<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=463161574114788&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 tegn på at bedriften din trenger Facility Management

Av Adelaine Cromarty

Alle bedrifter er avhengig av en rekke tjenester for å fungere optimalt, enten det er teknisk drift, vakthold, kantinedrift, kontorstøtte eller renhold. Om du opplever at driften av disse tjenesteområdene trekker fokuset ditt lenger og lenger vekk fra kjernevirksomheten din og sluker både tid, ressurser og kostnader, kan det være et symptom på at bedriften din trenger Facility Management.

Les mer ›

Temaer: Facility Management

20 Facility Management-uttrykk du bør kjenne til

Av Dag Jonny Martinsen

Lesetid: 8.5 minutter

20 Facility Management uttrykk du bør kjenne til Facility Management er et omfattende fagfelt, bestående av en rekke ulike disipliner og kompetanseområder. Som det så ofte er innen komplekse fagfelt, finnes det en rekke ulike begreper og uttrykk det kan være vanskelig å navigere mellom. Her forklarer vi noen sentrale uttrykk innen Facility Management, som du burde kjenne til.

Les mer ›

Temaer: Facility Management

Når du velger Facility Management-leverandør

Av Stian Løken Blom

Lesetid: 4 minutter 

Dette må du tenke på når du velger Facility Management-leverandør. Skifte tjenestetilbyder eller å outsource tjenester for første gang kan oppleves som en krevende prosess. Ikke bare gir du fra deg kontrollen av deler av forretningen din til en annen bedrift, men du setter også din lit til at de skal forvalte verdiene dine på best mulig måte. For at samarbeidet skal fungere optimalt, er det helt essensielt at du velger riktig leverandør.

Les mer ›

Temaer: Facility Management

Slik kommer du i gang med Facility Management

Av Adelaine Cromarty

Kostnadene, ressursene og tiden som går med på å drifte et anlegg eller et næringsbygg er betydelige. Samtidig er presset for å tilby tjenester og produkter av høy kvalitet stadig økende. Derfor vender flere bedrifter blikket mot Facility Management, så de kan flytte ressursbruken sin i retning av kjernevirksomheten. Det kan du også gjøre. Denne artikkelen forteller deg hvordan.  

Les mer ›

Temaer: Facility Management

Hva er Facility Management?

Av Thorbjørn Graarud

Lesetid: 3 minutter

Alle bedrifter er avhengig av en rekke tjenester for å fungere optimalt, enten det er teknisk drift, vakthold, kantinedrift, kontorstøtte eller renhold. FM samler alle disse tjenestene under én felles ledelse, slik at du kan fokusere på det som er viktigst for deg – din egen kjernevirksomhet.

Les mer ›

Temaer: Facility Management, Kantinedrift, Renholdstjenester, Vakthold

Velkommen til Tomabloggen

Av Øystein Berntsen

Hva kjennetegner de bedriftene som lykkes med Facility Management? Hva må man tenke på når man skal etablere en ny kantine? Hva bør man fokusere på for å forbedre inneklimaet i kontorlokalene? Hvilke fordeler og utfordringer fører outsourcing av teknisk drift med seg? Hvordan kan man utnytte teknologi for å optimalisere driften av næringsbygg? Dette er blant de mange temaene vi vil grave dypere i og blant de mange spørsmålene vi vil besvare på Tomabloggen.

Les mer ›

Temaer: Teknisk drift, Resepsjon og kontorstøtte, Facility Management, Kantinedrift, Forpleining, Renholdstjenester, Vakthold, Eiendomsdrift

Om Tomabloggen

På Tomabloggen finner du artikler om Facility Management og sentrale, underliggende tjenesteområder som renhold, kantinedrift og eiendomsdrift. Med innovasjon og bærekraft som ledestjerne, er vårt mål å gi deg faglig påfyll, holde deg oppdatert på trender og hjelpe deg med å effektivisere og optimalisere driften av næringsbygget eller kontorlokalet ditt.  Se toma.no

New Call-to-action

Populære innlegg

Søk i bloggen