Gårdeierens guide til å tiltrekke de beste leietakerneLeietakere er kresne og kravstore. Her får du vite hvordan du kan møte deres behov for å kapre de beste leietakerne for ditt kontorbygg.  

Mye tyder på at makten på kontorleiemarkedet har skiftet fra leietaker til gårdeier med få alternativer for leietakere som har hastverk med å finne nye kontorlokaler. Likevel vil utformingen av kontorbygg i stor grad avgjøre hva slags type leietakere gårdeiere tiltrekker seg.

Her skal vi ta for oss noen av de viktigste faktorene som spiller inn når leietakere ser etter nye kontorlokaler.

Last ned gratis guide til Facility Management

Forstå viktigheten av høye krav og standarder

Flere leietakere ønsker totaloppussede lokaler i attraktive og moderne bygg med både innbydende fellesarealer, god beliggenhet og ulike fasiliteter. Personalrestauranter med bredt sortiment, økt servicegrad, utvidede åpningstider og mer eksklusivt design har økt betydelig i popularitet de siste årene. Det samme har treningsrom, renserier, bilvask og muligheten til å handle i nærheten av kontorlokalet. 

Sett deg inn i leietakerens behov og ønsker

Kollega Andreas Lindland publiserte for en tid tilbake en artikkel om hvordan eiendomssjefer og eiendomsansvarlige kan skape fornøyde leietakere. Det han skriver er vel verdt å lese. Tett dialog med leietakerne, høy faglig kompetanse blant servicetjenestemedarbeidere, strategiske tiltak for økt trivsel og gode opplevelser og ikke minst inngående forståelse for leietakernes behov er essensielle faktorer som skiller klinten fra hveten. 

Som jeg påpekte i en tidligere publisert artikkel er flytting til et nytt kontorlokale en av de mest effektive metodene for organisasjonsutvikling. Flere bedrifter ser på flytting som en mulighet til å effektivisere sine egne arbeidsprosesser, tiltrekke nye medarbeidere og gjennomføre større organisasjonsendringer. 

For eksempel ser vi at flere og flere leietakere ønsker å bruke eiendommen strategisk i rekrutteringsprosessene sine. Beliggenhet spiller naturligvis inn her, men like viktig er gode fasiliteter og et godt drevet bygg. Blant annet har Gunnar Gjørtz, administrerende direktør i KLP Eiendom, uttalt at «i skjerpet konkurranse om de skarpeste hodene kan selskapets kontorlokaler være veldig viktige», og følger opp: «Arbeidsplassen er identitetsskapende for selskapet man jobber i, og vi er sikre på at trivelige lokaler kan bidra til økt motivasjon og bedre prestasjoner».

Les også: Outsourcing av eiendomsdrift: Fordeler og ulemper

Tenk samarbeid og samspill

Samarbeid er nøkkelen til suksess ved utbyggingen av nye kontorlokaler. Dette innebærer et samarbeid mellom arkitekt, interiørarkitekt, servicetjenesteleverandør og gårdeier. Ta kantinen som eksempel. Ofte er dette lokalet det siste som planlegges i et nytt bygg, noe som i en rekke tilfeller resulterer i dårlig utformede lokaler, med dårlig plassutnyttelse. Lagringsplassen blir for liten, oppvaskarealene blir for små og vareleveringen havner i feil ende av bygget. Tilsynelatende ubetydelige faktorer, men slike klønete løsninger fører altfor ofte til irritasjon blant kantinemedarbeidere og dannelsen av lange køer.  

Om man derimot involverer arkitekter, interiørarkitekter og servicetjenesteleverandører på et tidlig tidspunkt kan man unngå slike uheldige løsninger. Sistnevnte skal heller ikke undervurderes. Gårdeiere som ønsker å tiltrekke seg de beste leietakerne gjør fornuftig i å inngå en avtale med en komplett tjenestetilbyder av servicetjenester. Om vi trekker kantineeksempelet videre, kan en kompetent kantineleverandør bistå med konseptutvikling og sørge for å implementere smarte kantineløsninger, etablere en tjenestenivåavtale (SLA) og gjennomføre en godt planlagt drift. Det skal ikke undervurderes.

Det finnes nok andre faktorer som også spiller inn når leietakere er på utkikk etter nye lokaler, men vi er trygge på at de vi har fremhevet i denne korte artikkelen vil hjelpe deg til å styrke konkurransekraften til bygget ditt på utleiemarkedet. Tar du inn over deg hvor høye krav leietakerne stiller i dag, setter deg inn i deres behov og ønsker og etablerer et tett samarbeid mellom viktige interessenter, vil du øke sjansen for å tiltrekke deg de leietakerne du ønsker i ditt bygg. 

Om du trenger flere råd til hvordan du kan utforme og drifte kontorbyggene dine på best mulig måte, må du gjerne lese mer i vår e-bok om Facility Management, tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

New Call-to-action