5 kompetansehevende tiltak du kan gjennomføre i kantinen din i dagFor å lykkes med kantinedrift er det viktig å ha et aktivt og engasjert fagmiljø der ansatte kan utvikle seg og bygge kompetanse. Det er summen av alle aktiviteter som gir resultater, og i denne artikkelen deler jeg fem av våre beste tips for å øke kompetansen til kantinemedarbeiderne.

Last ned gratis guide «Slik skaper du den optimale kantinen»

1. La kokkene delta i konkurranser

Hos oss i Toma dyrker vi et konkurransemiljø i den forstand at våre kokker er på jobb for å bli bedre, og vi legger til rette for et mestringsklima der ansatte gjør en innsats for å utvikle og forbedre seg. Blant annet lar vi de ansatte delta i konkurranser og få muligheten til å vinne priser.

Ta vår kollega Christian, for eksempel. Han er tatt ut til å være med på kokkelandslaget for kantinekokker, Community Catering. For å delta her må du virkelig fortjene din plass, og Christian kommer til å bruke mye tid på trening og konkurranser. Men viktigst av alt kommer han til å tilegne seg unik kompetanse han kan dele videre internt i vår bedrift.

2. Gi kantinemedarbeiderne variasjon i arbeidshverdagen

Vi pleier å rullere på medarbeidere både når det gjelder stedene de jobber og arbeidsoppgavene de utfører. På denne måten kan ansatte både lære seg noe nytt og få variasjon i arbeidsoppgavene sine. De får utviklet seg faglig samtidig som de styrker tilhørigheten til bedriften. Forskning viser faktisk at mangel på faglig utvikling og tilhørighet er en av de viktigste årsakene til å folk bytter jobb.

Les også: Fire tips til å skape en kantine dine ansatte vil trives i

3. Samarbeid tett med kantineleverandørene

Det å styrke samarbeidet mellom kantinen og leverandøren dine kan være verdt innsatsen. Hvis du lar flere medarbeidere delta i denne prosessen og være med på å sette dagsorden, kan det bidra til å drive den faglige utviklingen og bedre tilbudet i kantinen. Noen er flinke til å stille krav om råvarer, mens andre er kanskje bevisste på hvor bærekraftig underleverandøren er. Hvis du involverer kantinemedarbeiderne dine og bruker kompetansen deres, vil du få bedre leveranser og bidra til faglig utvikling på samme tid. 

Les også: 9 tegn som kjennetegner de mest bærekraftige kantineleverandørene

4. Jobb med rekrutteringen i kantinen din

Riktig kompetanse i alle ledd er en viktig faktor for å lykkes med kantinedrift. Dette arbeidet starter allerede i rekrutteringen. Let etter kandidater med de rette holdningene, de som viser ekte lidenskap og glede for mat, samtidig som de fungerer bra i møte med gjestene. 

Videre bør du tilby et grundig og profesjonelt opplegg for opplæring og kompetanseutvikling. Vi i Toma har for eksempel et oppstartsteam bestående av erfarne kokker og personer fra drift og økonomi som skal sikre prosessene rundt nyansattes første tid på jobben. Ikke minst har vi rutiner for grundig oppfølging av den nyansatte hele det første året, for å sikre kompetansebygging både matfaglig og når det gjelder kundeservice.  

5. Tilrettelegg for kompetansedeling                                                                             

«Vitenskapen kommer aldri til å finne opp et bedre kommunikasjonssystem enn kaffepausen», sa engang biologen Edward Wilson. Det er en påstand som sikkert kan diskuteres, men det er utvilsomt viktig å skape gode arenaer for internkommunikasjon. Dette kan være fysiske og digitale arenaer der medarbeidere kan dele kunnskap, løse problemer og inspirere hverandre. I Toma møtes for eksempel kantinelederne et visst antall ganger i året. Vi har også egne Facebook-sider der regionallederne legger ut oppskrifter og menyer regelmessig. Jeg opplever at god internkommunikasjon fremmer yrkesstoltheten til medarbeiderne våre. Men det kan også være økonomiske grunner til å ta internkommunikasjon på alvor. Studier viser faktisk at god internkommunikasjon gir resultater på bunnlinja.

Guide til hvordan du drifter kantinen i kontorbygget ditt