7 gode grunner til å outsource til en Facility Management-leverandør

Outsourcing av Facility Management, eller ikke? Uansett hva du velger er et godt planlagt og gjennomført fasilitetsstyringsprogram nøkkelen til en velsmurt virksomhet. Men velger du å outsource til en profesjonell Facility Management-leverandør oppnår du flere fordeler enn om du gjør det på egen hånd.

Last ned gratis guide til Facility Management

Vi har identifisert syv effekter som ofte følger av vellykkede samarbeid med én enkeltstående Facility Management-leverandør.

1. Ett kontaktpunkt

Å forholde seg til flere underleverandører krever mer leverandøroppfølging og oppfølging av flere uavhengige kontaktpersoner. Gjennom effektiv fasilitetsstyring, outsourcet til én strategisk partner, vil driften av ulike tjenesteområder samles sammen under én felles ledelse med en designert kontaktperson. De reduserte administrative kostnadene er betydelige.

2. Verdiskapende forvaltning

Facility Management-leverandører med ekspertise innen teknisk forvaltning, sørger for at eiendommen som helhet blir vel ivaretatt, at eksisterende verdier blir tatt vare på og at strategiske muligheter for verdiøkning av eiendommen utnyttes. 

3. Innovasjons- og bærekraftstrategier

Det settes stadig større søkelys på bedrifters bærekraftige initiativer og hvilke tiltak de iverksetter for å imøtekomme økende krav om miljøpåvirkning, sosialt ansvar og økonomisk bærekraft. Samtidig gjennomgår samfunnet vårt som helhet en rivende teknologisk utvikling. Facility Management-bransjen som helhet utnytter i økende grad teknologi for å imøtekomme disse kravene og forbedre, effektivisere og redusere kostnader i virksomheten for øvrig. 

4. Stabil tjenesteleveranse

Sykdom er en kilde til ustabil servicetjenesteleveranse i flere næringsbygg. Når noen blir syke, leier man inn vikarer ad-hoc, krysser fingrene og håper på det beste. Gjennom en totalintegrert servicetjenesteløsning vil leverandøren ha etablerte rutiner for å styrke arbeidskapasiteten med faglig sterke medarbeidere i perioder med sykefravær.

5. Bedre innkjøpsavtaler

Mindre aktører har ofte begrenset mulighet til å påvirke innkjøpsavtalene sine, av den enkle grunn at de ikke kjøper inn nok kvanta av varene de er avhengig av i arbeidet sitt. En Facility Management-leverandør vil normalt være i stand til å etablere langt bedre innkjøpsavtaler og innkjøpsbetingelser – om enn ikke for noen annen grunn enn volumet på varer som kjøpes inn, som for eksempel matvarer til kantinedriften.

6. Smartere drift

En betydelig trend innen Facility Management er behovsstyrt leveranse, en trend det er god grunn til å følge. Facility Management-leverandører etablerer rutiner og prosesser og implementerer teknologier for å bevege seg vekk fra de tradisjonelle frekvensbaserte leveransene, der arbeidet utføres til faste tidspunkt uavhengig av det faktiske behovet, til et vedlikeholdsarbeid som følger behovene. Det er veldig kostnadsbesparende. 

7. Strategisk rådgivning

Renholdsleverandører er engasjert for å vaske. Kantineleverandører er engasjert for å drifte kantinen. Sikkerhets- og vekterleverandører er engasjert for å levere vakthold. Sjelden kommuniserer de med hverandre og aldri forsøker de å optimalisere driften av næringsbygg og kontorlokaler i fellesskap. Å legge ansvaret for alle disse tjenestene (og andre tjenester) over i hendene på én outsourcingpartner innen Facility Management, vil potensielt gi deg verdiøkende eller kostnadsbesparende strategisk rådgivning. Facility Management fokuserer på at fasilitetsstyringen skal støtte opp om kjernevirksomheten din.

Sjekkliste for valg av Facility Management-leverandør

Men disse fordelene kommer ikke av seg selv. For å høste disse fruktene, er du avhengig av å velge den riktige leverandøren. For å hjelpe deg å ta det valget, har vi utarbeidet en sjekkliste med ti spørsmål som har til hensikt å hjelpe deg sikre at investeringen du eventuelt gjør i Facility Management kommer deg og bedriften til gode. Du kan laste den ned gratis nedenfor.

Last ned gratis: «Sjekkliste for valg av Facility Management leverandør» Last ned nå

Denne artikkelen ble første gang publisert 30.08.2018, og har siden blitt oppdatert og revidert.