Teknologiske trender innen Facility ManagementDe fleste bransjer står på terskelen av en digital revolusjon, der ny teknologi bærer med seg nye muligheter og nye utfordringer. Facility Management er intet unntak. Den typiske skrivebordsjobben er på vei bort, og en ny generasjon digitale hoder er på full fart inn i arbeidslivet med krav om å kunne jobbe hvor og når som helst. Endringene skjer raskt og kampen om leietakerne er stor. Byggets systemer må tilpasse seg den endrede bruken, ikke begrense den.

Høsten 2018 arrangerer Estate Kunnskap konferansen «Fremtidens kontorlokaler 2018», en konferanse der endringer av og trender innenfor vår måte å tenke på kontorlokaler står i fokus. Nye arbeidsmetoder, nye designprinsipper, nye teknologier og nye behov står i kø for å vende gamle, utdaterte konvensjoner på hodet, stramme inn kampen om leietakerne og gi nye muligheter til de bedriftene som evner å tilpasse seg og omfavne en ny digital og teknologisk drevet hverdag. 

Så, hvordan kan eiendomsselskaper og gårdeiere tilpasse seg den nye hverdagen, med nye behov og utfordringer? Jo, ved å skape de mest fremtidsrettede kontorbyggene. Og, hvordan skaper man de mest fremtidsrettede kontorbyggene? Ved å kjenne til, forstå og utnytte de viktigste teknologiske mulighetene.  

Derfor har vi slått hodene sammen og gravd frem de teknologitrendene vi tror vil ha størst effekt og påvirkning på fasilitetsstyring i tiden som kommer, slik at du kan utnytte dem for å skape de mest attraktive, optimale og effektive kontorbyggene for dine leietakere.

Last ned gratis guide til Facility Management

Internet of Things (IoT) og sensorteknologi

Internet of Things, eller «tingenes internett» (IoT), handler om å knytte enheter og utstyr sammen over Internett. Innen Facility Management brukes allerede sensorteknologi blant annet for å trigge arbeidsprosesser og arbeidsflyter eller oppdatere bygningssystemer. Etterhvert som prisene faller ytterligere på sensorteknologi, vil vi se det brukt i stor skala innen Facility Management. Sensorer vil kunne samle inn data om luftkvalitet, hvilke områder og rom som blir stående mye ubrukt i kontorbyggene og gi renholdsmedarbeidere beskjed i sanntid om at toaletter trenger rengjøring eller at såpedispensere må fylles på.

Big Data

Med fremveksten av tingenes internett, sensorteknologi og smarte bygninger, vil det bli en massiv tilstrømning av data som kan utnyttes for smartere drift og vedlikehold av kontorbygninger. Innen Facility Management handler Big Data om å forbedre prosesser og løse problemer raskere enn hva som har vært mulig tidligere, ved å samle inn og analysere dataene fra tingenes internett og eksterne datakilder for å optimalisere driften av bygg og anlegg. 

Nettstedet FMLink peker særlig på følgende gevinster av Big Data innen Facility Management:

  • Identifikasjon av strømbrudd og utstyrsfeil: Dataanalyse kan bidra til å forutse eventuelle strømbrudd og tekniske feil på utstyr og finne årsaken til problemene ved hjelp av integrerte systemer i et bygg eller anlegg. 
  • Benchmarking av energiforbruk og avfall: Bygg og anlegg kan forbedre effektiviteten ved å sammenstille data med andre bygg og anlegg. Sammenligner man for eksempel energiforbruket i et bygg med et annet, kan man konseptualisere en metode for å redusere både avfall og øke effektivitet.
  • Styring av bygningsytelse: Big Data kan åpne døren for betydelig kostnadsbesparelser ved å gjøre informasjon tilgjengelig og forståelig, for eksempel når det gjelder energiforbruk. Med smarte sensorer eller smarte strømmålere kan lett endre energiforbruket til tidspunkter på døgnet hvor strømprisene er lavere. 

Skyløsninger og mobilitet

Skytjenester og skybaserte løsninger har lenge vært en betydelig trend innen IT, og teknologien får stadig mer fotfeste innen Facility Management. Renholdsmedarbeidere, for eksempel, kan bruke mobile enheter koblet til en skybasert programvare for å loggføre utført arbeid etterhvert som de rengjør ulike deler av kontorbygget, informasjon som andre renholds- eller Facility Management-medarbeidere enkelt kan få tilgang til og nyttiggjøre seg av i sitt arbeid.

Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Dataene som samles inn fra ulike sensorer, må også analyseres. Når vi snakker om så store mengder data som vil bli samlet inn gjennom tingenes internett, og eventuelt fra andre datakilder, snakker vi om datamengder som er så store, massive og omfattende at mennesker og tradisjonelle dataprogrammer er ute av stand til å analysere dem. 

Det er her kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kommer inn i bildet, et sett med teknologier som lar tilknyttede maskiner lære, utvikle og forbedre seg på egen hånd gjennom data. Innen Facility Management, kan innsamlet data analyseres for å gi ledere, operatører og servicetjenestemedarbeidere meningsfull innsikt i driften og vedlikeholdet av bygget eller anlegget.  

Digitale tvillinger

Av teknologitrendene listet opp her, er nok digitale tvillinger den minst kjente av dem. Men teknologien har en lysende fremtid foran seg. En digital tvilling er en sanntidsrepresentasjon av et fysisk objekt, for eksempel en bygning eller et anlegg. Sensorer, som kontinuerlig overvåker endringer i bygningsmiljøene og rapporterer funnene i form av målinger og bilder, kan brukes til å skape en link mellom den ekte verden og en digital representasjon av virkeligheten.

Robotikk og automatisering

Automatiserte systemer og roboter har allerede skapt overskrifter innen Facility Management. Selv om nyhetsverdien muligens har lagt seg, betyr det ikke at teknologien vil bli mindre relevant de kommende årene. Roboter vil fortsette å vaske gulv og hjelpe til med avfallshåndtering og kantinedrift, og etterhvert som droneteknologien blir mer utbredt innen næringslivet, vil de om få år hjelpe fasilitetsledere å kartlegge bygninger, identifisere skader og bistå med vakthold.

Smarte bygg

Smarte bygg bruker bygningssystemer for å samle inn data og sende det tilbake til bygningsstyringssystemene for å identifisere mønstre og tilpasse systeminnstillinger. Slike bygg utnytter ulike sensorer, enheter og utstyr som kommuniserer med hverandre over internett for å øke effektiviteten og produktiviteten, forbedre energiforbruket og optimalisere driften av byggene eller anleggene.

Kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR)

Kunstige og utvidede virkeligheter har dominert teknologiverdenen en stund, og har kanskje sin mest kjente utbredelse innen spillverdenen. Men teknologien, som lar brukerne påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø, finner seg også til rette innen bygg- og anleggsdriften. For eksempel har Microsofts HoloLens-teknologi allerede kommet heisoperatører til gode, ved å la serviceteknikere visualisere og identifisere problemer med heisen før de reiser ut i felten. 

Les også: Slik kommer du i gang med Facility Management

Digitalisering og teknologisk utvikling er ikke nødvendigvis så lett å henge med på. Endringer skjer raskere enn de fleste av oss ene og alene er i stand til å tilpasse oss til. Men gevinstene er for store til ikke å henge med. Summa summarum vil disse teknologiske trendene gi betydelige kostnadsbesparende muligheter gjennom økt effektivitet og produktivitet blant medarbeidere på tvers av ulike tjenesteområder og avdelinger. Disse gevinstene vil til syvende og siste komme leietakerne dine til gode.

New Call-to-action