Slik kommer du i gang med Facility Management

Av Adelaine Cromarty 19. april 2018

Kostnadene, ressursene og tiden som går med på å drifte et anlegg eller et næringsbygg er betydelige. Samtidig er presset for å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet stadig økende. Derfor vender flere bedrifter blikket mot Facility Management, så de kan flytte ressursbruken sin i retning av kjernevirksomheten. Det kan du også gjøre. Denne artikkelen forteller deg hvordan.  

Les mer ›

Temaer: Facility Management

5 ting du bør fokusere på for å skape et bedre inneklima

Av Dag Jonny Martinsen 12. april 2018

Et godt inneklima har stor betydning for trivselen og helsen vår. Vi oppholder oss tross alt nærmere 90 prosent av tiden vår innendørs her i Norge, enten vi er hjemme, på jobben eller på skolen. Derfor er det vel verdt å investere tid og ressurser i å forbedre inneklimaet. Faktisk kan et bedre innemiljø øke trivselen, høyne effektivitetsnivået og redusere sykefraværet blant ansatte.

Les mer ›

Temaer: Teknisk drift

5 ting du må tenke på når du skal etablere kantine i et kontorbygg

Av Lars Furu 5. april 2018

En god kantine fører gjerne til et attraktivt bygg. Et attraktivt bygg fører gjerne til fornøyde leietakere. Og fornøyde leietakere fører gjerne til lengre leiekontrakter. Skal du etablere en kantine i næringsbygget bør du derfor legge litt energi i planleggingen, utformingen og driften av den. Denne artikkelen forteller deg hvordan.
Les mer ›

Temaer: Kantinedrift

Hva er Facility Management?

Av Thorbjørn Graarud 5. april 2018

Alle bedrifter er avhengig av en rekke tjenester for å fungere optimalt, enten det er teknisk drift, vakthold, kantinedrift, kontorstøtte eller renhold. Facility Management samler alle disse tjenestene under én felles ledelse, slik at du kan fokusere på det som er viktigst for deg – din egen kjernevirksomhet.

Les mer ›

Temaer: Facility Management

Velkommen til Tomabloggen

Av Øystein Berntsen 5. april 2018

Hva kjennetegner de bedriftene som lykkes med Facility Management? Hva må man tenke på når man skal etablere en ny kantine? Hva bør man fokusere på for å forbedre inneklimaet i kontorlokalene? Hvilke fordeler og utfordringer fører outsourcing av teknisk drift med seg? Hvordan kan man utnytte teknologi for å optimalisere driften av næringsbygg? Dette er blant de mange temaene vi vil grave dypere i og blant de mange spørsmålene vi vil besvare på Tomabloggen.

Les mer ›

Temaer: Teknisk drift, Resepsjon og kontorstøtte, Facility Management, Kantinedrift, Forpleining, Renholdstjenester, Vakthold, Eiendomsdrift

Om Tomabloggen

På Tomabloggen finner du artikler om Facility Management og sentrale, underliggende tjenesteområder som renhold, kantinedrift og eiendomsdrift. Med innovasjon og bærekraft som ledestjerne, er vårt mål å gi deg faglig påfyll, holde deg oppdatert på trender og hjelpe deg med å effektivisere og optimalisere driften av næringsbygget eller kontorlokalet ditt.  Se toma.no

New Call-to-action

Populære innlegg

Søk i bloggen