Hva koster Facility Management?Facility Management innebærer en effektiv styring av mennesker, prosesser, bygninger og teknologier i et helhetlig økosystem under én felles ledelse. Men hva koster det å investere i Facility Management? 

Den som er ansvarlig for å drifte bygg og anlegg i et selskap har ofte som sin primære målsetting å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Vi vet at det ikke er en enkel operasjon. Budsjettene er gjerne stramme og fokuset på bunnlinjen er ofte stort. Samtidig skal man sørge for at merkevarens ansikt utad alltid er på sitt beste og øke omsetningen når det er mulig.

I møte med disse kravene er det stadig flere som velger å outsource drift av bygg og anlegg til en ekstern profesjonell samarbeidspartner, under en såkalt «Facility Management-avtale». Under en slik avtale samles alle tjenestene under én felles ledelse, og tillater bedriftene å fokusere på det de er best til, nemlig sin egen kjernevirksomhet. Samtidig åpner dette opp for å jobbe med innovasjon, kvalitetsforbedringer og synergier på tvers av de forskjellige tjenesteområdene. 

Last ned gratis guide «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør»

Hva koster det å investere i Facility Management?

Når vi får spørsmålet om hva det koster å investere i å outsource Facility Management, svarer vi ofte at «det koster 20 prosent mindre enn det koster i dag, og etter en viss tid koster det mindre». Et mer presist svar avhenger imidlertid av flere faktorer, som for eksempel om man går for en full Facility Management-løsning med totalleveranse av alle servicetjenester eller ikke. 

I tillegg til de faktiske investeringskostnadene, er det viktig å ha andre, mindre synlige kostnader i bakhodet. Dette kan være kostnadene involvert i å velge leverandør, inkludert dokumentasjon av krav og behov, utarbeidelse og utsendelse av tilbudsforespørsel og forhandling av kontrakter, og kostnader involvert i å overlevere fasilitetsstyringen til en ekstern partner.

Facility Management er en investering, og det er viktig at man regner den hjem og estimerer avkastningen. En profesjonell Facility Management-leverandør kan hjelpe deg med dette.

Facility Management er kostnadsbesparende og verdiskapende

Vi vet av erfaring at enkelte vegrer seg for å inngå en full Facility Management-avtale. En typisk årsak er at noen føler det er tryggere å kjøpe enkeltstående servicetjenester fremfor å binde seg opp til én enkelt leverandør. For noen er det en velfundert avgjørelse og en gunstig ordning, men for mange er det ofte smartere å samarbeide med en Facility Management-leverandør – det kan spare en for både tid, penger og energi.

Velger man å shoppe enkeltstående servicetjenester, går man glipp av de viktigste gevinstene ved å outsource til en ekstern leverandør av Facility Management-tjenester. For eksempel: 

  • Behovsstyrte leveranser fremfor frekvensstyrte: Leverandører av fasilitetsstyringsprogrammer er ikke kun engasjert for å levere enkeltstående tjenester, de fungerer også som en rådgivende og strategisk partner. Ved å holde i leveransene av flere tjenester kan de lettere identifisere kostnadsbesparende muligheter, for eksempel leveranser basert på det faktiske behovet fremfor fastlåste tidspunkter.
  • Frigitt kapasitet hos interne ressurser: Å forholde seg til flere enkeltstående underleverandører krever at man forholder seg til flere kontaktpunkter. Facility Management frigjør kapasitet hos egne medarbeidere, som slipper å administrere flere enkeltstående underleverandører.
  • Optimaliserte prosesser: En totalleveranse av Facility Management kombinerer flere enkeltstående tjenester under én felles ledelse. Tjenestene kombineres og driftes sammen for å øke effektiviteten og strømlinje funksjonene på tvers av tjenesteområdene. Det skaper optimaliserte prosesser og heldige synergier. 

Om du fortsatt snuser på ideen om å outsource fasilitetsstyringen til en ekstern partner, anbefaler jeg deg å ta en kikk på vår sjekkliste til valg av Facility Management-leverandør. Her får du en ferdigskrevet liste med ti spørsmål du bør stille til leverandøren du vurderer, for å sikre at investeringen din betaler seg.

Last ned gratis: «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør» Last ned nå

Denne artikkelen ble første gang publisert 15.11.2018, og har siden blitt oppdatert og revidert.