de ulike tjenesteområdene.

Facility Management ser hele bildet. Ettersom en totalleverandør av servicetjenester leverer alt fra renhold og kantinedrift til vakthold og eiendomsdrift, kan de sjonglere personalet på tvers av tjenestene. Facility Management skaper altså synergier på tvers av tjenesteleveransene, både når det gjelder ressursstyring og prosessoptimalisering.

Les også: Slik kommer du i gang med Facility Management

Markedskunnskap

Armene til Facility Management strekker seg lenger enn til bygget eller anleggets fire vegger og omkringliggende arealer. Facility Management bidrar også med markedskunnskap. 

Om du for eksempel lurer på hvorfor det er så vanskelig å leie ut kontorlokaler i en gitt næringspark, kan Facility Management-leverandøren bidra med faglig innsikt om og analyser av årsaken. Kanskje nabobygningen din har investert i en oppdatert kantine, kanskje de har installert sensorteknologi og utnytter avanserte dataanalysemetoder for å optimalisere driften av bygget til fordel for leietakerne, eller kanskje de har satset tungt på bærekraft for å tiltrekke seg bedrifter som verdsetter miljø høyt. Uansett hva årsaken måtte være, kan Facility Management-leverandører bistå i finne årsaken og presentere forslag om hvilke tiltak du bør iverksette for å øke verdien av næringsbygget ditt.

Ingen av disse fordelene kommer av seg selv. Hvis du er interessert i å høste gevinstene av et vellykket Facility Management-program, er du avhengig av en leverandør som har ting på stell. Det er det ikke alle som har. For at du skal unngå de leverandørene som ikke kan gi deg fordelene du trenger, har vi utarbeidet en sjekkliste for valg av Facility Management-leverandør med alle de karakteristikkene som kjennetegner en leverandør som kan generere verdi for deg og bedriften din. 

Last ned gratis: «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør» Last ned nå