<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=463161574114788&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

10 teknologitrender som endrer Facility Management

Av Arne Rud

10 teknologitrender som endrer Facility Management

Lesetid: 6 minutter 

De fleste bransjer står på terskelen av en digital revolusjon, der ny teknologi bærer med seg nye muligheter og nye utfordringer. Facility Management er intet unntak. Den typiske skrivebordsjobben er på vei bort og en ny generasjon digitale hoder er på full fart inn i arbeidslivet med krav om å kunne jobbe hvor og når som helst.

Endringene skjer raskt og kampen om leietakerne er stor. For å hjelpe deg å orientere deg i jungelen av nye teknologier og digitale løsninger, har vi samlet noen av de viktigste tech-trendene i bransjen. 

Høsten 2018 arrangerte Estate Kunnskap konferansen «Fremtidens kontorlokaler 2018», en konferanse der endringer av og trender innenfor vår måte å tenke på kontorlokaler står i fokus. Nye arbeidsmetoder, nye designprinsipper, nye teknologier og nye behov står i kø for å vende gamle, utdaterte konvensjoner på hodet, stramme inn kampen om leietakerne og gi nye muligheter til de bedriftene som evner å tilpasse seg og omfavne en ny digital og teknologisk drevet hverdag. 

Så, hvordan kan eiendomsselskaper og gårdeiere tilpasse seg den nye hverdagen, med nye behov og utfordringer? Jo, ved å skape de mest fremtidsrettede kontorbyggene. Og, hvordan skaper man de mest fremtidsrettede kontorbyggene? Ved å kjenne til, forstå og utnytte de viktigste teknologiske mulighetene.  

Derfor har vi slått hodene sammen og gravd frem de teknologitrendene vi tror vil ha størst effekt og påvirkning på fasilitetsstyring i tiden som kommer, slik at du kan utnytte dem for å skape de mest attraktive, optimale og effektive kontorbyggene for dine leietakere.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

1. Internet of Things (IoT) og sensorteknologi

Internet of Things, eller «tingenes internett» (IoT), handler om å knytte enheter og utstyr sammen over Internett. Innen Facility Management brukes allerede sensorteknologi blant annet for å trigge arbeidsprosesser og arbeidsflyter eller oppdatere bygningssystemer.

Som kollega Georg Schanche Eikeland skrev i en tidligere publisert artikkel, kan data fra sensorer nå være med å definere optimale tidspunkt for utskiftning av bygningsobjekter, bidra til å optimalisere og digitalisere driftsteknikerens sjekkrunder og samle inn data om brukermønster, inneklima og brukerfeedback. Etter hvert som prisene på sensorteknologi faller ytterligere, vil vi se slike applikasjoner brukt i stor skala innen Facility Management.

2. Big Data

Med fremveksten av tingenes internett, sensorteknologi og smarte bygninger, vil det bli en massiv tilstrømning av data som kan utnyttes for smartere drift og vedlikehold av kontorbygninger. Innen Facility Management handler Big Data om å forbedre prosesser og løse problemer raskere enn hva som har vært mulig tidligere, ved å samle inn og analysere dataene fra tingenes internett og eksterne datakilder for å optimalisere driften av bygg og anlegg. 

Nettstedet FMLink peker særlig på følgende gevinster av Big Data innen Facility Management:

  • Identifisere strømbrudd og utstyrsfeil: Dataanalyse kan bidra til å forutse eventuelle strømbrudd og tekniske feil på utstyr og finne årsaken til problemene ved hjelp av integrerte systemer i et bygg eller anlegg. 
  • Benchmarke energiforbruk og avfallshåndtering: Bygg og anlegg kan forbedre effektiviteten ved å sammenstille data med andre bygg og anlegg. Sammenligner man for eksempel energiforbruket i et bygg med et annet, kan man konseptualisere en metode for å redusere både avfall og øke effektivitet.
  • Styre bygningsytelsen: Big Data kan åpne døren for betydelig kostnadsbesparelser ved å gjøre informasjon tilgjengelig og forståelig, for eksempel når det gjelder energiforbruk. Med smarte sensorer eller smarte strømmålere kan lett endre energiforbruket til tidspunkter på døgnet hvor strømprisene er

3. Skyløsninger

Skytjenester og skybaserte løsninger har lenge vært en betydelig trend innen IT, og teknologien får stadig mer fotfeste innen Facility Management. Renholdsmedarbeidere, for eksempel, kan bruke mobile enheter koblet til en skybasert programvare for å loggføre utført arbeid etterhvert som de rengjør ulike deler av kontorbygget, informasjon som andre renholds- eller Facility Management-medarbeidere enkelt kan få tilgang til og nyttiggjøre seg av i sitt arbeid.

4. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring

Dataene som samles inn fra ulike sensorer, må også analyseres. Når vi snakker om så store mengder data som vil bli samlet inn gjennom tingenes internett, og eventuelt fra andre datakilder, snakker vi om datamengder som er så store, massive og omfattende at mennesker og tradisjonelle dataprogrammer er ute av stand til å analysere dem. 

Det er her kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kommer inn i bildet, et sett med teknologier som lar tilknyttede maskiner lære, utvikle og forbedre seg på egen hånd gjennom data. Innen Facility Management, kan innsamlet data analyseres for å gi ledere, operatører og servicetjenestemedarbeidere meningsfull innsikt i driften og vedlikeholdet av bygget eller anlegget.  

