4 tips til å skape en kantine dine ansatte vil trives iLesetid: 4 minutter 

Kantiner er blant de fellesarealene i kontorlokalene som bidrar mest til å øke trivselen, produktiviteten og effektiviteten blant de ansatte. Her får du fire tips til hvordan du kan skape den optimale kantinen for ansatte og gjester.

Gode kantiner øker trivsel, produktivitet og fremmer helse

Bedrifter som Gjensidige, Sparebank 1, Industri Energi og Bonnier Media er eksempler på virksomheter som satser tungt på gode kantinelokaler for sine ansatte og sunn og god mat på menyen. Det er det gode grunner til.

Så mange som en fjerdedel mener at kantinen er viktig ved valg av jobb. En undersøkelse utført på oppdrag OBOS viser at om det serveres et sunt og godt måltid i kantinen, er sjansen stor for at de ansatte vil trives på jobben. Og en artikkel i Ledernett forteller at en god helsefremmende, sosialt og en viktig trivselsfaktor på arbeidsplassen, som igjen fører til mer produktive medarbeidere.

Forskning viser det samme. Kevin Kniffin, assisterende professor i atferdsvitenskap ved Cornell University, og hans team har undersøkt effekten av å spise sammen i lunsjpausen. De fant indikasjoner på at medarbeidere som spiser sammen, ofte jobber bedre sammen i team.

Les også: Kantines innvirkning på sykefraværet 

Kontakt oss for en uforpliktende prat

1. Tilpass kantinen etter gjestenes behov

Vellykket kantinedrift avhenger av at kantinekonseptet er velutviklet og egnet for gjestene som besøker lokalene. For eksempel er det mange av gjestene som spiser dagens eneste varme måltid i kantinen eller som benytter området som sin hovedarena for konsum av sunn og ernæringsrik mat, inkludert fiskemåltider. Både mattilbudet og servicenivået må svare til forventningene til de som vil benytte seg av lokalene. 

For å få til det, kan du begynne med å stille deg noen kontrollspørsmål:

  • Hva er sammensetningen av folk som skal spise i kantinen? Hvilke forventninger har de? Er de opptatt av at man skal redusere matsvinn?
  • Jobber gjestene med mye tungt fysisk arbeid? Hvor mye mat og kalorier trenger de i løpet av en dag?
  • Er gjestene opptatt av ernæring og sunt kosthold? Vil de at kantinemenyen skal inneholde grønn mat?
  • Har gjestene behov for frokostservering eller muligheten til å ta med middag hjem fra jobb?
  • Hvor lenge er folk i bygget på jobb? Er det nødvendig med utvidede åpningstider? 

Slike og andre spørsmål er det nyttig å stille seg selv i utviklingen av en kantine som skaper trivsel og glede blant de andre.

Les også: Kantinetrender: Hva ser leietagere etter i dag?

2. Legg vekt på matopplevelser

Verden blir stadig mindre. Folk reiser stadig mer. Folk flytter på seg og besetter seg på nye steder. Dette gjør at matbildet alltid er i endring, noe som skaper nye forventninger hos de som benytter seg av kantinetilbud.

Der kantinene tidligere hadde som mål å gi næring til medarbeiderne, er dagens kantiner fokusert på å skape matopplevelser. Det er det gode grunner til. En artikkel i Harvard Business Review påpeker at utmerkede matopplevelser kan skape trivsel blant medarbeiderne og gjøre dem mer produktive.

I Googles hovedkontorer, for eksempel, drifter de 30 ulike kantiner og kafeer som medarbeiderne kan velge blant, alt ifra barbecue, til vegansk mat, noe som skaper bedre samhold og trigger både samtaler og refleksjoner. Et annet eksempel er Industri Energi Holdings kantine «The Kitchen» i Torggata 15 i Oslo. Her står matopplevelser helt sentralt, med en kantineløsning som henter inspirasjonen sin fra New Yorks matkultur, en by med et stadig endrende matbilde.

Les også: 5 ting du bør tenke på når du skal etablere kantine i et kontorbygg

3. Velg riktig kantinekonsept

En kantine trenger ikke «bare» være en kantine. De siste årene har personalrestauranter blitt et populært konsept i flere nærings- og kontorbygg landet over. Vanligvis ansett som det høyeste kvalitetstilbudet innenfor bedriftskantiner, har personalrestauranter gjerne et større sortiment og bredere mattilbud, et interiørdesign som trekker tankene mot tradisjonelle restauranter, en høyere servicegrad og lengre åpningstider.

Ta gjerne en kikk på vår artikkel om forskjellene og likhetene mellom den tradisjonelle kantinen og personalrestauranter, og hvilke valgmuligheter som finnes. Kanskje er det nettopp en personalrestaurant som skal til for å øke trivselen til medarbeiderne dine.  

4. Tilrettelegg for mer enn lunsjpauser

En kantine kan være et sted for mer enn bare god mat og drikke. Med god planlegging og en god planløsning kan kantinen også inneholde møtesoner der ansatte kan arbeide mens de spiser, møterom som kan bookes eller en kaffebar der både gjester og ansatte kan oppholde seg.

Kantinen kan også tilby frokostservering, næringsrik lunsj, overtidsmat eller mulighet for å ta med seg mat hjem, om ansatte skulle ha behov for det. Ikke minst kan kantinen brukes til arrangementer og allmøter, både innenfor og utenfor arbeidstid. For eksempel kan månedlige temadager skape ekstra engasjement for og ekstra bruk av kantinen og hva den har å tilby. 

Les også: Kostnadsdrivere i kantinedriften, og hvordan du kommer rundt dem

En kantine kan være mer enn et sted man bruker en halvtime om dagen til å kaste i seg mat. Den kan både planlegges og driftes på helt ulike måter. Uansett er det ingen tvil om at kantinen har en betydelig innvirkning på medarbeidernes trivsel og at det er mye du kan gjøre for å sørge for at kantineløsningen ikke bare er et sted der de ansatte spiser, men også et sted for gode samtaler, de nye ideene og den velfortjente pausen.

Vi har laget en guide til vellykket drift av kantine og personalrestaurant. Du kan laste den ned nedenfor om du ønsker å få på plass en kantine som dine ansatte vil trives i.

Din guide til vellykket drift av kantine og personalrestaurant

Denne artikkelen ble første gang publisert 08.11.2018, og har siden blitt oppdatert og revidert.