Hva koster det å investere i Facility Management?Den som er ansvarlig for å drifte bygg og anlegg i et selskap har ofte som sin primære målsetting å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Men det er ingen enkel operasjon. Budsjettene er gjerne stramme og fokuset på bunnlinjen stort, samtidig som man skal sørge for at merkevarens ansikt utad alltid er på sitt beste og øke omsetningen når det er mulig.

I møte med disse kravene er det stadig flere som velger å outsource drift av bygg og anlegg til en ekstern profesjonell samarbeidspartner, under en såkalt «Facility Management-avtale».  Under en slik avtale samles alle tjenestene under én felles ledelse, og tillater bedriftene å fokusere på det de er best til, nemlig sin egen kjernevirksomhet. Samtidig åpner dette opp for å jobbe med innovasjon, kvalitetsforbedringer og synergier på tvers av de forskjellige tjenesteområdene. 

Last ned gratis guide «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør»

Kostnader ved å outsource Facility Management

Når vi får spørsmålet om hva det koster å investere i å outsource Facility Management, svarer vi ofte at «det koster 20 prosent mindre enn det koster i dag, og etter en viss tid koster det mindre». Et mer presist svar avhenger imidlertid av flere faktorer, som for eksempel om hvorvidt man går for en full Facility Management-løsning med totalleveranse av alle servicetjenester eller ikke. 

I tillegg de faktiske investeringskostnadene, er det viktig å ha andre, mindre synlige kostnader i bakhodet. Dette kan være kostnadene involvert i å velge leverandør, det vil si blant annet dokumentasjon av krav og behov, utarbeidelse og utsendelse av tilbudsforespørsel og forhandling av kontrakter, og kostnader involvert i å overlevere fasilitetsstyringen til en ekstern partner.

Facility Management er en investering, og det er viktig at regner den hjem og estimerer avkastningen. En profesjonell Facility Management-leverandør kan hjelpe deg med det.

Kostnadsbesparelser og merverdi ved Facility Management

Vi vet av erfaring at enkelte vegrer seg for å inngå en full Facility Management-avtale og heller føler det tryggere å kjøpe enkeltstående servicetjenester, fordi de er redd for å binde seg opp for mye. For enkelte kan det være en gunstig ordning, men å samarbeide med en Facility Management-leverandør kan spare mange for både tid, penger og energi. Ikke minst går man glipp av de viktigste gevinstene ved å outsource til en ekstern totalleverandør av Facility Management-tjenester. For eksempel:

  • Behovsstyrte leveranser fremfor frekvensstyrte: Leverandører av fasilitetsstyringsprogrammer er ikke kun engasjert for å levere enkeltstående tjenester, de fungerer også som en rådgivende og strategisk partner. Ved å holde i leveransene av flere tjenester kan de lettere identifisere kostnadsbesparende muligheter, for eksempel leveranser basert på det faktiske behovet fremfor fastlåste tidspunkter.
  • Frigitt kapasitet hos interne ressurser: Å forholde seg til flere enkeltstående underleverandører krever at man forholder seg til flere kontaktpunkter. Facility Management frigir kapasitet hos egne medarbeidere, som slipper å administrere flere enkeltstående underleverandører.
  • Optimaliserte prosesser: En totalleveranse av Facility Management kombinerer flere enkeltstående tjenester under én felles ledelse. Tjenestene kombineres og driftes sammen for å øke effektiviteten og strømlinje funksjonene på tvers av tjenesteområdene. Det skaper optimaliserte prosesser og heldige synergier. 

Om du fortsatt snuser på ideen om å outsource fasilitetsstyringen til en ekstern partner, anbefaler jeg deg å ta en kikk på vår sjekkliste til valg av Facility Management-leverandør. Her får du en ferdigskrevet liste med ti spørsmål du bør stille til leverandøren du vurderer, for å sikre at investeringen din betaler seg.

Last ned gratis: «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør» Last ned nå