5. Digitale tvillinger

Av teknologitrendene listet opp her, er nok digitale tvillinger den minst kjente av dem. Men teknologien har en lysende fremtid foran seg. En digital tvilling er en sanntidsrepresentasjon av et fysisk objekt, for eksempel en bygning eller et anlegg. Sensorer, som kontinuerlig overvåker endringer i bygningsmiljøene og rapporterer funnene i form av målinger og bilder, kan brukes til å skape en link mellom den ekte verden og en digital representasjon av virkeligheten.

Dermed kan den digital tvillingen brukes til å se hvordan fysiske objekter og systemer fungerer i dag og hvordan de vil fungere i en rekke hypotetiske scenarier gjennom levetiden sin.  

Les også: Digitaliseringens frukter: Klare for å høstes av Facility Management? 

6. Robotikk og automatisering

Automatiserte systemer og roboter har allerede skapt overskrifter innen Facility Management. Selv om nyhetsverdien muligens har lagt seg, betyr det ikke at teknologien vil bli mindre relevant de kommende årene. Roboter vil fortsette å vaske gulv og hjelpe til med avfallshåndtering og kantinedrift, og etterhvert som droneteknologien blir mer utbredt innen næringslivet, vil de om få år hjelpe fasilitetsledere å kartlegge bygninger, identifisere skader og bistå med vakthold.

7. Smarte bygg

Smarte bygg bruker bygningssystemer for å samle inn data og sende det tilbake til bygningsstyringssystemene for å identifisere mønstre og tilpasse systeminnstillinger. Slike bygg utnytter ulike sensorer, enheter og utstyr som kommuniserer med hverandre over internett for å øke effektiviteten og produktiviteten, forbedre energiforbruket og optimalisere driften av byggene eller anleggene.

8. Kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR)

Kunstige og utvidede virkeligheter har dominert teknologiverdenen en stund, og har kanskje sin mest kjente utbredelse innen spillverdenen. Men teknologien, som lar brukerne påvirke og bli påvirket av et dataskapt miljø, finner seg også til rette innen bygg- og anleggsdriften. For eksempel har Microsofts HoloLens-teknologi allerede kommet heisoperatører til gode, ved å la serviceteknikere visualisere og identifisere problemer med heisen før de reiser ut i felten. 

9. Mobile apper

Stadig flere servicetjeneste- og fasilitetsstyringsleverandører beveger seg over i den mobile verden og utvikler apper som letter kommunikasjonen mellom bruker, gårdeier og leverandør. Slike apper kobler sammen alle aktørene i et helhetlig økosystem, som har til hensikt å forbedre tjenestetilbudet og generere effektiv fasilitetsstyring. 

Flere tjeneste- og teknologileverandører har allerede slått hodene sammen for å utvikle apper som blant annet gir følgende muligheter for medarbeidere og eiendomsansvarlige:

  • Analyse av plassbruk
  • Innendørs posisjonssystem
  • Effektiv fasilitets- og eiendomsstyring
  • Analyse og styring av inneklima
  • Oversikt over parkeringsplasser

Ta gjerne en kikk på min kollega Andreas Lindlands artikkel «Apper i Facility Management: Hvilke muligheter finnes i dag?» for mer informasjon om hvilke muligheter apper kan tilby.

10. Droner

Droneflyging har lenge vært en populær hobbyaktivitet, men har den senere tiden fått økt oppmerksomhet av virksomheter som ønsker å bruke teknologien til å effektivisere drift, inspeksjonsarbeid eller andre forretningskritiske oppgaver. Amazon, for eksempel, har lenge planlagt å bruke droner til å levere pakker. Energibransjen er allerede i full sving med å sende droner ut til å inspisere strømnettene. Og droner er i ferd med å erstatte kranløft offshore og sprøytefly i landbruket.

Også innen Facility Management begynner dronene å finne seg til rette. For eksempel kan droner brukes til å gjennomføre takinspeksjoner av større og mindre bygg og anlegg for å identifisere eventuelle skader eller vedlikeholdsbehov. Det er gjerne langt mer effektivt, tryggere og kostnadsbesparende enn å sende ut større kranlifter og manuelt undersøke taket.  

Les også: Slik kommer du i gang med Facility Management

Digitalisering og teknologisk utvikling er ikke nødvendigvis så lett å henge med på. Endringer skjer raskere enn de fleste av oss ene og alene er i stand til å tilpasse oss til. Men gevinstene er for store til ikke å henge med.

Summa summarum vil disse teknologiske trendene gi betydelige kostnadsbesparende muligheter gjennom økt effektivitet og produktivitet blant medarbeidere på tvers av ulike tjenesteområder og avdelinger. Disse gevinstene vil til syvende og sist komme leietakerne dine til gode.

New Call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 14.06.2018, og har siden blitt oppdatert og revidert. 


Av: Arne Rud

Arne Rud er administrerende direktør i Toma Eiendomsdrift AS og har ansvaret for alle tjenester innenfor eiendomsdrift i Tomagruppen. Arne har hatt en rekke roller innenfor produkt- og prosjektstyring, drift og salg og han har vært en del av ledelsen i flere selskaper de siste 20 årene. Arne har teknisk bakgrunn fra elektro, data og sikkerhet. Kontakt: arne.rud@toma.no

  • Skriv en kommentar

Om Tomabloggen

På Tomabloggen finner du artikler om Facility Management og sentrale, underliggende tjenesteområder som renhold, kantinedrift og eiendomsdrift. Med innovasjon og bærekraft som ledestjerne, er vårt mål å gi deg faglig påfyll, holde deg oppdatert på trender og hjelpe deg med å effektivisere og optimalisere driften av næringsbygget eller kontorlokalet ditt.  Se toma.no

Andre relevante innlegg

Søk i bloggen