Hva du må vite om outsourcing av servicetjenesterDet blir stadig vanligere å outsource servicetjenester til en ekstern samarbeidspartner. Hvis du vurderer å gjøre det samme, bør du sjekke ut denne artikkelen. Her gir deg nyttige råd og tips som er verdt å ta med seg om du skal hyre inn en ekstern aktør for å levere servicetjenester til dine bygg og anlegg.

Vi har tidligere skrevet om hvilke servicetjenester det er vanlig å outsource. Denne gangen skal vi grave litt dypere i de ulike servicetjenestene og gi deg noen verdifulle ressurser og lesetips om hva du bør tenke på før du outsourcer.

Last ned gratis guide til Facility Management

Kantinedrift

Kantinen er det viktigste samlingspunktet for mange ansatte landet over. Å etablere en god kantine er derfor noe av det viktigste du kan gjøre for medarbeiderne dine. Faktisk mener så mange som en fjerdedel at kantinen er viktig ved valg av jobb, og mye tyder på at sunne og gode måltider i kantinen øker sjansen for at de ansatte trives på arbeidsplassen.

Effektiv kantinedrift er noe vi i Toma brenner for, og vi publiserer til stadighet artikler om temaet, slik at flere ansatte får tilgang på kantiner som øker trivselen og produktiviteten på arbeidsplassen. Her er noen av dem:

Renhold

De fleste er enig i at renhold er viktig. Vi kan samstemmes om at renhold har stor innvirkning på omgivelsene og at godt renhold er en viktig bidragsyter for å forebygge sykdommer og smitte og skape et godt arbeids- og innemiljø. Men de færreste av oss kan mye om renhold. Det forklarer hvorfor renholdstjenester er de vanligste å outsource her til lands.

Vi publiserer til stadighet artikler om renhold og outsourcing av renholdstjenester. Ta gjerne en kikk på noen av dem her:

Kontorstøtte

Alle ansatte har behov for bistand og hjelp til mindre og større oppgaver fra tid til annen. Det er her kontorstøtte kommer inn. Dette er en samlebetegnelse for tjenester tilknyttet resepsjonen, sentralbordet, møterommene, rekvisita og posthåndtering. 

I kjernen av kontorstøtte står resepsjonen og resepsjonisten. Det er tross alt de fleste gjesters og besøkendes første møte med bedriften. Skal du outsource tjenester tilknyttet kontorstøtte bør du derfor finne leverandører som sørger for å bemanne resepsjonen med serviceinnstilte, vennlige og varme personer. Særlig i disse dager, der automatiserte resepsjonstjenester får mer og mer fotfeste i inngangsområdet, er det viktigere enn noen gang å la gjestene dine møte et vennlig ansikt når de ankommer lokalene deres. 

Ta gjerne en kikk på noen av våre artikler der vi fokuserer mer på mulighetene innenfor resepsjonstjenester og kontorstøtte:

Eiendomsdrift

Et godt drevet bygg gir bedre renommé. Et kontorbygg eller anlegg med godt renommé gir solide leietakere og langvarige leiekontrakter. De flinkeste eiendomssjefene vet dette og bruker mye tid og ressurser inn i eiendomsdriften sin og tjenestetilbudene sine. 

God eiendomsdrift sørger for at bygg og anlegg driftes på en optimal måte, gjennom gode rutiner for teknisk drift og forvaltning, vedlikehold, energiledelse og vaktmestertjenester, for å nevne noe. Ta gjerne en kikk på noen av våre artikler på temaet for å finne ut hvordan du kan gjøre outsourcingen og eiendomsdriften din vellykket:

Facility Management: En strategisk tilnærming til servicetjenester

Vi har ved flere anledninger fremhevet totalleveranse av disse servicetjenestene som et mer fornuftig alternativ til å outsource enkeltstående servicetjenester. Facility Management samler de ovennevnte servicetjenestene under én felles ledelse for å effektivisere driften på tvers av dem. Jo flere tjenester man har samlet hos én leverandør, desto bedre leveranser oppnår man. I en tidligere publisert artikkel presenterte vi flere fordeler bedriften oppnår med Facility Management. Det er vel verdt å repetere:

  • Kostnadsbesparelser: Et strategisk samarbeid med en Facility Management-leverandør bidrar tidsreduserende og kostnadsbesparende. Det frigir både kapasitet hos egne medarbeidere, åpner opp for bedre innkjøpsbetingelser fra underleverandører og effektiviserer prosesser og driftsmetoder.
  • Strategisk fokus: Facility Management-leverandører fungerer ikke bare som tjenesteleverandører, men også som rådgivende og strategiske sparringspartnere. Facility Management har som mål å støtte opp under kjernevirksomheten din på best mulig måte, og dyktige leverandører tilbyr spesialisert ekspertise kombinert med et strategisk fokus som gjerne genererer effektivitets-, produktivitets- og kostnadsfordeler for bedrifter.
  • Færre kontaktpunkter: Outsourcing av servicetjenester til flere enkeltstående underleverandører innebærer mye koordinasjon og møtevirksomhet med flere ulike kontakter. Facility Management samler alle tjenesteområdene under én felles ledelse og bidrar dermed til å redusere de administrative oppgavene og kostnadene.
  • Synergier på tvers av siloer: Facility Management er en integrert modell der alle involverte medarbeidere trenes i å jobbe på tvers av de ulike tjenesteområdene. Dette bidrar til å strømlinje prosesser og funksjoner på tvers av tjenesteleveransene.

Ta gjerne en kikk på artikkelen «Verdien av å outsource til Facility Management-leverandører», der vi lister opp ytterligere fordeler bedrifter gjerne oppnår ved å samle alle servicetjenestene under én felles ledelse.

Om du ønsker en mer dyptgående innføring i hva Facility Management innebærer og kan tilføre virksomheten din, er du også hjertelig velkommen til å laste ned vår e-bok «Guide til Facility Management» nedenfor.

New Call-to-action