Hvorfor det er viktig å velge kantineleverandør tidlig i prosjekteringen av byggetI planleggingsfasen av et bygg er det svært mye som skal på plass, både med den visuelle utformingen og løsninger som sikrer en funksjonell hverdag både for de som drifter og bruker bygget. Kantinen virker kanskje ikke som det viktigste stedet å starte med, men i denne artikkelen forteller vi deg hvorfor det er helt avgjørende å velge kantineleverandør tidlig.

Ved å få en erfaren kantineleverandør inn i prosjekteringen av bygget så tidlig som mulig, er det ikke bare for å unngå store prosjekteringstabber, det er også for å tilrettelegge for en så effektiv og attraktiv kantinedrift som mulig. Det er i hovedsak tre områder en kantineleverandør vil fokusere på, og som oppsummerer argumentasjonen for å kartlegge kantinens plass i bygget på et tidlig stadium.

Last ned gratis guide «Slik skaper du den optimale kantinen»

1. Utforming og effektiv arealutnyttelse

Tidlig i planleggingen av et bygg kan en kantineleverandør komme inn og påvirke utforming og plassering av alt fra kjøkkenutstyr til størrelsen og plasseringen i bygget. En arkitekt er opptatt av det visuelle, men det hjelper lite med en vakker kantine dersom den ikke samtidig er funksjonell. Kjenner man arbeidshverdagen i en kantine, vet man at det vil gå med mye unødvendig tidsbruk dersom lageret er for langt unna eller vareleveringen krever at man må gjennom flere heiser. Man kan heller ikke forvente at en arkitekt eller prosjekterende ingeniør har kunnskap om hvordan man best legger til rette for effektiv vareflyt eller oppvasklogistikk.

Ved å la en kantineleverandør komme med innspill til tegninger og skisser, blir det lettere å vurdere planene opp mot beste praksis, eksempelvis for et velfungerende betalings- og kassaområde. Tar man med og tilrettelegger etter disse innspillene i tegningene, unngår man lange køer når mange kantinebrukere besøker kantinen samtidig, og skal betale, hente seg et glass vann og skjære seg noen brødskiver.

Les også: 5 ting du må tenke på når du skal etablere kantine i et kontorbygg

2. Kartlegge og tilrettelegge for brukernes behov

En kantineleverandør kan se an brukergruppen i bygget og tilpasse menyen deretter. Dersom flere av leietakerne i bygget jobber på lager eller bedriver annet fysisk krevende arbeid, trenger de antagelig mer kaloritung mat enn en gjeng med helt stillesittende arbeidsdager. En del av denne kartleggingen dreier seg også om hvor store mengder mat det er nødvendig å tilberede daglig.

Les også: 4 tips til å skape en kantine dine ansatte vil trives i

3. Lage et attraktivt konsept

Velger du riktig leverandør, og lar denne komme inn tidlig nok, blir det lettere å skape et veldefinert og innbydende kantinekonsept. Dette vil i sin tur gjøre bygget som helhet mer attraktivt for potensielle leietakere. I tillegg til at en erfaren aktør vil vite hvilke hensyn og forholdsregler man må ta for å drive et spesifikt konsept på en vellykket måte, vil man kunne tiltrekke seg medarbeidere som brenner for nettopp den typen kantine man går inn for å bli. Her er det nok mange bransjehemmeligheter som kan brukes til din fordel.

Noe av det viktigste en kantineleverandør bringer med seg inn i de tidlige planleggingsfasene av et bygg er altså perspektivet til de kantineansatte. De aller fleste som ikke har jobbet i kantine eller storkjøkken kjenner gjesterollen best, men planleggingen av en velfungerende kantine må ta høyde både for brukernes og de ansattes kantinehverdag. Ved å innlemme fokuset på å imøtekomme en mest mulig effektiv og funksjonell daglig drift, vil man unngå å oppdage store strukturelle feilkalkuleringer først når det er for sent å gjøre noe med dem.

Les også: Kantine vs personalrestaurant: Forskjeller, likheter og valgmuligheter

Ønsker du å lese mer om suksesskriteriene for en velfungerende kantine, kan du laste ned vår guide «Slik skaper du den optimale kantinen i kontorbygget ditt».

Guide til hvordan du drifter kantinen i kontorbygget ditt